Změnili jste sídlo/bydliště? Potřebujete rychle novou značku nebo zapsat tažné zařízení? Jsme tu pro vás a během jednoho dne máte nové doklady i značku!

Připravte si pro nás níže uvedené podklady pro zápis změny údajů do registru vozidel:

  • originál velký technický průkaz
  • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
  • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)
  • plná moc od leasingové společnosti (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doklady požadované pro zápis dané změny:

  • změna příjmení/názvu společnosti – do plné moci uvést nové příjmení/název společnosti (u právnických osob musí být změna viditelná ve výpisu z OR)
  • změna bydliště/ sídla společnosti - do plné moci uvést nové bydliště/sídlo (u právnických osob musí být změna viditelná ve výpisu z OR)
  • zápis jiného rozměru pneumatik – originál potvrzení od autorizovaného zástupce výrobce
  • změna barvy vozidla – není nutné dokládat další dokumenty
  • prodloužení platnosti ORV u cizinců – kopie dokladu o pobytu, kde je vyznačena jeho platnost apod.

Doba vyřízení: 1 - 2 pracovní dny (expresní služby jsou řešeny individuálně)

Cena služby: 800 Kč + správní poplatky (přehled správních poplatků ke stažení)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

Pro naše klienty zajišťujeme jakoukoliv změnu podléhající zápisu do registru vozidel a to na základě neověřené plné moci a „Žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“. Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla. Zápis změny údajů do registru vozidel musí být v souladu se zákonem realizován do 10 pracovních dní od vzniku dané změny.