Jde o kontrolu, kterou je nezbytné projít při každé změně vlastníka (převod, vývoz vozidla, registrace některých dovezených vozidel či zápis některých změn apod.). Týká se i převodu (včetně dědictví) mezi rodinnými příslušníky. Evidenční kontrolu zajišťují stanice technické kontroly (STK) a můžete ji absolvovat bez ohledu na Vaše bydliště. Pro účely registrace je platná 30 dní od data vystavení.

TIP! Pro registraci vozidla je nutné předložit protokol o evidenční prohlídce. Ten může být nahrazen i protokolem o pravidelné technické prohlídce. Doba platnosti je pak stejná – 30 dní. Vozidlo Vám zaregistrujeme v rekordně krátném čase. Obraťte se na nás!

Evidenční kontrola má za úkol zjistit, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji uvedenými v originálu velkého technického průkazu a v ORV (resp. malého technického průkazu), popř. v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, které nepodléhá registraci. Při této kontrole není prověřován pouze VIN vozidla, jak se mnozí majitelé domnívají, ale provádí se i další úkony (viz. přehled níže). Evidenční kontrola motorového vozidla je kontrola prováděná stanicí technické kontroly (STK). Tuto kontrolu lze absolvovat v rámci celé ČR bez ohledu na místo registrace vozidla.

Evidenční kontrola se nejčastěji zaměřuje na:

  • VIN (identifikační číslo vozidla),
  • barvu karoserie,
  • typ motoru,
  • rozměry pneumatik a ráfků,
  • počet míst k sezení,
  • výrobní štítek s údaji o vozidle,
  • zápis tažného zařízení.