Zajistíme Vám veškerý servis spojený s registry vozidel a pojištěním vozidel. Postaráme se o Váš vůz od registrace až po kompletní pojištění. Naše pojistka Vás nenechá nikdy na holičkách.

Přihlášení auta a přepis vozidla

 • Přihlášení auta a převod vozidla: při přepisu vozidla dochází ve stejný okamžik k odhlášení auta a přihlášení vozidla na nového vlastníka nebo prozovatele. Vozidlo je tímto zaregistrováno do registru vozidel pod novým vlastníkem a je vystaven nový malý technický průkaz.
 • Přihlášení nového auta: registrace nového vozidla, dosud neregistrovaného zakoupeného v České republice.
 • Přihlášení auta z dědictví: přepis vozidla na dědice dle platného dědického usnesení. Vždy může být v technickém průkazu vozidla pouze jeden vlastník, resp. jeden dědic v roli vlastníka a jeden v roli provozovatele.
 • Evidenční prohlídka: evidenční kontrola silničního vozidla je kontrola auta prováděná stanicí technické kontroly (STK), dokládá se při změně vlastníka vozidla (přepis auta, dědictví, vývoz vozidla apod.).
 • Pojištění: k registraci a přepisu vozidla je nutné sjednat k vozidlu povinné ručení a předložit zelenou kartu.
 • Garantovaný přepis auta: pokud se obáváte možného podvodu při přepisu vozidla, neváhejte a svěřte Vaše dokumenty nám. Rychle a profesionálně zajistíme veškerou administrativu bez nutnosti osobního kontaktu.

Přihlášení vozidla ze zahraničí

 • Přihlášení vozidla ze zahraničí (ojeté vozidlo): při dovozu vozidla ze zahraničí je nejdříve nezbytné provést technickou kontrolu na jakékoliv STK a následně registrovat auto na obecním úřadě s rozšířenou působností, odbor registrace vozidel. Dovoz vozidel z Evropské unie nemá limit na stáří auta. U nových vozidel je nezbytná úhrada DPH.
 • Přihlášení auta z dovozu (nové vozidlo): při registraci nového vozidla z Evropské unie je nezbytné doložit registru vozidel úhradu DPH na příslušném Finančním úřadu nebo českou fakturou či leasingovou smlovou .

Vývoz vozidla a odhlášení auta z Českého registru

Ukončení leasingu a zápis nového provozovatele (vlastníka)

 • Ukončení leasingu a přepis vlastníka: převod vozidla na provozovatele po splacení leasingu neprobíhá automaticky, je nutné provést výmaz vlastníka v registru vozidel na základě žádosti. Dokládá se evidenční kontrola.
 • Zápis leasingu: v případě dodatečného zápisu nového provozovatele vozidla nebo vlastníka auta do techničáku je nezbytné doložit platný protokol o evidenční prohlídce.

Ztráta, poškození nebo odcizení technických průkazů

 • Ztráta malého technického průkazu: duplikát malého technické průkazu z důvodu ztráty, poškození, odcizení či zničení vystaví registr vozidel na základě žádosti. Původní technický průkaz se stává neplatným.
 • Ztráta velkého technického průkazu: v případě ztráty, poškození, odcizení, popsání kolonek STK či zničení vystaví registr vozidel duplikát velkého technické průkazu, který nahradí původní techničák.

Nová registrační značka

 • Ztráta registrační značky: v případě ztráty, poškození, odcizení či zničení vystaví registr vozidel novou registrační značku.
 • Značka na nosič kol: značka na nosič kol se vydává na přání a je použitelná pouze na nosič kol.
 • Značka na přání: značka na přání je tvořena unikátní kombinací čísel a písmen.

Vyřazení vozidla a depozit

 • Vyřazení - zánik vozidla: trvalé vyřazení vozidla a jeho odhlášení z registru na základě protokolu o ekologické likvidaci. Vozidlu je zápisem ve velkém technickém průkazu trvale zrušena technická způsobilost a vozidlo fakticky zaniká.
 • Vyřazení vozidla (uložení značek do depozitu): dočasné vyřazení vozidla vložením značky a malého techničáku do depozitu na registru vozidel. Ukončit depozit je možné na základě doložené platné technické kontroly a zelené karty. Vyzvednutí značky a malého techničáku z registru vozidel je vázáno na místo uložení do depozitu.

Přihlášení historického vozidla

 • Přihlášení historického vozidla: při registraci historického vozidla se dokládá testace historického vozidla a registrace je vázána na bydliště nebo sídlo vlastníka.

Zápis změn do technického průkazu

 • Zápis tažného zařízení: tažného zařízení je zapsáno na základě typového listu a certifikát udělující autorizaci k montáži tažného zařízení. Dále je možné předložit STK protokol na žádost potvrzený technikem typu "K".
 • Změna jména a adresy vlastníka (provozovatele) auta: při změně jména či trvalého bydliště majitele vozidla je nezbytné tuto skutečnost nahlásit registru do 14 dní ode dne, kdy změna nastala. To stejné platí pro firmy při změně názvu a sídla.
 • Změna vlastníka z IČ na RČ: pokud fyzická osoba podnikatel si přeje přepsat vozidlo ze svého IČ na RČ nebo naopak, jde pouze o změnu a nikoliv převod. Evidenční kontrola se nedokládá.
 • Změna barvy vozidla: tento nový údaj je nutné nahlásit do 14 dní ode dne změny.
 • Přestavba auta na LPG nebo CNG: změnu pohonu je nezbytné nahlásit registru vozidel. Pouhá přestavba auta neznamená automatickou změnu v registru vozidel.
 • Prodloužení STK motocyklů: platnost STK je možné prodloužit o dva roky.

Výpis údajů z registru a správní řízení

 • Výpis údajů o vozidlech z registru vozidel (výdej dat): registr vozidel vydá na základě žádosti přehled jak vozidel aktuálně vlastněných, tak i těch, která byla v minulosti převedena na jiného vlastníka či zlikvidována.
 • Správní řízení: správní řízení pomohou při řešení komplikovanějších registračních případů, které nelze vyřešit na běžné přepážce registru vozidel.