TIP! Zajišťujeme celou agendu registru vozidel bez ohledu na Vaše sídlo či místo pobytu v rekordně krátkém čase. Obraťte se na nás!
Správní poplatek Sazba
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
Registrace motocyklu do 50 cm3 300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postraním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvím 0,-
Registrace elektromobilu 0,-
Vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (tzv. depozit) 200,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel) 0,-
Vydání registrační značky (2 ks) 450,-
Vydání registrační značky (1 ks – motocykl, přívěs) 250,-
Zápis změny do technického průkazu (jedna změna) 50,-
Vystavení duplikátu velkého technického průkazu nebo malého technického průkazu (ORV) 500,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu (výmaz vlastníka) 50,-
Výdej dat z registru silničních vozidel (sazba dle počtu vozidel ve výpisu) 50,-
Výpis z evidenční karty řidiče od 15,-
Trvalý vývoz vozidla (osobní automobil) 450,-
Firemní karta pro digitální tachografy 700,-
Značka na přání (osobní automobil) 10000,-
Značka na přání (motocykl) 5000,-
Třetí značka na nosič kol 600,-
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla 2000,-

Výše sazby správních poplatků se řídí zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, dědicové a manželé po rozvodu se soudním rozhodnutím o rozdělení SJM.