Zlikvidovali jste vozidlo a potřebujete ho odhlásit na registru? Předejte nám podklady a do druhé dne máte vozidlo vyřazené!

Připravte si pro nás níže uvedené podklady pro zápis zániku vozidla:

  • originál velký technický průkaz
  • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci)
  • registrační značka (SPZ)
  • originál doklad o ekologické likvidaci vozidla nebo
  • originál doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaný Policií ČR nebo Hasičským záchranným sborem ČR anebo obdobným orgánem jiného státu (zničením silničního vozidla se rozumí takový stav, způsobený jeho havárií, živelní pohromou apod., ve kterém nelze vozidlo předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního vozidla se nepovažuje jeho rozebrání)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
  • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)

Doba vyřízení: 1 - 2 pracovní dny (expresní služby jsou řešeny individuálně)

Cena služby: 800 Kč + bez správního poplatku

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

K zániku vozidla dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat a předá je provozovateli zařízení ke sběru autovlaků , nebo pokud bylo vozidlo zničeno (za zničení se nepovažuje rozebrání vozidla).

Zajišťujeme zápis zániku vozidla („Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla“), čímž se trvale ruší jeho technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Takové vozidlo již není možné opakovaně zaregistrovat.

Ekologicky zlikvidovat je možné pouze kompletní motorové vozidlo. Rozebrání vozidla na náhradní díly zákon neumožňuje.