Daruj značku na přání k Vánocům

Netradiční vánoční dárek - voucher PřepiServis na služby registrace vozidel

Už nevíte, čím udělat radost svým blízkým k Vánocům. Přejete si pořídit něco osobního. Rádi bychom Vám nabídli zajištění registrační značky na přání na míru. Nemusíte trávit čas na úřadech zjišťováním, co vše potřebujete. PřepiServis za Vás vše zajistí a originální dárek je Váš.

Připravíme pro Vás voucher PřepiServis s obsahem dle Vašeho přání, zašleme do emailu včetně plné moci a výčtu dokumentů, které budeme potřebovat pro zajištění dané služby na registru vozidel. Úhradu provedete bezhotovostně a ihned po Vánocích můžeme začít s realizací.

OBJEDNAT VOUCHER

Dárek, který Vás nestojí žádný čas, veškerá komunikace probíhá po emailu, popř. telefonicky.

Přejete si darovat registraci nového vozidla, převod ojetého vozidla, přihlášení auta ze zahraničí nebo registraci veterána? Na veškeré tyto služby Vám vystavíme voucher a originální vánoční dárek je na světě.

Kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme, jak nejjednodušeji vše zařídit. Jsme tu pro vás každý pracovní den až do Vánoc.

Evidenční kontrola musí vždy vyhovovat

Novela zákona 56/2001Sb. přinesla motoristům řadu změn. Vzhledem k tomu, že se na nás naši klienti opakovaně obrací s dotazy ohledně platnosti evidenční kontroly, přinášíme Vám níže detailní informace k jejímu použití.

Evidenční kontrola při převodu nového vozidla

Objevili se informace, že při přepisu nového vozidla (mladšího 4 let od prvního data registrace), není nutné provádět evidenční kontrolu, neboť platí původní technická kontrola z výroby. Není tomu tak! Pokud chcete převést vozidlo zcela nové třeba i den po jeho první registraci, už budete evidenční kontrolu potřebovat. Při jakémkoliv převodu, je vždy evideční kontrola nutná! Nově platí rok a to i zpětně.

Máte zájem o rychlý a bezstarostný převod Vašeho vozu? Jste tu správně, neváhejte a kontaktujte nás. Těšíme se na spolupráci.

Evidenční kontrola musí vždy vyhovovat

Další zásadní změnou je fakt, že evidenční kontrola musí vždy vyhovovat . V opačném případě nemůže být pro účely převodu vozidla či jeho vývozu použita a musí být po nápravě nesouladu opakována. Dříve bylo možné v případě nevyhovující evidenční kontroly např. z důvodu jiného rozměru kol, takový protokol pro účely přepisu auta použít. V současné době to již není možné!

Kdy se dokládá evidenční kontrola?

Evidenční kontrolu je nezbytné doložit při každém převodu vozidla všech katerogií jak s běžnou registrační značkou, tak i s veteránskou SPZ a to i mezi členy jedné rodiny. Dále se dokládá při vývozu vozidla do zahraničí , kdy pracovník registru vozidel zapíše do technických průkazů tzv. trvalý vývoz vozidla. Bez evidenční kontroly se rovněž nelze obejít při dodatečném zápisu jiného vlastíka či provozovatele do technických průkazů.

Jak dlouho platí evidenční kontrola?

Evideční kontrola má nově platnost jeden rok a to i zpětně.

Lze použít místo evidenční kontroly kontrolu technickou?

Pokud jste realizovali pravidelnou STK před méně než rokem, tak může být použita pro účely přepisu vozidla či trvalého vývozu auta namísto evidenční kontroly .

Musím přinést na registr vozidel protokol z STK v originálu?

Není to nutné, veškeré údaje o realizované STK či evidenční kontrole má registr vozidel k dispozici v elektronické podobě.

Nový formát SPZ v Praze po 21 letech

V Praze došly registrační značky. Nově budou mít auta registrovaná v Praze na SPZ o písmeno navíc. Nahradí tak číslo na čtvrté pozici SPZ.

Registrační značky jsou již ve výrobě a registr je již začal vydávat. První SPZ nové série má podobu 1AA A000.

Stávající podoba registračních značek vstoupila v platnost v roce 2002. Registrační značka byla dosud tvořena na levé straně číslem série, písmenem odkazujícím na jeden ze čtrnácti krajů a dalším číslem nebo písmenem. Praha s největším počtem registrovaných aut stávající formát SPZ již vyčerpává. Poslední původní registrační značka má znění 9AZ 9999.

Nová pražská registrační značka 1AA A000

Pražská SPZ

Jedná se o změnu pouze znění nikoliv formátu SPZ a ta umožní vytvoření dalších pěti milionů kombinací, což by mělo hlavnímu městu vystačit na několik let. Ostatní kraje změnu zatím nepotřebují, neboť jim zůstává dostatečné množství kombinací.

Přejete si pražskou SPZ? Máte zájem o nové znění SPZ, neváhejte a kontaktujte nás.

Registrace veteránů od září 2023

Veterán Triumph

Od září platí novinky pro veterány

Přinášíme Vám přehled hlavních novinek při registraci veterána a jednoduchý návod, jak při registraci historického vozidla postupovat.

Přehled hlavních změn od září 2023:

 • Veterány lze registrovat v jakémkoli kraji bez ohledu na trvalé bydliště či sídlo vlastníka
 • Lhůta pro testování veteránů se prodlužuje na pět let
 • Veteránská vozidla musí nově absolvovat technickou prohlídku na STK, kde bude posuzována jejich technická způsobilost

Dle novely zákona 56/2001Sb. a vyhlášky 355/2006Sb čeká provozovatele historických automobilů od 1. 9. 2023 několik důležitých novinek. Nejenže si budou moci registrovat historické vozidlo na jednom ze 14 míst obcí s rozšířenou působností v jednotlivých krajích bez ohledu na trvalé bydliště či sídlo, navíc se prodlužuje lhůta u testování veteránů ze dvou na pět let. Další novinkou je, že veteránská vozidla musí absolvovat technickou prohlídku na STK.

Zásadní změnou je, že nově mají provozovatelé historických vozidel povinnost projít technickou kontrolou na STK. Nejdříve je nutné se dostavit na autoklubovou testovací komisi pro ověření historické původnosti vozidla. Pak projít STK a následně je možné registrovat vozidlo do registru historických a sportovních vozidel. Technická prohlídka bude samozřejmě přihlížet k různému stupni technického pokroku vzhledem k času uvedení vozidla do provozu.

Za tímto účelem byly vytvořeny tři kategorie veteránů:

 1. novodobá historická vozidla (od 1. 7. 1972)
 2. poválečná vozidla (od 1. 7. 1953 do 30. 6. 1972)
 3. předválečná a válečná vozidla (do 30. 6. 1953)

Veteránské kluby pak nadále budou provádět testování na historickou původnost vozidel.

Vozidlo, které nebude mít platnou testovací původnost a technickou kontrolu, nemůže být zapsáno v registru sportovních a historických vozidel.

Jednotlivé části novely vstoupily již v platnost od března 2023 jako např. prodloužení platnosti evidenční kontroly z 30 dní na 1 rok a to i zpětně a jiné ještě vstoupí jako např. zrušení velkých technických průkazů a nahrazení tohoto dokladu k vozidlu malým technickým průkazem, který bude obsahovat podrobnější informace o vozidle.

Více informací o změnách v registru vozidel naleznete v podrobném článku.

Přejete si zaregistrovat veterána či historické vozidlo. Máte zájem o veteránské značky nebo běžné bílé SPZ? Neváhejte a kontaktujte nás.

Kupní smlouva na auto 2023

Kupujete nebo prodáváte vůz, nezapomeňte sepsat kupní smlouvu. Níže naleznete návod a odkaz na podrobný článek, co vše by měla řádná kupní smlouva obsahovat. Správně napsaná kupní smlouva Vás může ochránit před podvodníky, aby se prodej či nákup auta nestal noční můrou. Níže naleznetze vzor kupní smlouvy na auto a další cenné informace.

Kupní smlouva je při koupi či prodeji ojetého automobilu jeden z nejdůležitějších dokumentů. Musí však být správně sepsána, pak výrazně snižuje rizika spojená s koupí i prodejem auta.

Vozidlo je rovněž vhodné před podpisem kupní smlouvy důkladně prověřit, aby bylo možné odhalit případné skryté vady a uzpůsobit tak svoje rozhodnutí o nákupu vozu.

Proč je kupní smlouva tak důležitá

Kupní smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku - ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Každá kupní smlouva by měla obsahovat základní informace o prodávajícím, kupujícím a samotném vozidle, včetně jeho ceny a specifikace. Jedná se o závazný dokument, který slouží k ochraně obou stran před případným podvodem. Rozhodně věnujte jejímu prostudování dostatek času, abyste později nelitovali.

Podrobný článek, jak nejlépe sepsat kupní smlouvu naleznete zde.

Vzor kupní smlouvy na auto ke stažení

Kontaktujte nás, vyhnete se tak zbytečným komplikacím při prodeji vozidla, rádi Vás při převodu auta na registru vozidel zastoupíme. Jsme tu pro vás každý pracovní den od 9:00.

Dovozy aut ze třetích zemí

Dosud byl zásadní věk vozidla při dovozu auta ze třetích zemí (mimo EU), resp. doba od první registrace auta nesměla být více než 8 let.

Nyní se pravidlo pro registraci vozidel ze třetích zemí mění a tato vozidla musí splnit emisní normu min. Euro 3 bez ohledu na stáří auta. Pokud vozidlo tuto emisní normu nesplňuje, i když je mladší osmi let, tak registrace nebude možná.

Emisní norma Euro 3 se stává základním limitem pro registraci aut z třetích zemí (mimo EU) v ČR.

Přihlášení nového auta bez velkého techničáku

Máte nové vozidlo a chcete ho přihlásit do registru vozidel? Nemáte velký technický průkaz? Níže naleznete jednoduchý návod jak na registraci.

Od 1. Března 2023 výrobci automobilů a jejich akreditovaní zástupci přestali vydávat osvědčení o registraci vozidla, část II. (velký technický průkaz), tzv. velký techničák. Kupující obdrží pouze CoC list (Certificate of Conformity – prohlášení o shodě) a doklad o nabytí daného vozidla.

K této změně došlo změnou zákona 56/2001 Sb., která vyšla ve sbírce zákonů dne 23. prosince 2022 pod číslem 432/2022 Sb.

CoC list je následně nezbytné předložit v originálu na příslušném registru vozidel, kde má k registraci nového auta dojít.

Výše uvedený zákon ukládá výrobcům, resp. prodejcům povinnost vložit údaje o vozidle do systému registru vozidel. Až při vlastní registraci auta, úředník vytiskne velký technický průkaz, zapíše informace o vlastnictví vozidla a vydá novou SPZ.

Máte s registrací problém? Údaje o vozidle se v systému nenacházejí? Kontaktujte prodejce a ten musí údaje opakovaně nahrát. Vše by mělo být vyřešeno v řádu několika minut.

Z registru vozidel pak odchází vlastník či pověřená osoba s novým velkým technických průkazem (velký techničák), osvědčením o registraci (malý techničák) a novou registrační značkou dle místa registrace (SPZ).

Chcete se vyhnout problémům při registraci. Rádi za Vás vše vyřešíme a v rekordně krátkém čase předáme nový technický průkaz a s SPZ. Chcete vědět více, neváhejte a kontaktujte nás.

CoC list pouze v originálu

Výrobce CoC listem dokládá, že konkrétní vozidlo dosahuje uvedených technických parametrů zjištěných dle stanovených postupů a norem.

Od března 2023 je při prodeji vozidla předáván kupujícímu pouze CoC list, velký technický průkaz vydává až registr vozidel při registraci auta na úřadě.

Originál CoC list slouží k první registraci vozidla v kterémkoliv státě EU. Je vydán vždy pouze jeden. Jeho kopie jsou pak označeny jako „kopie“ či „duplikát“ a k registraci je použít již nelze!

Tímto narůstá i význam CoC listu, bez něhož není registrace vozidla možná.

CoC list je opatřen řadou ochranných prvků, aby bylo předcházeno padělání dokladu.

Registrace vozidla na vízum strpění

V dubnu prošla sněmovnou novela azylového zákona, který ukládá povinnost ukrajinským uprchlíkům registrovat své ukrajinské vozidlo. Od října bude s největší pravděpodobností možné registrovat auta ve vlastnictví uprchlíků, kteří zde mají povolený pobyt na základě víza strpění.

Všechny změny pro Vás monitorujeme, abychom Vám vždy předali aktuální informace a vyřídili za Vás vše potřebné. Neváhejte a kontaktujte nás.

Přihlášení auta na vízum strpění od října 2023

V závěrečném čtení prošla sněmovnou povinnost evidovat, resp. přihlásit do registru vozidel vozidla ukrajinských uprchlíků.

Evidence provozovatelů vozidel s ukrajinskou poznávací značkou má podle schválené úpravy bezpečnostního výboru zlepšit postižitelnost dopravních přestupků, které s nimi řidiči spáchají. Nejčastěji páchaným přestupkem je překročení nejvyšší povolené rychlosti, neoprávněné zastavení či stání. Zákon pro tyto případy stanoví objektivní odpovědnost provozovatele automobilu. Povinnost se nebude týkat vozidel používaných v mezinárodním provozu.

Obecní úřady mají spustit evidenci ukrajinských vozidel podle novely azylového zákona od října tohoto roku. Tyto osoby pak mají mít na přihlášení auta čas do konce roku. Ukrajinci, kteří v Česku získají dočasnou ochranu nebo vízum za účelem strpění, by měli mít na zaevidování automobilu sedm pracovních dnů.

Co se týče ukrajinských vozidel, platí pro ně podmínka dovozu vozidla ze třetí země a tou je stáří maximálně 8 let od prvního data registrace. Pokud by mělo vozidlo evropskou homologaci, pak limit stáří vozidla není stanoven.

Podle odhadů České kanceláře pojistitelů (ČKP) jezdí v ČR osmatřicet tisíc ukrajinských aut, z nichž čtyři tisíce nejsou pojištěny. Podle dat ministerstva vnitra bylo k 1. dubnu v ČR celkem 325 tisíc Ukrajinců s dočasnou ochranou, která umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Dvě třetiny dospělých uprchlíků tvoří ženy, téměř třicet procent jsou děti.

Uprchlíci z Ukrajiny nově budou muset svá auta přihlásit do evidence vozidel. Za jízdu s neregistrovaným autem by jim od ledna hrozila pokuta ve výši až 30 tisíc korun. Registr vozidel má evidenci spustit od října, lidé pak budou mít na zápis čas do konce roku 2023.

Evidenční prohlídka platí rok

Velké usnadnění převodů, které přináší novela zákona, spočívá v prodloužení platnosti evidenční kontroly. Dosud byla platná pouze 30 dní a pokud nebyla k převodu v dané lhůtě použita, tak propadla a bylo nutné provést evidenčku opakovaně. Nově bude platit celý jeden rok a to i zpětně. Pokud jste tedy podstoupili evideční prohlídku před méně než rokem a nyní prodáváte auto, tak můžete protokol pro převod auta bez obav využít. Navíc již není nutné předkládat protokol o evidenční kontrole v papírové podobě. Registr vozidel má údaje z evidenční kontroly k dispozici elektronicky.

Stejně lze využít i protokol o pravidelné technické prohlídce a to i zpětně. Pokud byla před méně než rokem realizována pravidelná technická kontrola a budete vozidlo prodávat, pak postačuje pro převod tento technický protokol. Opět je k dispozici úřadu elektronicky.

Nově evidenční kontrola s platností na rok

Dle novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích dochází k řadě změn. První z nich vstupují v platnost od 1. 3. 2023. Níže naleznete přehled novinek týkající se registrace vozidel od března tohoto roku.

Co nás od 1. 3. 2023 na registru vozidel čeká:

 • Nově bude platit evidenční prohlídka po dobu jednoho roku od vystavení a to i zpětně - platnost evidenční prohlídky aut se prodlužuje na rok.
 • Protokol o evidenční kontrole bude pouze v elektornické podobě (digitální).
 • Protokol o technické prohlídce bude rovněž nahrazovat protokol o evidenční kontrole a opět bude platit jeden rok ode dne vystavení (i zpětně).
 • Převod auta po ukončení leasingu bude možný bez evidenční kontroly.
 • Ztáta velkého technického průkazu bude zatížena správním poplatkem ve výši 500 Kč (dříve 100 Kč).
 • Ztáta malého technického průkazu bude zatížena správním poplatkem ve výši 500 Kč (dříve 100 Kč).
 • Po dobu jednoho měsíce před vlastní registrací vozidla bude možné rezervovat SPZ na VIN vozidla (nebo číslo podvozku).
 • Prodlužuje se doba rezervace značky na přání ze 3 měsíců na 6 po sobě jdoucích měsíců.
 • Nová auta budou prodávána bez velkého technického průkazu, ten bude vydán až při přihlášení auta na registru vozidel.

Všechny změny pro Vás monitorujeme, abychom Vám vždy předali aktuální informace a vyřídili za Vás vše potřebné. Neváhejte a kontaktujte nás.

Evidenční kontrola

Při převodu auta bylo dosud nutné absolvovat evideční kontrolu pokaždé, když šlo o přepis auta a protokol o evidenční konrole byl starší 30 dní. Jakmile uplynulo 30 dní a nebylo vozidlo s daným protokolem přepsáno, musel majitel vozidla evidenční kontrolu provést na STK znovu. Novelou zákona se prodlužuje platnost evidenční prohlídky na rok a dokonce i zpětně (tj. lze použít např. evidenční prohlídku realizovanou s vozidlem před necelým rokem). Navíc už se protokol o evidenční prohlídce nemusí předkládat v papírové podobě, ale bude ke kontrole úřadu v digitální formě.

Protokol o evideční kontrole lze pro účely převodu vozidla nahradit i protokolem o pravidelné technické kontrole. Platí pro něj stejné pravidlo, nesmí být starší jednoho roku a prodloužení platnosti platí i zpětně.

Přepis auta po skončení leasingu

Dosud se jednalo o stejný proces jako u převodu vozidla, tj. dokládala se evideční kontrola, zelená karta a správní poplatek u osobních automobilů činil 800 Kč. Nově půjde jen o zápis změny v registru silničních vozidel. Nebude se dokládat ani evidenční kontrola, ani zelená karta. Ke změně dojde na základě předložení technických průkazů, žádosti o změnu v registru silničních vozidel a plné moci od leasingové společnosti k přepisu auta, resp. změně vlastníka vozidla (v současné době zasílá většina leasingových společností plnou moc do datové schránky registru vozidel dle bydliště či sídla provozovatele). Správní poplatek bude činit pouze 50 Kč.

Ztráta technických průkazů

Ztáta velkého technického průkazu byla dosud zpoplatněna správním poplatkem ve výši 100 Kč, nově bude vybírán správní poplatek ve výši 500 Kč.

Ztáta malého technického průkazu byla dosud zpoplatněna správním poplatkem ve výši 100 Kč, nově bude vybírán správní poplatek ve výši 500 Kč.

Rezervace SPZ na jeden měsíc

Novela zákona rovněž přináší úlevu zejména pro dopravce, kteří mohou ještě před vlastní registrací vozidla, zažádat o přidělení registrační značky. Mohou tak realizovat potřebná povolení pro provoz daného vozidla v předstihu. Řada povolení pro provoz jsou vázána na existující registrační značku. Ta byla dosud vydávána v okamžiku vlastní registrace auta. Začít vyřizovat tato povolení tedy mohli až poté, co bylo vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel a registrační značka mu byla přidělena. Do doby, než potřebná povolení získají, však nemohou vozidlo využívat. Nyní bude možné již měsíc před vlastní registrací auta provést rezervaci SPZ a žádat o potřebná povolení pro provoz vozidla předem. Pokud do jednoho měsíce od počátku rezervace registrační značky, nebude provedeno přihlášení auta do registru vozidel, rezervace značky zaniká. Rezervace SPZ na měsíc je zatížena správním poplatkem ve výši 200 Kč.

Rezervace značky na přání na 6 měsíců

Nově je rovněž prodloužena doba, po kterou si lze v registru vozidel rezervovat značku na přání z původních 3 měsíců na 6 měsíců.

Nová auta bez velkého technického průkazu

Rovněž od března budou nová vozidla předáváná pouze s C.O.C. listem a nebude vydáván čistopis velkého technického průkazu. Velký technický průkaz vlastník vozidla obdrží až při přihlášení auta na registru vozidel. Dosud to bylo tak, že prodejce předal klientovi nejen doklad o koupi, C.O.C. list, ale i čistopis velkého technického průkazu. Do techničáku pak úřad zapsal registrační údaje dle vyplněné žádosti a doložených dokladů.

Registrace vozidla z Ukrajiny

Dle aktuálních informací je přistupováno k registraci vozidel z Ukrajiny jako k registraci vozidla ze třetích zemí.

Vozidlo tudíž podléhá schválení technické způsobilosti, musí být procleno a jeho stáří musí být max. 8 let od první registrace. Následuje technická prohlídka před registrací na jakékoliv stanici technické kontroly (STK), kde jsou překládány originál dokumenty k vozidlu (technické průkazy, C.O.C. list apod.), dále pak je nezbytné zákonné pojištění vozidla (povinné ručení) a doklad o pobytu na území ČR.

Nezbytnou podmínkou pro registraci vozidla je povolení k pobytu na území ČR. Azyl není náhradou za povolení k pobytu. Pokud bude mít vlastník pouze azyl, bude mu vystavena vývozní značka s platností 3 měsíce a bude moci dočasně vozidlo provozovat na této registrační značce. Po udělení povolení k pobytu může provést standardní registraci v ČR.

Naše společnost Vám zajistí veškerý servis spojený s registrací vozidla (včetně pojišťovacích služeb) ve velmi krátkém čase. Pokud máte o službu zájem, kontaktujte nás telefonicky 773 663 331 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

S ukrajinskou registrační značkou je možné se pohybovat na našem území po dobu 180 dní. Bezplatné krytí škod vyplývajících z provozu ukrajinských vozidel ze strany České kanceláře pojistitelů (ČKP) je prodlouženo na šest měsíců. Lhůta šesti měsíců bude i nadále počítána od opuštění ukrajinského území, nejméně však do 31. srpna 2022. ČKP poskytuje také hrazený odtah ukrajinských vozidel při poruše či nehodě. Asistenční služba provozuje linku v ukrajinštině pro snadnou komunikaci.

За поточною інформацією, реєстрація транспортного засобу з України розглядається як реєстрація транспортного засобу з третіх країн.

Таким чином, транспортний засіб підлягає затвердженню технічної придатності, транспортний засіб має бути розмитненим, а його вік не повинен перевищувати 8 років з моменту першої реєстрації. Далі перед реєстрацією потрібно пройти технічний огляд на будь-якій станції технічного огляду (СТО), де перекладаються оригінали документів на транспортний засіб (технічні ліцензії, сертифікат відповідності C.O.C. list тощо.), окрім того, необхідним є законне страхування транспортного засобу (Compulsorymotorvehicleliabilityinsurance = povinnéručení) та підтвердження проживання в Чеській Республіці.

Необхідною умовою для реєстрації транспортного засобу є дозвіл на проживання в Чеській Республіці. Наданий притулок державою (azyl) не замінює дозвіл на проживання в Чеській Республіці. Якщо власник транспортного засобу має тільки наданий притулок, йому буде видано експортний/вивізний знак з терміном дії 3 місяці, і він зможе тимчасово керувати транспортним засобом під цим реєстраційним знаком.Після надання дозволу на проживання власник транспортного засобу може зробити стандартну реєстрацію в Чехії.

Наша компанія надасть вам усі послуги, пов’язані з реєстрацією транспортного засобу (включаючи страхові послуги) у дуже короткий термін.Якщо вас зацікавила послуга, зв’яжіться з нами за телефоном 773 663 331 або електронною поштою Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

З українським реєстраційним номерним знаком пересуватися по нашій території можна180 днів.Безкоштовне покриття збитків, спричинених українськими транспортними засобами, Чеським бюро страхування (ČKP) продовжено до шести місяців.Шестимісячний період продовжуватиметься від виїзду з території України, але принаймні до 31 серпня 2022 року.Чеське бюро страхування (ČKP) також надає платне буксирування українських транспортних засобів у разі поломки чи аварії. Служба допомоги працює українською для зручного спілкування.

Ruská a Běloruská zelená karta už nebude v Evropě platit

Sankce uvalené na Rusko a Bělorusko kvůli vojenské agresi se dotknou i systému pojištění odpovědnosti (resp. povinného ručení) tamních řidičů.

Od 1. 6. 2023 nebudou motoristům z Ruska a Běloruska na hranicích uznávány zelené karty vydané ruskými/běloruskými pojišťovnami. Při vstupu do prostoru EHP budou muset tito motoristé uzavírat hraniční pojištění. To bude platit i v opačném případě, tj. pro řidiče směřující do Ruska a Běloruska (a to i kdyby na jejich ZK nebyla mezinárodní poznávací značka RUS a BY přeškrtnutá). Územní platnost zelených karet budou české pojišťovny omezovat právě přeškrtnutím RUS a BY.

Nově pro Vás zajistíme výpis z evidenční karty řidiče

Vážení klienti, nově zajišťujeme i výpis z evidenční karty řidiče, který vydávají úřady s rozšířenou působností. Jde o výdej dat z registru řidičů, ze kterého se dozvíte především tyto informace:

 • identifikaci řidičského průkazu (evidenční číslo, datum a místo vydání, platnost),
 • aktuální stav bodového hodnocení (počet bodů),
 • seznam všech přestupků,
 • seznam (pod)skupin řidičských oprávnění, jejichž je řidič držitelem (označení skupiny - např. B, datum udělení, případně datum ukončení - např. blokace z důvodu vybodování),
 • informace o zákazu řízení motorových vozidel (od, do),
 • informaci o tom, že řidičský průkaz byl zadržen a odkdy se tak stalo.

V seznamu přestupků jsou uváděny všechny přestupky, kterých se řidič od získání řidičského průkazu dopustil. Tyto záznamy obsahují:

 • datum nahlášení přestupku,
 • název orgánu, který přestupek nahlásil, např. Policie ČR, Městská policie, Obecní úřad apod.,
 • identifikaci přestupku (odkaz na příslušný zákon včetně paragrafu),
 • informaci o rozhodnutí (kdo a jak rozhodl, jaká byla udělena sankce - např. bloková pokuta, zákaz řízení motorových vozidel).

Výpis z evidenční karty řidiče budete potřebovat např. při žádosti o navrácení řidičského průkazu a u profesionálních řidičů (tedy k absolvování dopravně psychologického vyšetření řidičů, tzv.psychotestů – pro tento případ by neměl být výpis starší 30 dnů a v tomto případě vám nebude stačit tzv. výpis bodového hodnocení řidičů na Czechpointu).

Výpis z evidenční karty řidiče je oficiální dokument, který lze použít při jednání s úřady. Dokument je většinou na dvě strany (občas i na více stran, záleží na počtu přestupků), cena je 15 Kč za první stranu a za každou další stranu 5 Kč.

Výpis z evidenční karty řidiče Vám zajistíme na základě ověřené plné moci (ke stažení). Pokud máte o naší službu zájem, kontaktujte nás telefonicky 773 663 331, popř. emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vše vyřídíme obratem!

Převod vozidla

Jedním z nejčastěji realizovaných úkonů na registru vozidel je změna majitele nebo provozovatele vozidla.

Pokud vozidlo prodáte nebo ho někomu darujete, je třeba navštívit registr vozidel, buď osobně, nebo pověřit třetí osobu. Registr vozidel (po předložení velkého a malého technického průkazu, evidenční kontroly, která nesmí být starší třiceti dnů, zelené karty a plné moci s ověřeným podpisem nezúčastněné osoby) zapíše nového vlastníka či provozovatele do velkého technického průkazu vašeho vozidla a vydá vám malý technický průkaz se jménem kupujícího.

Dříve byl přepis vozidla složitější, nejprve se muselo vozidlo odhlásit z prodejce a pak přepsat na kupujícího v místě jeho bydliště či sídla. Odhlášení a přihlášení tedy nemuselo probíhat současně, ale ve dvou krocích, nyní hned probíhá registrace vozidla na jinou osobu v jednom kroku.

Pakliže návštěvou registru hodláte někoho pověřit, zvažte tento krok pečlivě. Ne vždy se můžete na pověřenou stranu spolehnout a po čase můžete zjistit, že změna vlastníka neproběhla. Z našich zkušeností víme, že se toto děje poměrně často. Prodávající dá kupujícímu plnou moc a ten pak vozidlo nepřevede, i když to slíbil. Prodávající pak nemá možnost bez dokladů a bez evidenční kontroly vozidlo přepsat. Doufali jsme, že novela zákona vyřeší tuto situaci bez součinnosti prodávajícího či kupujícího. V praxi registr vozidel nepřepíše vozidlo bez evidenční kontroly a bez dokladů – tedy spíše se bez součinnosti podaří vozidlo přepsat kupujícímu, než-li prodávajícímu.

Přejete si přihlásit vozidlo bez starostí a s garancí převodu? Kontaktujte nás emailem nebo telefonicky, rádi Vás zastoupíme.

Provedeme Vás celým procesem od převodu až po ukončení povinného ručení původního vlastníka. Vše podrobně vysvětlíme a garantujeme Vám celý proces změny vlastníka. Nemusíte mít tak obavu, že prodávající či kupující nedodrží své slovo a tím se dostanete do problémů např. s ČKP (Českou kanceláří pojistitelů).

PřepiServis o vánočních svátcích

Vážení klienti, i v tomto náročném roce Vám velmi děkujeme za Vaši přízeň. Rovněž Vám velmi děkujeme za Vaše milá hodnocení, velmi si jich vážíme.

Budeme pro Vás k dispozici do 22. 12. 2021. Od 23. 12. do 26. 12. máme zavřeno. Od 27. 12. - 30. 12. budeme opět k dispozici. Od 3. 1. 2022 se na Vás těšíme v běžném provozu. Přejeme Vám krásné a poklidné vánoční svátky. V příštím roce jen to dobré. Váš PřepiServis

Dear clients, thank you for being with us, even in this challenging times. Thank you very much for your kind reviews, we appreciate them very much.

We are open until December 22th 2021. We are closed from December 23th to 26th. We will be available again from December 27th to 30th. We are looking forward to seeing you in 2022. We wish you a beautiful, peaceful Christmas holidays and happy New Year. Your PřepiServis