Do registru silničních vozidel lze zapsat vozidlo,

  1. jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena, zjednodušeně řečeno má technický průkaz silničního motorového a přípojného vozidla nebo technický průkaz zvláštního vozidla (dále jen "technický průkaz"),
  2. je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta), týkající se takového vozidla,
  3. byla-li při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie zaplacena daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu (zákon o dani z přidané hodnoty),
  4. pokud není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky nebo tato informace není zjištěna prostřednictvím EUCARIS a.
  5. provozovatel silničního vozidla má na území České republiky trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt, nebo jí byl udělen azyl, nebo sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
TIP! Převod vozidla Vám zajistíme v rekordně krátkém čase. Předáváme Vám doklady a můžete bezstarostně jezdit. Obraťte se na nás!