Ztrátu registrační značky (dříve SPZ) je lépe oznámit úřadu co nejdříve a vozidlo je třeba odstavit než bude na vozidlo umístěna nová registrační značka. Auto bez SPZ není možné provozovat na pozemních komunikacích. Registr vozidel (dříve dopravní inspektorát) značku zaeviduje jako ztracenou (případně odcizenou, poškozenou) a značku zneplatní. Budou Vám vystaveny nové značky, v jiném znění. V případě ztráty a odcizení musí být vystavena nová značka, nelze vystavit duplikát původní registrační značky. To se týká jak běžných registračních značek, tak i značek na přání. Pokud máte 3 značky (tedy dvě standardní na osobní automobil a jednu na nosič kol) a dojde ke ztrátě (či odcizení) jedné značky ze tří, obdržíte tedy dvě nové značky na osobní automobil a je třeba požádat o výrobu třetí značky (na nosič kol).

Vyrobit novou značku je možné jen v případě poškození původní značky. K žádosti o vydání nové registrační značku pak musí být předloženy všechny značky, které byly v minulosti vozidlu přiděleny.