Jaký je rozdíl při registraci vozidla do evidence v případě financování?

Leasingové společnosti využívají při registraci vozidla do evidence možnost zápisu odlišného “Vlastníka“ a “Provozovatele“ ve velkém technickém průkazu (dále VTP). Leasingová společnost zároveň s leasingovou smlouvou vydává ověřenou plnou moc k zápisu vlastníka, resp. souhlas vlastníka s registrací. Ze znění této plné moci, která je na registru vozidel požadována v originálu (nebo je uložena v datové schránce), vyplývá podmínka zápisu leasingové společnosti do VTP jako vlastníka a leasingového nájemce jako provozovatele. Provozovatel nemá možnost, bez plné moci vlastníka, učinit jakékoli změny ve VTP na registru vozidel např. změna jména/názvu, adresy/sídla, odhlášení apod. Tímto se leasingové společnosti chrání před samovolným nakládáním leasingového nájemce s předmětem nájmu, resp. se zakoupeným vozidlem.