S novelou silničního zákona platnou od ledna 2024 nastala řada změn. Výrazně se změnil i bodový systém. Některé přestupky jsou nově posuzovány mírněji, u jiných došlo k výraznému přitvrzení. Přijít o řidičák je rázem velmi snadné.

Vysoká pokuta při jízdě bez registrační značky a zákaz řízení

Jízda bez registrační značky (platí i pro značku za oknem) je správním orgánem oceněna pokutou 4 000 Kč – 10 000 Kč, bez dopadu na bodové konto řidiče. Chybějící SPZ Vás nově může stát nejen pár tisít ale i zákaz řízení na 6 –18 měsíců.

Neriskujte, nejezděte bez SPZ. Rychle a spolehlivě Vám do druhého dne zajistíme novou SPZ a to i pro elektromobily. Kontaktujte nás.

Stejně přísně je posuzovaná jízda se zakrytou SPZ a to pokutou ve správním řízení ve výši 4 000 Kč až 10 000 Kč. Bodového konta se tento přestupek nedotkne, nicméně i zde platí zákaz řízení na 6 až 18 měsíců.

Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla (malý techničák) je nově pokutována ve správním řízení částkou 7 000 Kč – 25 000 Kč, bez bodového postihu, avšak se zákazem řízení po dobu 4 – 6 měsíců.