Novela zákona 56/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích účinná od 1.6.2017 měla umožnit dle § 8a řešit i ty případy, kdy není možné provést změnu vlastníka vozidla z důvodu, že kupující či prodejce přestane komunikovat.

Buďte opatrní a nesvěřujte doklady druhé straně! Pokud druhá strana nespolupracuje, je téměř nemožné převod dokončit! Využijte našich služeb a můžete klidně spát. Zajistíme celý proces převodu a doklady doručíme dohodnutým způsobem. Šetřete svůj čas i nervy!

Praxe však ukázala, že k převodu vozidla je třeba kromě jiného doložit i evidenční kontrolu ne starší 30 dnů. Kupující doloží evidenční kontrolu s větší pravděpodobností (a většinou má i všechny ostatní doklady potřebné k absolvování evidenční kontroly). Avšak pokud nespolupracje kupující, pak prodávající nemá ani vozidlo, které prodal, ani doklady k němu. Žádost o změnu vlastníka je možné podat, ale nebude s největší pravděpodobností vyřízena kladně. Nemůže totiž doložit požadované doklady a převod nebude ve správním řízení zajištěn.