Ekologická daň

V roce 2009 vstoupila v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která založila povinnost platit ekologickou daň při první registraci čtyřkolového motorového vozidla do 3,5t (kategorie M1 a N1). Daň se hradí jak při registraci vozidla dovezeného ze zahraničí, tak i při změně vlastníka v rámci ČR. Vždy je uvalena pouze jednou, při dalších změnách majitele se již nehradí. Tato daň se nevztahuje na motocykly, vozidla nad 3,5t a oficiální veterány. Pokud bylo vozidlo při první registraci osvobozeno od Eko daně např. z důvodu dědictví, tak při převodu na dalšího vlasníka bude daň jednorázově vybrána.

Povinnost hradit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovlaků má každý provozovatel (vlastník), který jako první po 1. 1. 2009 registruje vozidlo s určitým stupněm plnění příslušné emisní úrovně (přehled emisních limitů pro stanovení poplatku ekologické daně ke stažení):

Výše poplatku Emise vozidla
1 10 000 Kč nesplnění emisních norem
2 5 000 Kč EURO 1
3 3 000 Kč EURO 2
3 0 Kč EURO 3 a více

Ekologickou daň, která je stanovena dle emisní normy, kterou vozidlo plní, hradí žadatel o registraci daného vozidla do evidence motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Eko daň se nehradí v případě dědictví a při vývozu vozidla do zahraničí.