Správní řízení pomohou v některých situacích, kdy máte komplikovanější registrační případ! Neváhejte nás kontaktovat!

Od založení naší společnosti se mimo jiné specializujeme na řešení složitých registračních případů, které nelze řešit na běžné přepážce. Tyto případy se řeší ve správních řízeních. Klienty pak zastupujeme v jednání s úřadem a vstupujeme na základě plné moci do správního řízení. Za celou dobu našeho působení se nám podařilo dosáhnout úspěšného konce v celé řadě zdánlivě „neřešitelných“ případů. Naši klienti tak mohli konečně bezstarostně jezdit a užívat si svého vozidla, na které měli právní nárok.

Jak naše služba funguje?

 • Kontaktujte nás telefonicky či emailem.
 • Zmapujeme celý případ. Pečlivě rozebereme daný případ. Zajistíme veškeré dostupné podklady a informace relevantní k danému případu.
 • Správní řízení. Vstoupíme do správního řízení a předáme registru vozidel požadované podklady nezbytné pro úspěšné uzavření správního řízení.
 • Uzavření případu. Na příslušném úřadě obdržíme vyhotovené doklady a předáváme je dohodnutým způsobem.
 • Požádáme Vás o zpětnou vazbu. Vaše spokojenost je pro nás nejdůležitější!

KONTAKTUJTE NÁS
773 663 331

Ve správních řízeních zastupujeme naše klienty v mnoha komplikovaných případech. Ať už řešíte jednoduché úkony na registru vozidel, nebo složitá správní řízení, jsme tu pro Vás. Můžeme Vás zbavit starostí, stresu a ušetřit Váš čas! My víme, jak na to!

Případy řešené ve správním řízení na registru vozidel (odbor dopravy)

 • Nucené převody: jde o situaci, kdy jedna ze stran (kupující či prodávající) nespolupracuje a nelze tudíž dokončit převod běžným způsobem. V současné době tuto službu nenabízíme.
 • Vývoz po registraci v zahraničí: tento případ řešíme pro klienty, kteří vyvezou či prodají vozidlo do zahraničí a opomenou ho odhlásit z českého registru.
 • Dědictví bez VTP: tato situace nastává v případě, že chybí v dědictví velký technický průkaz. Případ pak není možné řešit na běžné přepážce registru vozidel.
 • Zánik vozidla bez VTP: tuto situaci za klienty řešíme v případě, že bylo vozidlo ekologicky zlikvidováno bez velkého technického průkazu.
 • Vozidlo vyhrané v aukci: jedná se o změnu vlastníka u vozidla z aukce, kdy došlo ke ztrátě velkého technického průkazu. Ve správním řízení zajistíme jak doklady, tak i převod na nového vlastníka – vítěze aukce.
 • Některá vozidla v polopřevodu: jde o případ, kdy vozidlo zůstalo v tzv. polopřevodu (změna vlastníka tedy nebyla dokončena a vozidlo bylo vyřazeno z evidence, resp. zaniklo). Někdy je též možné vozidlo opět v ČR registrovat.