Nezatěžujte se zbytečnou administrativou, obraťte se na nás a my zajistíme celý převod dle Vašeho přání!

Připravte si pro nás níže uvedené podklady pro převod vozidla na dědice:

  • originál velký technický průkaz
  • originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci)
  • zelená karta (připravíme Vám pojištění)
  • protokol o evidenční prohlídce (ne starší 30 dní)
  • originál či úředně ověřená kopie dědického usnesení s vyznačením právní moci
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
  • úředně ověřená plná moc dědice (ke stažení)
  • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k převodu vozidla (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 1 - 2 pracovní dny (expresní služby jsou řešeny individuálně)

Cena služby: 1000 Kč + bez správního poplatku (dědic je osvobozen)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

Jedná se o změnu vlastníka (převod) vozidla již evidovaného v České republice, nabytého rozhodnutím soudu v dědickém řízení.

Žádost o zápis změny vlastníka z důvodu přechodu vlastnického práva podáváme na základě ověřené plné moci za vlastníka vozidla (dědice). K vypořádání dědictví v registru vozidel by mělo dojít nejpozději do 10 pracovních dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví.

Vozidlo nabyté dědictvím se vždy registruje nejdříve na dědice i v případě následného převodu na nového majitele. Přímý dědic je osvobozen od registračního poplatku a případné platby ekologické daně. Následný vlastník pak musí ekologickou daň i registrační poplatek při převodu uhradit.