Přišli jste od doklady k vozidlu? Potřebujete jezdit? Technické průkazy Vám zajistíme do druhého dne!

Připravte si pro nás níže uvedené podklady pro zajištění duplikátu technického průkazu:

  • originál velký (VTP) nebo malý technický (ORV) průkaz (podle toho, který byl ztracen, odcizen apod.)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
  • plná moc vlastníka vozidla (ke stažení)
  • plná moc od leasingové společnosti k vystavení duplikátu technického průkazu (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 1 - 2 pracovní dny (expresní služby jsou řešeny individuálně)

Cena služby (ORV): 1000 Kč + správní poplatky (přehled správních poplatků ke stažení)

Cena služby (VTP): 1000 Kč + správní poplatky (přehled správních poplatků ke stažení)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

Jedná se o vystavení nového technického průkazu (duplikátu) na základě neověřené plné moci na registru vozidel z důvodu ztráty, zničení, poškození nebo odcizení. Za klienty podáváme „Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu“. V případě odcizení technického průkazu vozidla, je nutné k žádosti přiložit originál protokol vydaný policií ČR. Při vystavení duplikátu technického průkazu (VTP či ORV) z důvodu ztráty, vyžaduje registr vozidel při nálezu původního dokladu, tento dokument vrátit na příslušný úřad. Původní doklad je neplatný.