Uložení značek do depozitu (dočasné vyřazení vozidla z evidence vozidel a další možné úkony)

Pokud jste vlastníkem vozidla, které nehodláte dočasně provozovat a nechcete za něj hradit povinné ručení, pak jedno z řešení je dočasné vyřazení vozidla z evidence (tedy uložení značek do depozitu). Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel se automaticky provádí na dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců. Poté je možné požádat o prodloužení dočasného vyřazení. V tom případě je však nutné oznámit příslušnému úřadu s rozšířenou působností adresu umístění vozidla a účel jeho využití.

V režimu depozitu je možné realizovat několik dalších úkonů. Vozidlo lze odhlásit na jiného vlastníka, lze ho převést a zaregistrovat na nového vlastníka, popř. změnit sídlo či trvalé bydliště vlastníka. Přestavbu vozidla nelze v režimu depozitu zanést do velkého technického průkazu.

Při vyzvednutí značek z depozitu musí být na vozidle aktuálně platná technická prohlídka a sjednáno nové povinné ručení (tj. platná zelená karta).