Zajistíme Vám veškerý servis spojený s registry vozidel a pojištěním vozidel. Postaráme se o Váš vůz od registrace až po kompletní pojištění. Naše pojistka Vás nenechá nikdy na holičkách.

Registrace vozidel na registru vozidel a zápis do technických průkazů

Naše společnost za Vás zajistí veškeré úkony na registru vozidel. Zastoupíme Vás při jednání na úřadu a vyplníme veškeré požadované formuláře. Vyřídíme vše od přihlášení auta, převodu vozidla, registrace nového auta, přepisu auta ze zahraničí přes pojištění vozidla, zápis různých technických změn do technických průkazů až po složitá správní řízení.

Níže naleznete přehled základních úkonů na registru vozidel, které řešíme za naše klienty každý den. Pokud v přehledu úkonů nenaleznete to, co potřebujete řešit, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

Přihlášení auta a přepis vozidla

 • Přihlášení auta a převod vozidla: při přepisu vozidla dochází ve stejný okamžik k odhlášení auta a přihlášení vozidla na nového vlastníka nebo prozovatele. Vozidlo je tímto zaregistrováno do registru vozidel pod novým vlastníkem a je vystaven nový malý technický průkaz.
 • Přihlášení nového auta: registrace nového vozidla, dosud neregistrovaného zakoupeného v České republice.
 • Přihlášení nového auta s COC listem: registrace nového vozidla, dosud neregistrovaného, zakoupeného v České republice.
 • Přihlášení auta z dědictví: přepis vozidla na dědice dle platného dědického usnesení. Vždy může být v technickém průkazu vozidla pouze jeden vlastník, resp. jeden dědic v roli vlastníka a jeden v roli provozovatele.
 • Evidenční prohlídka: evidenční kontrola silničního vozidla je kontrola auta prováděná stanicí technické kontroly (STK), dokládá se při změně vlastníka vozidla (přepis auta, dědictví, vývoz vozidla apod.).
 • Pojištění: k registraci a přepisu vozidla je nutné sjednat k vozidlu povinné ručení a předložit zelenou kartu.
 • Garantovaný přepis auta: pokud se obáváte možného podvodu při přepisu vozidla, neváhejte a svěřte Vaše dokumenty nám. Rychle a profesionálně zajistíme veškerou administrativu bez nutnosti osobního kontaktu.

Přihlášení vozidla ze zahraničí

 • Přihlášení vozidla ze zahraničí (ojeté vozidlo): při dovozu vozidla ze zahraničí je nejdříve nezbytné provést technickou kontrolu na jakékoliv STK a následně registrovat auto na obecním úřadě s rozšířenou působností, odbor registrace vozidel. Dovoz vozidel z Evropské unie nemá limit na stáří auta. U nových vozidel je nezbytná úhrada DPH.
 • Přihlášení auta z dovozu (nové vozidlo): při registraci nového vozidla z Evropské unie je nezbytné doložit registru vozidel úhradu DPH na příslušném Finančním úřadu nebo českou fakturou či leasingovou smlovou .

Vývoz vozidla a odhlášení auta z Českého registru

Ukončení leasingu a zápis nového provozovatele (vlastníka)

 • Ukončení leasingu a přepis vlastníka: převod vozidla na provozovatele po splacení leasingu neprobíhá automaticky, je nutné provést výmaz vlastníka v registru vozidel na základě žádosti. Evidenční kontrola se nedokládá.
 • Zápis leasingu: v případě dodatečného zápisu nového provozovatele vozidla nebo vlastníka auta do techničáku je evidenční prohlídka nezbytná. Platí rok a to i zpětně.

Ztráta, poškození nebo odcizení technických průkazů

 • Ztráta malého technického průkazu: duplikát malého technické průkazu z důvodu ztráty, poškození, odcizení či zničení vystaví registr vozidel na základě žádosti. Původní technický průkaz se stává neplatným.
 • Ztráta velkého technického průkazu: v případě ztráty, poškození, odcizení, popsání kolonek STK či zničení vystaví registr vozidel duplikát velkého technické průkazu, který nahradí původní techničák.

Nová registrační značka

Vyřazení vozidla a depozit

 • Vyřazení - zánik vozidla: trvalé vyřazení vozidla a jeho odhlášení z registru na základě protokolu o ekologické likvidaci. Vozidlu je zápisem ve velkém technickém průkazu trvale zrušena technická způsobilost a vozidlo fakticky zaniká.
 • Vyřazení vozidla (uložení značek do depozitu): dočasné vyřazení vozidla vložením značky a malého techničáku do depozitu na registru vozidel. Ukončit depozit je možné na základě doložené platné zelené karty. Vyzvednutí značky a malého techničáku z registru vozidel je vázáno na místo uložení do depozitu.

Přihlášení historického vozidla

Zápis změn do technického průkazu

 • Zápis tažného zařízení: tažného zařízení je zapsáno na základě typového listu a certifikát udělující autorizaci k montáži tažného zařízení. Dále je možné předložit STK protokol na žádost potvrzený technikem typu "K".
 • Změna jména a adresy vlastníka (provozovatele) auta: při změně jména či trvalého bydliště majitele vozidla je nezbytné tuto skutečnost nahlásit registru do 14 dní ode dne, kdy změna nastala. To stejné platí pro firmy při změně názvu a sídla.
 • Změna vlastníka z IČ na RČ: pokud fyzická osoba podnikatel si přeje přepsat vozidlo ze svého IČ na RČ nebo naopak, jde pouze o změnu a nikoliv převod. Evidenční kontrola se nedokládá.
 • Změna barvy vozidla: tento nový údaj je nutné nahlásit do 14 dní ode dne změny.
 • Přestavba auta na LPG nebo CNG: změnu pohonu je nezbytné nahlásit registru vozidel. Pouhá přestavba auta neznamená automatickou změnu v registru vozidel.
 • Prodloužení STK motocyklů: platnost STK je možné prodloužit o dva roky.

Přihlášení ukrajinského auta do registru ukrajinských vozidel

Výpis údajů z registru a správní řízení