Přepis auta nebyl nikdy jednodušší! Zajistíme za Vás veškerou administrativu. Během jednoho dne můžete bezstarostně jezdit! Volejte a pište!

Přihlášení auta a převod vozidla - potřebné doklady:

Doba vyřízení: 1 - 2 pracovní dny (expresní služby jsou řešeny individuálně)

Cena služby: 1000 Kč + správní poplatky (přehled správních poplatků ke stažení)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

Přihlášení auta snadno a rychle

Jednoduchý průvodce, jak snadno převést auto z původního vlastníka na nového. Jaké dokumenty mít s sebou a kde můžu přepis auta vyřídit.

Do června 2015 se převod vozidla skládal ze dvou samostatných úkonů na registru vozidel (dříve dopravní inspektorát). Nejdříve došlo k odhlášení auta dle bydliště původního vlastníka. Vozidlo se tak ocitlo papírově v tzv. polopřevodu a ve velkém techničáku v kolonce "převedeno - odhlášeno na" se objevil budoucí vlastník. Ten musel následně na registr vozidel dle svého trvalého bydliště a auto přihlásit. Dle novely zákona č. 56/2001 platného od června 2015 byl polopřevod zrušen, přihlášení a odhlášení se děje najednou při převodu vozidla. Přepis auta je možné realizovat na jakémkoliv úřadu s rozšířenou působností bez ohledu na bydliště či sídlo původního vlastníka auta.

Lhůta pro přihlášení vozidla

Jako u všech změn, které se zapisují do registru vozidel, je i v případě přepisu auta na nového vlastníka platná lhůta 10 pracovních dní. Po jejím uplynutí může hrozit pokuta až 50 000 Kč.

Plná moc pro přihlášení auta

Přihlášení vozidla lze realizovat na úřadu osobně či je možné ověřit plnou moc a zplnomocnit jinou osobu k vyřízení.

Striktně doporučujeme prodávajícímu zajistit si převod buď sám, nebo využít služeb profesionálního zastoupení, které nabízí společnost PřepiServis a mít tak jistotu, že k převodu vozidla skutečně dojde.

Bohužel velmi často se stává, že prodávající v dobré víře poskytne ověřenou plnou moc kupujícímu, ten převod auta na registru neprovede. Takové auto zůstává v registru vedené na původního vlastníka a ten nemá žádnou možnost, jak se ho zbavit. Případné dluhy na povinném ručení či pokuty budou i nadále chodit jemu. Bez vozidla není možné provést evidenční kontrolu, která je pro převod nezbytná. Pokud navíc prodáte vozidlo cizinci a ten s ním odcestuje, nebo dojde k rozebrání na náhradní díly, není téměř možné takové vozidlo z registru odhlásit.

Řešíte tuto situaci, neváhejte a kontaktujte nás. Budeme se snažit najít pro Vás řešení.

Kupní smlouva na auto 2023

Kupujete nebo prodáváte vůz, nezapomeňte sepsat kupní smlouvu. Správně napsaná kupní smlouva Vás může ochránit před podvodníky, aby se prodej či nákup auta nestal noční můrou. Níže naleznetze vzor kupní smlouvy na auto a další cenné informace.

Kupní smlouva je při koupi či prodeji ojetého automobilu jeden z nejdůležitějších dokumentů. Musí však být správně sepsána, pak výrazně snižuje rizika spojená s koupí i prodejem auta.

Vozidlo je rovněž vhodné před podpisem kupní smlouvy důkladně prověřit, aby bylo možné odhalit případné skryté vady a uzpůsobit tak svoje rozhodnutí o nákupu vozu.

Proč je kupní smlouva tak důležitá

Kupní smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku - ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Každá kupní smlouva by měla obsahovat základní informace o prodávajícím, kupujícím a samotném vozidle, včetně jeho ceny a specifikace. Jedná se o závazný dokument, který slouží k ochraně obou stran před případným podvodem. Rozhodně věnujte jejímu prostudování dostatek času, abyste později nelitovali.

Vzor kupní smlouvy na auto ke stažení

Zahraniční vlastník vozidla

Vlastník vozidla může být i zahraniční subjekt z EU, provozovatel však musí mít bydliště či sídlo v České republice. Plná moc k převodu vozidla pak musí být vydána zahraničním vlastníkem vozidla.

Evidenční kontrola nebo technická prohlídka při přihlášení staršího auta

Od 1. 3. 2023 se prodlužuje platnost evidenční kontroly (evidenční prohlídky) na 1 rok, a to i zpětně. Pro přepis vozidla na registru vozidel (dopravním inspektorátu) je nutné mít evidenční kontrolu či technickou prohlídku, která není starší jednoho roku. Obě prohlídky jsou platné po dobu 1 roku od absolvování pro přepis auta. Protokol o technické kontrole nebo evidenční prohlídce není třeba mít vytištěný. Registr vozidel bude mít k dispozici elektronicky protokoly z STK. Pokud máte aktuálně platnou pravidelnou technickou prohlídku, která je starší jednoho roku, není nutné podstupovat znovu technickou kontrolu a postačuje provést evidenční prohlídku. Technik STK zkontroluje VIN vozidla a další technické parametry, které porovná s údaji v technických průkazech.

Podrobné informace k evidenční prohlídce naleznete v samostatném článku.

Ekologická daň - poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraného autovraku

Starší vozidla mohou být zatížena ekologickou daní (emisním poplatkem). V technickém protokolu bude zapsaná emisní norma, která stanoví výši ekologické daně, resp. eko poplatku.

EKO poplatek u starších vozů (většinou auta vyrobená do roku 2000) činí 3 000 - 10 000 Kč a týká se normy EURO 0, 1, a 2. Tento poplatek je jednorázový, tj. hradí ho ta osoba, která na sebe převádí starší vozidlo, u něhož dosud ekologická daň nebyla uhrazena. Registr vozidel potvrdí úhradu a zapíše tento údaj do velkého technického průkazu.

Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP, dědicové i manželé při soudním rozdělení společného jmění manželů.

Nová registrační značka (SPZ) při přihlášení vozidla

Do roku 2015 se při přihlášení vozidla v jiném kraji, než kde měl bydliště či sídlo původní vlastník, měnila i registrační značka (SPZ) auta. Po novele zákona č. 56/2001 značka na autě zůstává bez ohledu na to, v jakém kraji má nový vlastník bydliště či sídlo.

Registrační značku lze vyměnit pouze v případě, že je značka ztracená, odcizená, poškozená či zničená. Registr pak účtuje správní poplatek za její vystavení. U osobních automobilů to činí 450 Kč a u motocyklů 250 Kč.

Přejete si pražskou či středočeskou registrační značku, není problém. Při převodu Vám zajistíme i výměnu RZ. Volejte nebo pište!

Zápis nového vlastníka nebo provozovatele vozidla

Pokud bylo vozidlo zakoupeno na leasing, bude při přihlášení auta zapsána jako vlastník leasingová společnost a kupující bude ve velkém techničáku uveden jako provozovatel. Veškeré změny v registru vozidel pak může provozovatel realizovat pouze s plnou mocí od leasingové společnosti. V současné době zasílají plnou moc většinou do datové schránky registru vozidel dle bydliště provozovatele. Je však možné požádat o zaslání na jakýkoliv úřad s rozšířenou působností po celé ČR. Pro zápis nového vlastníka je vyžadována evidenční kontrola, která není starší jednoho roku.

Úvěrové smlouvy se většinou do registru vozidel nezapisují, pokud není smluvně stanoveno jinak.

Pokud má být zapsán nový provozovatel, je nutné doložit platnou evidenční kontrolu a ověřený souhlas vlastníka (ověřená plná moc), pokud není osobně přítomen.

Zelená karta - povinné ručení pro přihlášení vozidla na registru vozidel

Přihlášení vozidla lze realizovat na úřadu s rozšířenou působností jen za předpokladu, že máte již sjednané povinné ručení. Předkládá se zelená karta, dnes již bílá jako doklad o sjednání povinného ručení. Datum počátku může být maximálně den registrace vozidla, ne později.

Rádi Vám připravíme srovnávací kalkulaci a vybereme pojistku, která bude nejvíce vyhovovat vašim potřebám. Kontaktujte nás. Během jednoho dne máte vozidlo přihlášené a i pojištěné, vše na jednom místě.

bílá karta povinné ručení

Přihlášení vozidla - zápis tažného zařízení

Pokud je tažné zařízení na vozidlo montováno dodatečně, pak musí být k tomu vozidlo uzpůsobeno již z výroby. Zápis tažného zařízení se pak realizuje dodatečně na základě žádosti. Tažné zařízení je pak zapsáno v technických průkazech. Pouze zapsané tažné zařízení v technických průkazech je možné využívat v provozu.

Přihlášení vozidla - zápis jiného rozměru kol do velkého technického průkazu

Pokud si přejete zápis jiného rozměru pneumatik a ráfků, než který je uveden ve velkém technickém průkazu, musíte doložit písemný souhlas zástupce výrobce se zápisem daného rozměru. Za zápis jednoho technického údaje může registr požadovat správní poplatek ve výši 50 Kč.

Registr vozidel - přihlášení vozidla

Úředník na registru vozidel zapíše dle žádosti změnu vlastníka do velkého technického průkazu i do malého technického průkazu. Pokud je vystavována nová značka, rovněž tuto skuečnost zapíše do technických průkazů, vystaví novou RZ a vylepí platnost STK na značku.

Původnímu majitele doporučujeme, aby si udělal kopii velkého technického průkazu, který mu následně slouží k ukončení pojištení vozidla. Rovněž je dokladem, že auto bylo řádně přepsáno na nového vlastníka.

Přihlášení auta na Ukrajince

Vozidlo si může přihlásit pouze osoba ukrajinské národnosti, která zde má založenou živnost (IČ) nebo získala azyl. Na vízum o strpení vozidlo registrovat vozidlo nelze.

Formulář na přepis vozidla a přihlášení auta do registru vozidel

Pro přihlášení auta slouží na registru vozidel formulář „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“. Naši klienti nemusí žádné žádosti vypisovat, vše zajistíme my!

Veškerou administrativu vyřídíme za Vás a to v rekordně krátkém čase. Kontaktujte nás.