U osobních automobilů je nutné provést technickou každé dva roky, u motocyklu každé 4 roky, pokud je vozidlo starší 4 let, resp. 6 let. Jedná se o tzv. pravidelnou technickou prohlídku. První technická na nové auto platí 4 roky a novou motorku pak 6 let. Na technické kontrole je posuzován stav vozidla a provádí se kontrola technických průkazů i registrační značky. Na technickou může vozidlo přistavit i jiná osoba, než je vlastník vozidla.

S sebou si připravte:

  • velký technický průkaz k vozidlu,
  • malý technický průkaz k vozidlu (osvědčení o registraci vozidla).
TIP! Pro registraci vozidla je nutné předložit protokol o evidenční prohlídce. Ten může být nahrazen i protokolem o pravidelné technické prohlídce. Doba platnosti je pak stejná – 30 dní. Vozidlo Vám zaregistrujeme v rekordně krátném čase. Obraťte se na nás!

Pokud na technické kontrole, kterou provádí stanice technické kontroly (dále STK) shledají vážné nedostatky, budete vyzváni k jejímu opakování. Do 30 dní pak musíte vážné nedostatky odstranit a přistavit vozidlo k opakované technické kontrole (nehradíte znovu celou částku, jen poplatek, který má každé STK stanoveno dle ceníku).

Co je považováno za vážný nedostatek na vozidle?

  • nezapsané tažné zařízení,
  • zatmavení předních skel,
  • jiný rozměr pneu než je uvedeno ve velkém technickém průkazu,
  • nevyhovující technický stav vozu apod.

Vozidlo bez platné technické kontroly nemá být provozováno na pozemní komunikaci, stejně tak jako vozidlo bez platného povinného ručení. V případě vzniku nehody je pak nutné rozlišit, zda provozovatel vozidla, či řidič, je viníkem dopravní nehody, nebo poškozený. Pokud je viníkem a nemá platnou technickou prohlídku, vystavuje se nebezpečí, že škoda vyplacená pojišťovnou po něm může být zpětně vymáhána. Jedná se o situaci, kdy je např. vozidlo ve špatném technickém stavu (nefunkční brzdy) a narazí do vozidla před sebou. Poškození tedy vznikne v příčinné souvislosti mezi stavem vozidla (neplatná STK) a vznikem újmy. Pokud je poškozeným, pak neplatná technická kontrola má vliv na stanovení obvyklé ceny vozidla, protože vozidlo bez STK má na trhu nižší hodnotu než totožné vozidlo s platnou STK.