Evidenční prohlídka platí rok

Velké usnadnění převodů, které přináší novela zákona, spočívá v prodloužení platnosti evidenční kontroly. Dosud byla platná pouze 30 dní a pokud nebyla k převodu v dané lhůtě použita, tak propadla a bylo nutné provést evidenčku opakovaně. Nově bude platit celý jeden rok a to i zpětně. Pokud jste tedy podstoupili evideční prohlídku před méně než rokem a nyní prodáváte auto, tak můžete protokol pro převod auta bez obav využít. Navíc již není nutné předkládat protokol o evidenční kontrole v papírové podobě. Registr vozidel má údaje z evidenční kontroly k dispozici elektronicky.

Stejně lze využít i protokol o pravidelné technické prohlídce a to i zpětně. Pokud byla před méně než rokem realizována pravidelná technická kontrola a budete vozidlo prodávat, pak postačuje pro převod tento technický protokol. Opět je k dispozici úřadu elektronicky.

Nově evidenční kontrola s platností na rok

Dle novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích dochází k řadě změn. První z nich vstupují v platnost od 1. 3. 2023. Níže naleznete přehled novinek týkající se registrace vozidel od března tohoto roku.

Co nás od 1. 3. 2023 na registru vozidel čeká:

 • Nově bude platit evidenční prohlídka po dobu jednoho roku od vystavení a to i zpětně - platnost evidenční prohlídky aut se prodlužuje na rok.
 • Protokol o evidenční kontrole bude pouze v elektornické podobě (digitální).
 • Protokol o technické prohlídce bude rovněž nahrazovat protokol o evidenční kontrole a opět bude platit jeden rok ode dne vystavení (i zpětně).
 • Převod auta po ukončení leasingu bude možný bez evidenční kontroly.
 • Ztáta velkého technického průkazu bude zatížena správním poplatkem ve výši 500 Kč (dříve 100 Kč).
 • Ztáta malého technického průkazu bude zatížena správním poplatkem ve výši 500 Kč (dříve 100 Kč).
 • Po dobu jednoho měsíce před vlastní registrací vozidla bude možné rezervovat SPZ na VIN vozidla (nebo číslo podvozku).
 • Prodlužuje se doba rezervace značky na přání ze 3 měsíců na 6 po sobě jdoucích měsíců.
 • Nová auta budou prodávána bez velkého technického průkazu, ten bude vydán až při přihlášení auta na registru vozidel.

Všechny změny pro Vás monitorujeme, abychom Vám vždy předali aktuální informace a vyřídili za Vás vše potřebné. Neváhejte a kontaktujte nás.

Evidenční kontrola

Při převodu auta bylo dosud nutné absolvovat evideční kontrolu pokaždé, když šlo o přepis auta a protokol o evidenční konrole byl starší 30 dní. Jakmile uplynulo 30 dní a nebylo vozidlo s daným protokolem přepsáno, musel majitel vozidla evidenční kontrolu provést na STK znovu. Novelou zákona se prodlužuje platnost evidenční prohlídky na rok a dokonce i zpětně (tj. lze použít např. evidenční prohlídku realizovanou s vozidlem před necelým rokem). Navíc už se protokol o evidenční prohlídce nemusí předkládat v papírové podobě, ale bude ke kontrole úřadu v digitální formě.

Protokol o evideční kontrole lze pro účely převodu vozidla nahradit i protokolem o pravidelné technické kontrole. Platí pro něj stejné pravidlo, nesmí být starší jednoho roku a prodloužení platnosti platí i zpětně.

Přepis auta po skončení leasingu

Dosud se jednalo o stejný proces jako u převodu vozidla, tj. dokládala se evideční kontrola, zelená karta a správní poplatek u osobních automobilů činil 800 Kč. Nově půjde jen o zápis změny v registru silničních vozidel. Nebude se dokládat ani evidenční kontrola, ani zelená karta. Ke změně dojde na základě předložení technických průkazů, žádosti o změnu v registru silničních vozidel a plné moci od leasingové společnosti k přepisu auta, resp. změně vlastníka vozidla (v současné době zasílá většina leasingových společností plnou moc do datové schránky registru vozidel dle bydliště či sídla provozovatele). Správní poplatek bude činit pouze 50 Kč.

Ztráta technických průkazů

Ztáta velkého technického průkazu byla dosud zpoplatněna správním poplatkem ve výši 100 Kč, nově bude vybírán správní poplatek ve výši 500 Kč.

Ztáta malého technického průkazu byla dosud zpoplatněna správním poplatkem ve výši 100 Kč, nově bude vybírán správní poplatek ve výši 500 Kč.

Rezervace SPZ na jeden měsíc

Novela zákona rovněž přináší úlevu zejména pro dopravce, kteří mohou ještě před vlastní registrací vozidla, zažádat o přidělení registrační značky. Mohou tak realizovat potřebná povolení pro provoz daného vozidla v předstihu. Řada povolení pro provoz jsou vázána na existující registrační značku. Ta byla dosud vydávána v okamžiku vlastní registrace auta. Začít vyřizovat tato povolení tedy mohli až poté, co bylo vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel a registrační značka mu byla přidělena. Do doby, než potřebná povolení získají, však nemohou vozidlo využívat. Nyní bude možné již měsíc před vlastní registrací auta provést rezervaci SPZ a žádat o potřebná povolení pro provoz vozidla předem. Pokud do jednoho měsíce od počátku rezervace registrační značky, nebude provedeno přihlášení auta do registru vozidel, rezervace značky zaniká. Rezervace SPZ na měsíc je zatížena správním poplatkem ve výši 200 Kč.

Rezevace značky na přání na 6 měsíců

Nově je rovněž prodloužena doba, po kterou si lze v registru vozidel rezervovat značku na přání z původních 3 měsíců na 6 měsíců.

Nová auta bez velkého technického průkazu

Rovněž od března budou nová vozidla předáváná pouze s C.O.C. listem a nebude vydáván čistopis velkého technického průkazu. Velký technický průkaz vlastník vozidla obdrží až při přihlášení auta na registru vozidel. Dosud to bylo tak, že prodejte předat klientovi nejen doklad o koupi, C.O.C. list, ale i čistopis velkého technického průkazu. Do techničáku pak úřad zapsal registrační údaje dle vyplněné žádosti a doložených dokladů.

Registrace vozidla z Ukrajiny

Dle aktuálních informací je přistupováno k registraci vozidel z Ukrajiny jako k registraci vozidla ze třetích zemí.

Vozidlo tudíž podléhá schválení technické způsobilosti, musí být procleno a jeho stáří musí být max. 8 let od první registrace. Následuje technická prohlídka před registrací na jakékoliv stanici technické kontroly (STK), kde jsou překládány originál dokumenty k vozidlu (technické průkazy, C.O.C. list apod.), dále pak je nezbytné zákonné pojištění vozidla (povinné ručení) a doklad o pobytu na území ČR.

Nezbytnou podmínkou pro registraci vozidla je povolení k pobytu na území ČR. Azyl není náhradou za povolení k pobytu. Pokud bude mít vlastník pouze azyl, bude mu vystavena vývozní značka s platností 3 měsíce a bude moci dočasně vozidlo provozovat na této registrační značce. Po udělení povolení k pobytu může provést standardní registraci v ČR.

Naše společnost Vám zajistí veškerý servis spojený s registrací vozidla (včetně pojišťovacích služeb) ve velmi krátkém čase. Pokud máte o službu zájem, kontaktujte nás telefonicky 773 663 331 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

S ukrajinskou registrační značkou je možné se pohybovat na našem území po dobu 180 dní. Bezplatné krytí škod vyplývajících z provozu ukrajinských vozidel ze strany České kanceláře pojistitelů (ČKP) je prodlouženo na šest měsíců. Lhůta šesti měsíců bude i nadále počítána od opuštění ukrajinského území, nejméně však do 31. srpna 2022. ČKP poskytuje také hrazený odtah ukrajinských vozidel při poruše či nehodě. Asistenční služba provozuje linku v ukrajinštině pro snadnou komunikaci.

За поточною інформацією, реєстрація транспортного засобу з України розглядається як реєстрація транспортного засобу з третіх країн.

Таким чином, транспортний засіб підлягає затвердженню технічної придатності, транспортний засіб має бути розмитненим, а його вік не повинен перевищувати 8 років з моменту першої реєстрації. Далі перед реєстрацією потрібно пройти технічний огляд на будь-якій станції технічного огляду (СТО), де перекладаються оригінали документів на транспортний засіб (технічні ліцензії, сертифікат відповідності C.O.C. list тощо.), окрім того, необхідним є законне страхування транспортного засобу (Compulsorymotorvehicleliabilityinsurance = povinnéručení) та підтвердження проживання в Чеській Республіці.

Необхідною умовою для реєстрації транспортного засобу є дозвіл на проживання в Чеській Республіці. Наданий притулок державою (azyl) не замінює дозвіл на проживання в Чеській Республіці. Якщо власник транспортного засобу має тільки наданий притулок, йому буде видано експортний/вивізний знак з терміном дії 3 місяці, і він зможе тимчасово керувати транспортним засобом під цим реєстраційним знаком.Після надання дозволу на проживання власник транспортного засобу може зробити стандартну реєстрацію в Чехії.

Наша компанія надасть вам усі послуги, пов’язані з реєстрацією транспортного засобу (включаючи страхові послуги) у дуже короткий термін.Якщо вас зацікавила послуга, зв’яжіться з нами за телефоном 773 663 331 або електронною поштою Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

З українським реєстраційним номерним знаком пересуватися по нашій території можна180 днів.Безкоштовне покриття збитків, спричинених українськими транспортними засобами, Чеським бюро страхування (ČKP) продовжено до шести місяців.Шестимісячний період продовжуватиметься від виїзду з території України, але принаймні до 31 серпня 2022 року.Чеське бюро страхування (ČKP) також надає платне буксирування українських транспортних засобів у разі поломки чи аварії. Служба допомоги працює українською для зручного спілкування.

Ruská a Běloruská zelená karta už nebude v Evropě platit

Sankce uvalené na Rusko a Bělorusko kvůli vojenské agresi se dotknou i systému pojištění odpovědnosti (resp. povinného ručení) tamních řidičů.

Od 1. 6. 2023 nebudou motoristům z Ruska a Běloruska na hranicích uznávány zelené karty vydané ruskými/běloruskými pojišťovnami. Při vstupu do prostoru EHP budou muset tito motoristé uzavírat hraniční pojištění. To bude platit i v opačném případě, tj. pro řidiče směřující do Ruska a Běloruska (a to i kdyby na jejich ZK nebyla mezinárodní poznávací značka RUS a BY přeškrtnutá). Územní platnost zelených karet budou české pojišťovny omezovat právě přeškrtnutím RUS a BY.

Nově pro Vás zajistíme výpis z evidenční karty řidiče

Vážení klienti, nově zajišťujeme i výpis z evidenční karty řidiče, který vydávají úřady s rozšířenou působností. Jde o výdej dat z registru řidičů, ze kterého se dozvíte především tyto informace:

 • identifikaci řidičského průkazu (evidenční číslo, datum a místo vydání, platnost),
 • aktuální stav bodového hodnocení (počet bodů),
 • seznam všech přestupků,
 • seznam (pod)skupin řidičských oprávnění, jejichž je řidič držitelem (označení skupiny - např. B, datum udělení, případně datum ukončení - např. blokace z důvodu vybodování),
 • informace o zákazu řízení motorových vozidel (od, do),
 • informaci o tom, že řidičský průkaz byl zadržen a odkdy se tak stalo.

V seznamu přestupků jsou uváděny všechny přestupky, kterých se řidič od získání řidičského průkazu dopustil. Tyto záznamy obsahují:

 • datum nahlášení přestupku,
 • název orgánu, který přestupek nahlásil, např. Policie ČR, Městská policie, Obecní úřad apod.,
 • identifikaci přestupku (odkaz na příslušný zákon včetně paragrafu),
 • informaci o rozhodnutí (kdo a jak rozhodl, jaká byla udělena sankce - např. bloková pokuta, zákaz řízení motorových vozidel).

Výpis z evidenční karty řidiče budete potřebovat např. při žádosti o navrácení řidičského průkazu a u profesionálních řidičů (tedy k absolvování dopravně psychologického vyšetření řidičů, tzv.psychotestů – pro tento případ by neměl být výpis starší 30 dnů a v tomto případě vám nebude stačit tzv. výpis bodového hodnocení řidičů na Czechpointu).

Výpis z evidenční karty řidiče je oficiální dokument, který lze použít při jednání s úřady. Dokument je většinou na dvě strany (občas i na více stran, záleží na počtu přestupků), cena je 15 Kč za první stranu a za každou další stranu 5 Kč.

Výpis z evidenční karty řidiče Vám zajistíme na základě ověřené plné moci (ke stažení). Pokud máte o naší službu zájem, kontaktujte nás telefonicky 773 663 331, popř. emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vše vyřídíme obratem!

Převod vozidla

Jedním z nejčastěji realizovaných úkonů na registru vozidel je změna majitele nebo provozovatele vozidla.

Pokud vozidlo prodáte nebo ho někomu darujete, je třeba navštívit registr vozidel, buď osobně, nebo pověřit třetí osobu. Registr vozidel (po předložení velkého a malého technického průkazu, evidenční kontroly, která nesmí být starší třiceti dnů, zelené karty a plné moci s ověřeným podpisem nezúčastněné osoby) zapíše nového vlastníka či provozovatele do velkého technického průkazu vašeho vozidla a vydá vám malý technický průkaz se jménem kupujícího.

Dříve byl přepis vozidla složitější, nejprve se muselo vozidlo odhlásit z prodejce a pak přepsat na kupujícího v místě jeho bydliště či sídla. Odhlášení a přihlášení tedy nemuselo probíhat současně, ale ve dvou krocích, nyní hned probíhá registrace vozidla na jinou osobu v jednom kroku.

Pakliže návštěvou registru hodláte někoho pověřit, zvažte tento krok pečlivě. Ne vždy se můžete na pověřenou stranu spolehnout a po čase můžete zjistit, že změna vlastníka neproběhla. Z našich zkušeností víme, že se toto děje poměrně často. Prodávající dá kupujícímu plnou moc a ten pak vozidlo nepřevede, i když to slíbil. Prodávající pak nemá možnost bez dokladů a bez evidenční kontroly vozidlo přepsat. Doufali jsme, že novela zákona vyřeší tuto situaci bez součinnosti prodávajícího či kupujícího. V praxi registr vozidel nepřepíše vozidlo bez evidenční kontroly a bez dokladů – tedy spíše se bez součinnosti podaří vozidlo přepsat kupujícímu, než-li prodávajícímu.

Přejete si přihlásit vozidlo bez starostí a s garancí převodu? Kontaktujte nás emailem nebo telefonicky, rádi Vás zastoupíme.

Provedeme Vás celým procesem od převodu až po ukončení povinného ručení původního vlastníka. Vše podrobně vysvětlíme a garantujeme Vám celý proces změny vlastníka. Nemusíte mít tak obavu, že prodávající či kupující nedodrží své slovo a tím se dostanete do problémů např. s ČKP (Českou kanceláří pojistitelů).

PřepiServis o vánočních svátcích

Vážení klienti, i v tomto náročném roce Vám velmi děkujeme za Vaši přízeň. Rovněž Vám velmi děkujeme za Vaše milá hodnocení, velmi si jich vážíme.

Budeme pro Vás k dispozici do 22. 12. 2021. Od 23. 12. do 26. 12. máme zavřeno. Od 27. 12. - 30. 12. budeme opět k dispozici. Od 3. 1. 2022 se na Vás těšíme v běžném provozu. Přejeme Vám krásné a poklidné vánoční svátky. V příštím roce jen to dobré. Váš PřepiServis

Dear clients, thank you for being with us, even in this challenging times. Thank you very much for your kind reviews, we appreciate them very much.

We are open until December 22th 2021. We are closed from December 23th to 26th. We will be available again from December 27th to 30th. We are looking forward to seeing you in 2022. We wish you a beautiful, peaceful Christmas holidays and happy New Year. Your PřepiServis

PřepiServis plně k dispozici

Vážení klienti,

jsme velmi rádi, že se nám daří zajišťovat Vaše požadavky ve velmi krátkém čase a to při zachování Vaší bezpečnosti a ochrany zdraví.

Průměrná doba vyhotovení v období letních prázdnin je 1 až 2 pracovní dny (týká se vozidel registrovaných v ČR).

Pokud budete mít zájem o vyřízení Vaší objednávky, kontaktujte nás předem. Vaše dotazy Vám zodpovíme na infolince: 773 663 331 a na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme za Vaši přízeň. Váš PřepiServis

Dear clients,

We are pleased to provide you with our service in very short time. All with your safety and health protection.

The average processing time during the summer holidays is 1 to 2 working days (valid for cars registeren in the Czech Republic).

If you are interested in our service, please contact us in advance. We are ready for your calls on the infoline: 773 663 331 or your emails: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Thank you for support. Your PřepiServis

PřepiServis na nové adrese

Vážení klienti,

od 29. 6. 2020 Vás rádi přivítáme v nové kanceláři na Andělu na Praha 5 - Jindřicha Plachty 1219/27.

Naleznete nás v blízkosti MHD (tramjové zastávky a vystupní stanice metra Anděl). Pokud přijedete vozidlem, lze parkovat přímo v ulici na smíšené fialové parkovací zóně (10 Kč/10 min.) nebo zdarma v obchodním centru Nový Smíchov.

Věříme, že se Vám bude u nás líbit. Těšíme se na naši spolupráci.

Zelená karta již nemusí být zelená

Zelená karta, která slouží jako doklad o zaplacení povinného ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), nemusí být od 1. července 2020 pouze zelená, ale nově bílá.

Bílou kartu pak bude možné předložit i při registraci vozidla na registru vozidel a již nebude nutný barevný tisk či zelený papír. Na registru vozidel dosud nebyla akcepotována jiná než zelená karta. To se od 1. 7. 2020 změní a bude postačovat černobílý tisk. Jde o velký posun pro vlastníky vozidel, kteří registrují vozidla, neboť se jim již nestane, že černobílá karta bude důvodem pro odmítnutí registrace.

Dohodly se na tom státy Evropského hospodářského prostoru (EHP). Se změnou barvy karty souhlasily všechny země a budou ji respektovat, některé si však zelenou kartu ponechají, jiné budou dokument od začátku prázdnin vydávat vytištěný na bílém papíře. Současně tak budou platit obě verze karty a země je budou akceptovat, ať už se po změnu barvy rozhodly, či nikoliv. Název "zelená karta" zatím zůstává tak, jak je uváděn i ve znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Číst dál...

ZNOVU OTEVŘENO

Vážení klienti,

jsme velmi rádi, že Vám můžeme sdělit tuto pozitivní zprávu - otvíráme a jsme tu pro Vás a Vaše objednávky.

Při provozu plně respektujeme veškerá hygienická nařízení, která chrání Vaše zdraví.

Upřednostňujeme bezkontaktní předání prostřednictvím kurýrní služby či pošty. Pokud máte zájem o osobní předání, je možné si dohodnout přesný čas i termín Vaší návštěvy.

Připravili jsme pro Vás nový web a věříme, že u nás najdete to, co hledáte.

K dispozici jsme Vám na naší infolince: 773 663 331 a emailu: info@registr- vozidel.cz.

Těšíme se na Vás. PřepiServis

Nestihli jste v nouzovém stavu navštívit včas STK?

Pojišťovny během vyhlášeného nouzového stavu a ještě dva měsíce po jeho skončení nebudou při likvidaci pojistných událostí z havarijního pojištění přihlížet k případnému propadlému datu technické kontroly (STK) vozidla. Na tomto postupu se shodlo prezidium České asociace pojišťoven a vydalo doporučení svým členským pojišťovnám (ty tvoří 98 % trhu).

Jinde EXPRES za příplatek u nás STANDARD bez příplatku!

Jednou z mnoha výhod spolupráce se společností PřepiServis je rychlost vyřízení dokladů na pražských registrech vozidel bez expresního příplatku. Standardní doba předání dokumentů je jeden, maximálně dva dny od jejich převzetí.

Jak na to?

Po konzultaci s Vámi, Vám zašleme souhrn dokumentů potřebných pro vyřízení Vašeho požadavku včetně plné moci k zastupování. V případě zájmu, Vám připravíme nabídku pojištění pro Vaše vozidlo. Potřebné dokumenty můžete zaslat poštou či kurýrní službou nebo je doručit osobně do naší kanceláře. Zástupci společnosti Přepiservis zajistí Vámi požadovaný úkon na registru vozidel a doklady důkladně překontrolují. Vyřízené dokumenty Vám zašleme zpět na určenou korespondenční adresu nebo předáme osobně v naší kanceláři.

Přesvědčte se sami o kvalitě a užitečnosti našich služeb. Kontaktujte nás na naší infolince: 773 663 331 nebo na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Bez pojištění vozidla riskujete

Každé vozidlo, které je registrované v registru vozidel ČR, musí být zákonně pojištěno, resp. vlastník či provozovatel musí sjednat u některé z pojišťoven tzv. povinné ručení a mít ve vozidle platnou zelenou kartu. Rovněž u převodu vozidla je zelená karta jedním z nezbytných dokladů pro zápis změny vlastníka.

Pokud vozidlo je zaregistrováno a není vyřazeno (resp. značky uloženy do depozitu), pak za porušení zákona, resp. nepojištění vozidla hrozí vlastníkovi (provozovateli) značné sankce. Česká kancelář pojistitelů (dále ČKP) jako správce garančního fondu má právo na vymáhání poplatků za nepojištěné období. Dále pak v případě způsobení škody nepojištěným vozidlem uplatňuje vyplacenou částku poškozené osobě na viníkovi. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěná osoba dluh neuhradí ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání, v další etapě pak soudům. Tento dluh přechází na dědice, pokud viník při nehodě zemře.

Jaké další sankce hrozí za nepojištěné vozidlo?

 • Provozování vozidla bez pojištění - 5000 – 40000 Kč, v příkazním řízení - 5000 Kč
 • Nepředložení zelené karty policistovi při silniční kontrole (sankce pro řidiče vozidla) - 1500–3000 Kč, v blokovém řízení - 1500 Kč

Tyo přestupky projednávají správní orgány, které rovněž udělují i pokuty, nikoliv ČKP.

Zajistíme Vám nejen registraci vozidla, ale i kvalitní pojištění. Nemusíte shánět různé nabídky. Zašlete nám základní údaje o vozidle a pojistníkovi a v přehledném srovnání Vám připravíme přehled sazeb povinného ručení k Vašemu vozidlu. Nabídku Vám zašleme elektronicky a z klidu domova se můžete rozhodnout pro tu variantu, která nejlépe odpovídá Vašim potřebám. V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici na telefonu: 773 663 331 nebo na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

POZOR při nákupu vozidla přímo od vlastníka

Při koupi vozidla máme předem jasno v řadě věcí: jaké vozidlo chceme, od jakého výrobce, jak by mělo být staré, jaká je naše představa o spotřebě a ceně. Při prohlídce vozidla, které jsme si vybrali, většinou kontrolujeme kromě jiných skutečností např. lak vozu, stav interiéru, provedeme zkušební jízdu apod.

Dle našich dlouhodobých zkušeností však kupující překvapivě často zapomínají na základní skutečnosti, které mohou být zcela zásadní pro převod vozidla na nového vlastníka. Tedy ověřit si, zda vozidlo skutečně kupují od vlastníka vozidla. Vzájemně si tedy předložit doklady totožnosti a také zkontrolovat, zda prodávající je opravdu zapsán v technickém průkazu jako vlastník, tj. zda souhlasí jméno prodávajícího jak v technickém průkaze, tak i v kupní smlouvě.

Číst dál...