Zaregistrujeme Vaše vozidlo běheme jednoho dne! Zajistíme za Vás veškerou administrativu. Nemusíte trávit svůj čas ve frontách na úřadě!

Připravte si pro nás níže uvedené podklady pro registraci vozidla:

  • originál velký technický průkaz (čistopis)
  • originál daňový doklad o koupi vozidla (faktura, kupní, leasingová nebo úvěrová smlouva)
  • zelená karta (připravíme Vám pojištění)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
  • úředně ověřená plná moc vlastníka (ke stažení)
  • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k registraci vozidla (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 1 - 2 pracovní dny (expresní služby jsou řešeny individuálně)

Cena služby: 1000 Kč + správní poplatky (přehled správních poplatků ke stažení)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

Vozidlo je považováno za nové (pořízené na území ČR), pokud je k němu vydán čistopis velkého technického průkazu (tj. technický průkaz, ve kterém není uveden vlastník, resp. provozovatel), resp. neproběhlo u něj přihlášení do evidence. Nové vozidlo dovezené ze zahraniční se řídí jinými pravidly, bližší informace naleznete v sekci „dovoz ze zahraničí“. Nové vozidlo je vozidlem dosud neregistrovaným a je nutné ho přihlásit do registru silničních vozidel (dále jen "RSV"). Na základě úředně ověřené plné moci klienta zastupujeme a předkládáme úřadu mimo jiné písemnou žádost k registraci vozidla („Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“).

Aby bylo možné vozidlo úspěšně zaregistrovat, musí být zákonně pojištěno. K vozidlu tedy musí být sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) a vydána platná zelená karta, která se od 1. 6. 2008 dle novely zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla stává jediným zákonným dokladem prokazujícím skutečnost, že vozidlo je zákonně pojištěno. Pro okamžitý přehled cen povinného ručení si jednoduše srovnejte nabídky na portálu internetového makléřství Srovnávač.cz. Náš obchodní partner Vám připraví pojistku na míru za nejlepší sazby na trhu.