Definice motorových vozidel

Motorové vozidlo = vozidlo s nejméně čtyřmi koly, osobní a nákladní vozidlo s nejméně čtyřmi koly, autobusy, speciální vozidla (bagr, pracovní stroje, traktor, apod.), tahače.

Motocykl = motorové vozidlo, které má dvě nebo tři kola.

Přípojné vozidlo = vozidlo, které nemá vlastní zdroj pohonu a zpravidla nemá hnací nápravy. Je určeno k tažení motorovým vozidlem nebo tahačem, případně traktorem. Do této kategorie spadá přívěs a návěs.

Nové vozidlo = nově vyrobené vozidlo, které dosud nebylo žádným způsobem provozováno v České republice ani v jiném státě, ani nebylo používáno ke zkušebním či předváděcím účelům.