Evidenční kontrola (evidenční prohlídka) a kde ji zajistím?

Jde o kontrolu, kterou je nezbytné projít při každé změně vlastníka, tj. při převodu vozidla a přihlášení auta, převodu v rámci dědictví, trvalém vývozu vozidla, zápisu nového vlastníka auta apod. Týká se i přepisu auta (včetně dědictví) mezi rodinnými příslušníky. Evidenční kontrolu zajišťují stanice technické kontroly (STK) a můžete ji absolvovat bez ohledu na Vaše bydliště. Pro účely registrace je evidenční prohlídka platná rok od data vystavení a to i zpětně.

TIP! Pro registraci vozidla je nutné předložit protokol o evidenční prohlídce ne starší jednoho roku. Ten může být nahrazen i protokolem o pravidelné technické prohlídce. Doba platnosti je pak stejná – 1 rok. Vozidlo Vám zaregistrujeme v rekordně krátném čase. Kontaktujte nás!

Evidenční kontrola má za úkol zjistit, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji uvedenými v originálu velkého technického průkazu a v malém techničáku, popř. v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, které nepodléhá registraci. Při této kontrole není prověřován pouze VIN vozidla, jak se mnozí majitelé domnívají, ale provádí se i další úkony (viz. přehled níže). Evidenční kontrola vozidla je kontrola prováděná stanicí technické kontroly (STK). Tuto kontrolu lze absolvovat v rámci celé ČR bez ohledu na místo registrace vozidla.

Evidenční kontrola se nejčastěji zaměřuje na:

 • VIN (identifikační číslo vozidla),
 • barvu karoserie,
 • typ motoru,
 • rozměry pneumatik a ráfků,
 • počet míst k sezení,
 • výrobní štítek s údaji o vozidle,
 • zápis tažného zařízení.

Evidenční kontrolu je nutné absolvovat pokaždé, když dochází ke změně provozovatele nebo vlastníka, tj. při registraci vozidla na novou osobu či subjekt. Protokol o evidenční kontrole se předkládá i při přepisu vozidla na rodinného příslušníka a to i v případě dědictví či rozdělení společného jmění manželů. NOVĚ se protokol o evidenční kontrole nevyžaduje u ukončení leasingu a přepisu na provozovatele. Tento úkon je nadále považován na registru vozidel pouze za změnu.

Podrobný přehled registračních úkonů, kde je nezbytné předložit platný protokol o evidenční kontrole:

 • převod, resp. přepis auta v registru motorových vozidel (převod auta z prodávajícího na kupujícího)
 • převod v rámci dědictví (na základě platného dědického usnesení dojde k převodu na dědice)
 • trvalý vývoz vozidla (prodej vozidla do zahraničí a převod na zahraniční subjekt s vývozní značkou)
 • převod historického vozidla (stejně jako u běžného převodu)
 • dodatečný zápis vlastníka vozidla (např. leasingové společnosti)
 • registrace vozidla ze zahraničí, u kterého platí první STK (tj. vozidlo je mladší 4 let od první registrace v zahraničí)
 • dodatečný zápis tažného zařízení
 • přestavby

Co potřebuji na evidenční kontrolu (evidenčku)

Na vybranou stanici technické kontroly (STK) musíte přistavit vozidlo, která má projít evidenční prohlídkou. Vozidlo může na STK přistavit kdokoliv, nemusí to být majitel auta. Dále musíte mít s sebou originál velký technický průkaz (VTP), malý technický průkaz (ORV) a doklad totožnosti:

Protokol o evidenční kontrole

protokol o evideční kontrole

Protokol o evidenční kontrole vydávají stanice technické kontroly (tzv. STK). Většinou se tak děje na počkání. Evidenční kontrola představuje porovnání skutečného stavu vozidla s údaji ve velkém technickém průkazu. Dochází tak k ověření skutečného stavu vozidla a s tím, co je uvedeno ve velkém technickém průkaze. Při evidenční kontrole se technik STK zaměřuje zejména na kontrolu výše uvedených údajů.

Většina STK na evidenční prohlídku neobjednává, takže je nutné počítat někdy i s delší čekací dobou. Vlastní evidenční kontrola většinou trvá kolem 20 min včetně administrativy a platby. Průměrná cena evidenční prohlídky je 400 Kč. Jejím výstupem je protokol o evidenční kontrole se zápisem: „Vozidlo z hlediska evidenční kontroly vyhovuje.“ Tento protokol dále slouží k registračním úkonům na registru vozidel po dobu jednoho roku o data vystavení. Na registr vozidel již nemusíte mít protokol o evidenční kontrole či technické prohlídce vytištěný. Registr vozidel bude mít protokoly z STK k dispozici elektronicky.

Může se stát, že musím opakovat evidenční kontrolu

Protokol o evidenční kontrole se dokládá vždy při zápisu změny vlastníka a to i tehdy, pokud se zapisuje dodatečně např. leasingová společnost jako vlastník.

Pokud by se Vám stalo, že při registraci nového vozidla pořízeného na leasing opomenete zaregistrovat leasingovou společnost v roli vlastníka a mezitím uplyne platnost protokolu o evidenční prohlídce, budete muset projít evidenční kontrolou opakovaně (a to i u nového vozidla) a za poplatek 800 Kč provést zápis leasingové společnosti jako vlastníka. V tomto případě je ve velkém technickém průkaze zapsán odlišný provozovatel vozidla. Následně veškeré úkony na registru podléhají předložení plné moci od vlastníka vozidla.

V případě, že byste prováděli zápis jiného vlastníka u ojetého vozidla a již Vám protokol o evidenční prohlídce nebo technické kontrole propadl (uběhla již lhůta jednoho roku od vystavení), pak musíte evidenční kontrolu opakovat a až s novým protokolem provést zápis nového vlastníka vozidla. Znamená to i znovu uhradit poplatek za provedení evidenčky.

Co dělat když evidenční kontrola nevyhovuje

Když technik STK shledá nesoulad se stavem vozidla a údaji v technickém průkaze, pak nebude evidenční kontrola vyhovovat. Např. na vozidle jsou namontovány pneumatiky jiného rozměru než jaký je zapsán ve velkém technickém průkaze v alternativách k danému typu vozidla. V takovém případě bude v závěru evidenční kontroly uvedeno: „Vozidlo z hlediska evidenční kontroly nevyhovuje.“

V tomto případě je ale nutné provést nápravu a následně evideční kontrolu zopakovat. Vozidlo lze provozovat pouze s rozměry pneumatik a ráfků, které jsou zapsány ve velkém techničáku. Dodatečný zápis jiného (ale schváleného) rozměru pnemumatik pro daný typ vozidla je možné realizovat na základě potvrzení autorizovaného zástupce výrobce dané značky.