Pořídili jste nový nosič kol a potřebujete třetí značku? Značku i zápis do dokladů Vám zajistíme a můžete bezstarostně jezdit!

Připravte si pro nás níže uvedené podklady pro zajištění třetí značky na nosič kol:

  • originál velký technický průkaz
  • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
  • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)
  • plná moc od leasingové společnosti k vystavení třetí značky na nosič kol (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 2 - 3 týdny

Cena služby: 2000 Kč + správní poplatky (přehled správních poplatků ke stažení)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

Na základě plné moci žádáme pro naše klienty o vydání tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou – k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (třetí registrační značku na nosiče kol), nebo o vydání tabulky za poškozenou registrační značku či registrační značku na přání (nikoliv odcizenou či ztracenou) za správní poplatek ve výši 600 Kč za jednu tabulku. Přikládáme „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou“.

Třetí značka na nosič kol byla zakotvena v zákoně z důvodu toho, že nosič s koly zakrývá registrační značku umístěnou na zádi vozu, což znesnadňuje identifikaci vozidla. Mnoho vlastníků vozidel nechtělo ztrácet čas přendáváním registrační značky z jejich vozu na nosič kol (jak dříve ukládal zákon) a vyráběli si vlastní registrační značku (ta však neodpovídala zákonem stanoveným požadavkům, kdy mimo jiné mají značky vydané registrem vozidel reflexní úpravu pro jednodušší identifikaci vozidla).

Rozhodně s vyřízením značky neotálejte a kontaktujte naši společnost, vše vyřídíme za Vás. Sankce za porušení zákona jsou značné. Pokuta za tento přestupek je pět tisíc až deset tisíc korun a zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok.

Třetí značka vydaná úřadem je totožná svými rozměry, provedením i použitým typem písma, jako zbylé značky na vozidle. Použít se však smí pouze na závěsném zařízení. V jedné věci se totiž přece jenom odlišuje. Tam, kde má běžná značka kruhové výlisky pro umístění kontrolní nálepky ze stanice technické kontroly, se nachází dvě vylisované hvězdičky v černé barvě.

V případě poškození registrační značky či značky na přání, můžeme zažádat o zhotovení náhradní (stejné) registrační značky jen v případě, že je poškozená registrační značky předložena při žádosti o její vyhotovení. V případě zničení, ztráty či odcizení je nutné žádat o zcela nové tabulky s registrační značkou. Z důvodu možného zneužití pro trestnou činnost není možné získat duplikát původní registrační značky, pouze značku zcela novou a to i v případě značky na přání.