Zmizela Vám SPZ z auta? Obraťte se na nás a do druhého dne máte novou registrační značku!

Připravte si pro nás níže uvedené podklady pro vystavení nové RZ vozidla:

  • originál velký technický průkaz
  • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci)
  • zbývající registrační značka (SPZ, pokud byla ztracena/odcizena jen jedna tabulka)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
  • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)
  • plná moc od leasingové společnosti k vystavení nové registrační značky (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 1 - 2 pracovní dny (expresní služby jsou řešeny individuálně)

Cena služby: 1000 Kč + správní poplatky (přehled správních poplatků ke stažení)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

Jedná se o vystavení nové registrační značky (dále RZ) na základě neověřené plné moci na registru vozidel z důvodu její ztráty, zničení, poškození či odcizení jedné nebo obou tabulek s registrační značkou. Za klienta předkládáme registru „Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou“. V případě odcizení registrační značky (dříve SPZ) vozidla je nutné k žádosti přiložit protokol vydaný policií ČR v originálu.

Při ztrátě, odcizení či zničení je vždy nutné vydat nové (jiné) registrační značky (tj. v těchto případech není možné další tabulku/y stejné značky z důvodu zabránění jejího zneužití znovu vyrobit a to ani v případě registrační značky na přání). Registr vozidel vystavuje novou registrační značku a změnu zapisuje do technických průkazů. Malý technický průkaz je vystavován nově (původní je skartován).

V případě poškození značky je možné požádat o vydání tabulky registrační značky již přidělené (tj. stejné značky) na základě „Žádosti o vydání tabulky s registrační značkou“. V tomto případě je třeba počítat s přiměřenou lhůtou potřebnou na objednání, výrobu a dodání značky. Správní poplatek za vydání tabulky (stejné) registrační značky již přidělené pak činí 600 Kč za jednu tabulku. Značky s doklady si následně můžete vyzvednout osobně v sídle naší společnosti, popř. je můžeme zaslat na jakoukoliv Vámi uvedeno adresu (včetně zahraničí).