Auto Vám přihlásíme do 5 dní, registr má dle zákona na registraci vozidla ze zahraničí až 30 dní! Zajistíme registraci, značku i pojištění v rekordně krátkém čase!

Připravte si pro nás níže uvedené podklady pro registraci ojetého vozidla ze zahraničí:

  • originál zahraniční technické průkazy
  • originál protokoly z STK
  • C. O. C. list (pokud byl vydán)
  • zelená karta (připravíme Vám pojištění)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
  • úředně ověřená plná moc vlastníka v ČR (ke stažení)
  • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k registraci vozidla (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 4 - 5 pracovních dní

Cena služby: 1600 Kč + správní poplatky (přehled správních poplatků ke stažení)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

Vozidlo ze zahraničí Vám pojistíme za nejlepší sazby na trhu a přihlásíme během několika málo dní. Umíme si poradit i se složitými dovozy z EU i ze zemí mimo EU. Neváhejte a kontaktujte naši společnost.

Individuálně dovezené ojeté vozidlo musí projít před přihlášením do evidence na registru vozidel technickou kontrolou, při které je prokázána jeho technická způsobilost pro registraci v ČR. Technická způsobilost se nemusí prokazovat u vozidel, na kterých je v zahraničí stále platná technická kontrola od data první registrace vozidla. V takovém případě postačí vystavení protokolu o evidenční prohlídce.

Ojetá vozidla dovezená ze států EU nepodléhají proclení oproti vozidlům ze států mimo EU. Vozidla dovezená ze států mimo EU nesmí být starší 8 let. Pokud by daná vozidla měla evropskou homologaci, pak toto pravidlo není uplatňováno.