Prodáváte vozidlo do zahraničí? Do druhého dne Vám zjistíme převod na zahraničního vlastníka a vývozní značky!

Připravte si pro nás níže uvedené podklady pro vývoz vozidla:

  • originál velký technický průkaz
  • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci)
  • protokol o evidenční prohlídce (ne starší 30 dní)
  • registrační značka (SPZ)
  • údaje o osobě či subjektu ze zahraničí (jméno/název, bydliště/sídlo, datum narození/IČ)
  • na přání zajistíme vývozní pojištění (zelenou kartu)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
  • plná moc vlastníka (ke stažení)

Doba vyřízení: 1 - 2 pracovní dny (expresní služby jsou řešeny individuálně)

Cena služby: 1200 Kč + správní poplatky (přehled správních poplatků ke stažení)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

Tento institut se využívá v případě, kdy vlastník silničního vozidla žádá o přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.

Zajistíme Vám vývoz vozidla do jakékoliv země v rekordním čase. Registru vozidel předáme „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz“. Obdržíte od nás vývozní značky s platností maximálně na 3 měsíce. Vozidlo je tímto odregistrováno z evidence vozidel v ČR a může být přihlášeno v cílové zemi. Původní vlastník vozidla si může zrušit povinné ručení.

Jedná se o převod vozidla, již evidovaného v České republice, na zahraniční osobu/subjekt při prodeji mimo ČR. Při trvalém vývozu dochází k registraci vozidla na zahraničního vlastníka. Registr vozidel vydává nové osvědčení o registraci vozidla (dále ORV) a převozní značku s max. platností 3 měsíce. Od ledna 2015 registr vozidel nevyžaduje pro převod do zahraničí doložení zelené karty, platnosti technické kontroly vozidla ani plnou moc od zahraničního vlastníka, postačí pouze údaje o kupujícím.

Při změně registru v rámci Evropské unie lze postupovat dvěma způsoby, při změně mimo členské státy Evropské unie je postup pouze jeden.