Chcete se odlišit a mít vlastní registrační značku? Zajistíme Vám značku i zápis v dokladech bez čekání!

Připravte si pro nás níže uvedené podklady pro zajištění značky na přání:

  • originál velký technický průkaz
  • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci)
  • původní registrační značka – až na vyzvání (před vyzvednutím již zhotovené registrační značky na přání)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
  • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)
  • plná moc od leasingové společnosti k vystavení značky na přání (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Znění značky na přání: kombinace čísel a písmen

  • OSOBNÍ AUTOMOBIL: 8 znaků (rozložení na značce: 3 znaky/známka STK/5 znaků)
  • MOTOCYKL: 7 znaků (2 znaky/známka STK/5 znaků)
  • MOPED: 5 znaků (2 znaky/známka STK/3 znaky)

Doba vyřízení: 2 - 3 týdny

Cena služby: 3000 Kč + správní poplatky (přehled správních poplatků ke stažení)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

O značku na přání za Vás můžeme požádat na příslušném registru vozidel na základě neověřené plné moci. Přikládáme „Žádost o přidělení/rezervaci registrační značky na přání (RZP)".

Obecně lze říci, že si můžete zvolit téměř jakoukoliv kombinaci čísel a velkých písmen bez diakritiky (kromě písmen G, CH, O, Q, W díky jejich snadné zaměnitelnosti). Avšak určitá omezení jsou i zde stanovena. U značky na přání nelze volit slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. Ve výluce jsou rovněž speciální znaky jako např. vykřičník, otazník, paragraf atd. Registrační značka na přání naopak musí obsahovat alespoň jednu číslici. K úspěšnému zaregistrování značky je nezbytné vytvořit unikátní kombinaci písmen a číslic. Proces schvalování prochází přes centrální databázi, která sdružuje již rezervované značky na přání v rámci celé republiky. K datům v této databázi pak mají přístup pracovníci registru vozidel ve všech regionech. Není tedy možné, aby existovala stejná značka na přání pro různé vlastníky. Vždy půjde o jedinečnou písmennou a číselnou kombinaci.

V případě zničení, odcizení či ztráty značky na přání, nelze již znovu získat stejnou kombinaci a musí být požádáno o zcela novou dosud nepřidělenou a to za správní poplatek ve výši 5000 Kč za jednu tabulku (10000 Kč za osobní automobil). Pouze v případě poškození, kdy je značka registru vozidel při žádosti o vystavení nové značky předložena, může být vystavena totožná registrační značka. Zde nehrozí riziko ze zneužití.

Značka na přání je přenositelná, můžete ji tedy použít na svůj další automobil, motocykl či moped, vždy ale pouze na jedno vozidlo. Značka je vázána na konkrétní osobu, vlastníka, nelze ji tedy například prodat další osobě.

Vámi zvolenou registrační značku na přání Vám můžeme rezervovat až na půl roku i v případě, že aktuálně nejste vlastníkem vozidla. Registr vozidel pak účtuje správní poplatek ve výši 500 Kč.