Zvažujete co dále s vozidlem a nechcete za něj platit povinné ručení, když nejezdíte? Uložíme Vám doklady do depozitu a můžete se v klidu rozhodnout!

Připravte si pro nás níže uvedené podklady pro vyřazení vozidla (uložení značek do depozitu):

  • originál velký technický průkaz
  • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci)
  • registrační značka (SPZ)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
  • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)

Doba vyřízení: 1 - 2 pracovní dny (expresní služby jsou řešeny individuálně)

Cena služby: 1000 Kč + správní poplatky (přehled správních poplatků ke stažení)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

Pokud jste vlastníkem vozidla, které nehodláte dočasně provozovat a nechcete za něj hradit povinné ručení, pak jedno z řešení je uložení značek do depozitu, resp. vyřazení vozidla z evidence.

O dočasné vyřazení vozidla žádáme za vlastníka na základě neověřené plné moci v případě, že nechce vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava). Tato doba nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V odůvodněných případech na žádost vlastníka vozidla lze lhůtu prodloužit po 12-ti měsících od uložení, kdy žadatel doloží existenci vozidla (prohlášením o místě kde je vozidlo odstaveno, popř. fotografiemi). Toto prodloužení již není časově omezeno.

Před vyzvednutím vozidla z depozitu sjednáváme pro klienty nové povinné ručení (tj. novou zelenou kartu), dále je nutné předložit protokol o technické kontrole, pokud již STK na vozidle propadla.