Výběr služby
1000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • evidenční prohlídka (platnost rok)
 • zelená karta (připravíme Vám pojištění)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • úředně ověřená plná moc kupujícího (ke stažení)
 • úředně ověřená plná moc prodávajícího (ke stažení)
 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k převodu vozidla (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

1300 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • CoC list v originálu
 • daňový doklad o koupi vozidla (faktura, kupní, leasingová nebo úvěrová smlouva)
 • zelená karta (připravíme Vám pojištění)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • úředně ověřená plná moc vlastníka (ke stažení)
 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k převodu vozidla (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

1600 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

OJETÉ VOZIDLO:

 • originál zahraniční technické průkazy
 • originál protokol z STK
 • C. O. C. list (pokud byl vydán)
 • zelená karta (připravíme Vám pojištění)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • úředně ověřená plná moc vlastníka v ČR (ke stažení)
 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k registraci vozidla (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

NOVÉ VOZIDLO:

 • C. O. C. list
 • čistopis zahraničního technického průkazu (dále jen "TP") v originálu (pokud byl vystaven)
 • protokol o evidenční prohlídce, pokud již proběhla registrace v zahraničí
 • doklad o nabytí v originálu (např. kupní smlouva, faktura)
 • doklad o zaplacení DPH u FÚ (popř. faktura v ČJ s vyčísleným DPH za vozidlo či česká leasingová smlouva) v originálu
 • zelená karta (připravíme Vám pojištění)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • úředně ověřená plná moc vlastníka v ČR (ke stažení)
 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k registraci vozidla (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: cca 4 – 5 pracovních dní

1200 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • evidenční prohlídka (platnost rok)
 • registrační značka (SPZ)
 • údaje o osobě či subjektu ze zahraničí (jméno/název, bydliště/sídlo, datum narození/IČ)
 • na přání zajistíme vývozní pojištění ( zelenou kartu)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • plná moc vlastníka (ke stažení)

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

1000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • zbývající registrační značka (SPZ, pokud byla ztracena/odcizena jen jedna tabulka)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)
 • plná moc od leasingové společnosti k vystavení nové registrační značky (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)
 • pokud byla registrační značka odcizena, pak i originál policejního protokolu

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

1000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz (VTP)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)
 • plná moc od leasingové společnosti k vystavení nového ORV (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)
 • v případě odcizení i originál protokol vydaný policií ČR

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

1000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • evidenční prohlídka (platnost rok)
 • zelená karta (připravíme Vám pojištění)
 • originál či úředně ověřená kopie dědického usnesení s vyznačením právní moci
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • úředně ověřená plná moc dědice (ke stažení)

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

Správní poplatek je 0 Kč.
1000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • registrační značka (SPZ)
 • originál doklad o ekologické likvidaci vozidla nebo
 • originál doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaný Policií ČR nebo Hasičským záchranným sborem ČR anebo obdobným orgánem jiného státu (zničením silničního vozidla se rozumí takový stav, způsobený jeho havárií, živelní pohromou apod., ve kterém nelze vozidlo předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního vozidla se nepovažuje jeho rozebrání)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

Správní poplatek je 0 Kč.
1000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • typový list, který musí plně odpovídat schválenému vzoru (datum vystavení, razítko a podpis držitele schválení) a který dále potvrzuje odbornou montáž tažného zařízení na vozidlo (buď odborná firma s pověřením k montáži tažných zařízení, nebo stanice STK prostřednictvím protokolu)
 • Nově je od 1.3.2021 nezbytné spolu s typovým listem předat i vytištěnou kopii pověření k montáži daného tažného zařízení
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)
 • plná moc od leasingové společnosti k zápisu tažného zařízení (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

1200 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

Doba vyřízení: 1 - 2 dny od doručení dokladů

1000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)
 • plná moc od leasingové společnosti (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)
 • změna jména nebo názvu společnosti – do plné moci uvést nové jméno vlastníka vozidla nebo nový název společnosti (u právnických osob musí být změna viditelná ve výpisu z OR)
 • změna adresy nebo sídla společnosti - do plné moci uvést nové bydliště vlastníka vozidla nebo sídlo společnosti (u právnických osob musí být změna viditelná ve výpisu z OR)

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

1000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • zelená karta (připravíme Vám pojištění)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • úředně ověřená plná moc od provozovatele (ke stažení)
 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k ukončení leasingu (nebo ID plné moci vložené do datové schránky registru vozidel)

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

2000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • plná moc vlastníka (ke stažení)
 • plná moc od leasingové společnosti k vystavení třetí značky na nosič kol
 • pokud žádáte o vystavení nové značky jako náhradu za poškozenou, pak i všechny zbývající značky přidělené k danému vozidlu musí být předány registru a jsou po celou dobu uloženy na registru vozidel

Doba vyřízení: 2 – 3 týdny od doručení dokladů

3000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • původní registrační značka – až na vyzvání (před vyzvednutím již zhotovené registrační značky na přání)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • plná moc vlastníka (ke stažení)
 • plná moc od leasingové společnosti k vystavení značky na přání

ZNĚNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ: kombinace čísel a písmen

 • OSOBNÍ AUTOMOBIL: 8 znaků (rozložení na značce: 3 znaky/známka STK/5 znaků)
 • MOTOCYKL: 7 znaků (2 znaky/známka STK/5 znaků)
 • MOPED: 5 znaků (2 znaky/známka STK/3 znaky)

Doba vyřízení: 2 – 3 týdny od doručení dokladů

1000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • registrační značka (SPZ, včetně značky na nosič kol)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

1200 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • plná moc vlastníka, popř. provozovatele vozidla (ke stažení)

Doba vyřízení: 3 - 4 dny od doručení dokladů

1000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • registrační značka (SPZ)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)
 • protokol o poslední pravidelné technické prohlídce (pokud jej máte)

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

Správní poplatek 0 Kč.
1300 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (ORV)
 • příloha k technickému průkazu vozidla na alternativní/duální pohon (LPG/CNG/NM, NM+LPG, NM+CNG) v originálu
 • osvědčení zařízení na LGP (CNG) v originálu
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)
 • plná moc od leasingové společnosti k přestavbě vozidla na alternativní pohon (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

1000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)
 • plná moc od leasingové společnosti (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

1000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • neověřená plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)
 • plná moc od leasingové společnosti (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

3000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • vyplněná žádost o provedení testování historického vozidla, s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a protokolem o kladném klubovém testování
 • technický protokol historického vozidla (provádí STK)
 • barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany
 • původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán,
 • doklad o nabytí,
 • zelená karta (připravíme Vám pojištění)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • úředně ověřená plná moc vlastníka (ke stažení)
 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k registraci historického vozidla (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 1 - 2 týdny od doručení dokladů

1000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • zelená karta (připravíme Vám pojištění)
 • evidenční prohlídka (platnost rok)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • úředně ověřená plná moc provozovatele (ke stažení)
 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k ukončení leasingu (nebo ID plné moci vložené do datové schránky registru vozidel)

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

1000 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

1800 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • průkaz historického vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV, malý technický průkaz),
 • nové fotografie (1x levo-přední, 1x pravo-zadní, rozmě 6x9 cm),
 • platná evidenční kontrola (má platnost 1 rok),
 • platná zelená karta (připravíme Vám pojištění),
 • ověřená plná moc kupujícího i prodávajícího (v případě zastupování, plná moc PřepiServis vzor)

Doba vyřízení: 1 - 2 týdny od doručení dokladů

1500 Kč + správní poplatek

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

 • ukrajinské technické průkazy
 • doklad totožnosti (pas s vízem strpění)
 • úředně ověřená plná moc provozovatele v ČR (ke stažení)

Doba vyřízení: 1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)

Pokud máte zájem o více služeb najednou, uveďte tuto informaci v závěru do poznámky. Obratem obdržíte do emailu přehled požadovaných dokladů i kalkulaci ceny.

Nenacházíte to, co hledáte? Kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 773 663 331 nebo na e-mailu info@registr-vozidel.cz. Zastupujeme klienty i při řešení složitých případů ve správních řízeních.

Údaje o objednavateli
Údaje o vozidle
Dokončení objednávky (rekapitulace)

Služba: sluzba
Objednatel: jmeno prijmeni, ulice cp, psc obec
Kontaktní údaje: telefon, email
Registrační značka: rz

Jaké dokumenty budeme pro zajištění služby potřebovat?

Cena služby: cena Kč + správní poplatek

Doba vyřízení: „1- 2 dny od doručení dokladů (expresní služby jsou řešeny individuálně)“

Poznámka k objednávce

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky PřepiServis
Informační memorandum k souhlasu se zpracováváním osobních údajů pro marketingové účely