Skončil Vám leasing? Potřebujete rychle převést vozidlo do Vašeho vlastnictví? Během jednoho dne Vám převod vyřídíme a můžete v klidu jezdit!

Připravte si pro nás níže uvedené podklady pro ukončení leasingu v registru vozidel:

  • originál velký technický průkaz
  • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci)
  • originál protokol o evidenční prohlídce (ne starší 30 dní)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
  • úředně ověřená plná moc provozovatele (ke stažení)
  • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k ukončení leasingu (nebo ID plné moci vložené do datové schránky registru vozidel)

Doba vyřízení: 1 - 2 pracovní dny (expresní služby jsou řešeny individuálně)

Cena služby: 800 Kč + správní poplatky (přehled správních poplatků ke stažení)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

Jedná se o častý úkon v registru vozidel. Na základě ověřené plné moci zajišťujeme pro naše klienty výmaz leasingové či úvěrové společnosti jakožto vlastníka vozidla. Leasingová společnost vydává úředně ověřený souhlas vlastníka (plnou moc) s ukončením leasingu (výmazem vlastníka z registru vozidel). Tato plná moc opravňuje k výmazu vlastníka a převodu vozidla na leasingového nájemce. Provozovatel pak bez plné moci vlastníka nemá možnost na registru vozidel učinit jakoukoliv změnu ve velkém, potažmo malém technickém průkazu (např. změna jména/názvu, adresy/sídla, vystavení nové registrační značky, převod vozidla na nového majitele apod.).

V případě dodatečného zápisu vlastníka na základě leasingové smlouvy, resp. úředně ověřené plné moci, je mimo jiné nutné doložit protokol o evidenční kontrole vozidla ne starší 30 ti dní od data vydání protokolu a zelenou kartu stejně jako u výmazu leasingu z evidence vozidel. Jedná se tedy o změnu vlastníka, při které je účtován registrační poplatek ve výši 800 Kč.

Při registraci nového vozidla je dobré při zápisu do evidence motorových vozidel neopomenout skutečnost, že vozidlo bylo zakoupeno na leasing a vlastníkem v evidenci vozidel bude leasingová společnost nikoliv kupující. Ten se stane provozovatelem. Pokud je totiž leasing zapisován dodatečně do technických průkazů, je to bráno jako další registrační úkon, kdy je znovu vybírán registrační poplatek.