Evidenční kontrola (či evidenční prohlídka) a kde ji zajistím?

Evidenční kontrolu je nutné absolvovat pokaždé, když dochází ke změně provozovatele nebo vlastníka, který je zároveň provozovatelem vozidla, tj. při registraci vozidla na novou osobu či subjekt.

TIP! Pro registraci vozidla je nutné předložit protokol o evidenční prohlídce. Ten může být nahrazen i protokolem o pravidelné technické prohlídce. Doba platnosti je pak stejná – 30 dní. Vozidlo Vám zaregistrujeme v rekordně krátném čase. Obraťte se na nás!

Protokol o evidenční kontrole vozidla má platnost 30 dní od vystavení a vydá ho stanice technické kontroly (STK) pro účely zápisu do registru silničních vozidel v následujících případech:

  • převod, resp. přepis ojetého vozidla v registru motorových vozidel (převod auta z prodávajícího na kupujícího)
  • převod v rámci dědictví (na základě platného dědického usnesení dojde k převodu na dědice)
  • trvalý vývoz vozidla (prodej vozidla do zahraničí a převod na zahraniční subjekt s vývozní značkou)
  • převod historického vozidla (stejně jako u běžného převodu)
  • ukončení leasingu (převod po doplacení leasingu na provozovatele)
  • registrace vozidla ze zahraničí, u kterého platí první STK (tj. je mladší 4 let od první registrace)
  • dodatečný zápis tažného zařízení
  • přestavby

Evidenční prohlídka má za úkol zjistit, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji uvedenými v originálu velkého technického průkazu a v ORV (resp. malého technického průkazu), popř. v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci. Při této kontrole není prověřován pouze VIN vozidla, jak se mnozí majitelé domnívají, ale provádí se i další úkony (např. kontrola typu motoru, tažného zařízení, rozměru pneumatik apod.). Evidenční kontrola motorového vozidla je kontrola prováděná stanicí technické kontroly (STK) a lze ji absolvovat po celé ČR bez ohledu na místo registrace.