Auto Vám přihlásíme do 5 dní, registr má dle zákona na registraci vozidla ze zahraničí až 30 dní! Zajistíme registraci, značku i pojištění v rekordně krátkém čase!

Připravte si pro nás níže uvedené podklady pro registraci nového vozidla ze zahraničí:

  • originál C. O. C. list
  • čistopis zahraničního technického průkazu v originálu (pokud byl vystaven)
  • protokol o evidenční prohlídce, pokud již proběhla registrace v zahraničí
  • doklad o nabytí v originálu (např. kupní smlouva, faktura)
  • doklad o zaplacení DPH u FÚ (popř. faktura v ČJ s vyčísleným DPH za vozidlo či česká leas. smlouva) v originálu
  • zelená karta (připravíme Vám pojištění)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
  • úředně ověřená plná moc vlastníka v ČR (ke stažení)
  • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k registraci vozidla (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 4 - 5 pracovních dní

Cena služby: 1600 Kč + správní poplatky (přehled správních poplatků ke stažení)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

Individuálně dovezené vozidlo je považováno za nové dosud neregistrované, pokud dosud nedošlo k jeho registraci v zemi původu.

Nová vozidla ze zahraničí registrujeme pro naše klienty na základě ověřené plné moci. Během několika dní obdržíte novou registrační značku a doklady k vozidlu. Pojištění rovněž řešíme za vás.

Pokud by ojeté vozidlo bylo mladší 6 měsíců (tj. doba, která uplynula od první registrace v zahraničí, by byla kratší než 6 měsíců), nebo mělo najeto méně než 6000 km, pak před vlastní registrací vozidla musí být zaplaceno DPH na příslušném finančním úřadě (týká se jak právnických, tak fyzických osob bez výjimek), nebo předložena faktura s vyčísleným DPH v ČR. DPH při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu je tedy povinen přiznat nejen plátce DPH, ale i soukromá osoba, občan. Registrace pak probíhá stejně jako u nových vozidel dovezených ze zahraničí. Technická je platná po dobu čtyř let.

Plátce DPH je povinen přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku v daňovém přiznání (řádek 250 nebo 255). Osoba, která není plátcem a pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského státu, je povinna podat také daňové přiznání místně příslušnému správci daně, ke kterému přiloží kopii dokladu o pořízení nového dopravního prostředku a Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku, a to do 10 dnů od pořízení nového dopravního prostředku. Údaje o základu daně a daň uvede v řádcích 250 nebo 255. Po vyměření daně správcem zaplatí daň do 25 dnů ode dne vyměření.

V případě, že by pořizovatel nového dopravního prostředku chtěl zaregistrovat automobil k silničnímu provozu před podáním daňového přiznání (podle zákona o silničním provozu musí k žádosti o registraci předložit potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty při pořízení), může podat Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a zaplatit zálohu ve výši daně, která bude vyměřena při pořízení v daňovém přiznání. Zaplacení zálohy potvrdí správce daně.