Potřebujete doložit vlastnictví vozidla z minulosti? Chcete si ověřit, zda na Vás není registrován nějaký automobil? Neváhejte a obraťte se na nás!

Připravte si pro nás níže uvedené podklady podklady pro zajištění výpisu údajů z evidence motorových vozidel:

  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
  • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)

Doba vyřízení: 3 - 4 dny (výpis zasíláme elektronicky)

Cena služby: 1000 Kč + správní poplatky(přehled správních poplatků ke stažení)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

Naši klienti žádají o výpis údajů z registru vozidel např. v případě, kdy si nejsou zcela jisti, zda v minulosti odhlásili vozidlo z registru při prodeji, nebo jaká vozidla jsou na ně historicky registrovaná, nebo pro účely soudních sporů apod. Na základě neověřené plné moci podáme „Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel“ u příslušného registru a klientům předáváme výpisy k jednotlivým vozidlům. V případě více vozidel se správní poplatek vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z evidence vozidel týká.