Kupujete nebo prodáváte vůz, nezapomeňte sepsat kupní smlouvu. Níže naleznete podrobný návod, co vše by měla řádná kupní smlouva obsahovat. Správně napsaná kupní smlouva Vás může ochránit před podvodníky, aby se prodej či nákup auta nestal noční můrou. Níže naleznetze vzor kupní smlouvy na auto a další cenné informace.

Kupní smlouva je při koupi či prodeji ojetého automobilu jeden z nejdůležitějších dokumentů. Musí však být správně sepsána, pak výrazně snižuje rizika spojená s koupí i prodejem auta.

Vozidlo je rovněž vhodné před podpisem kupní smlouvy důkladně prověřit, aby bylo možné odhalit případné skryté vady a uzpůsobit tak svoje rozhodnutí o nákupu vozu.

Proč je kupní smlouva tak důležitá

Kupní smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku - ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Každá kupní smlouva by měla obsahovat základní informace o prodávajícím, kupujícím a samotném vozidle, včetně jeho ceny a specifikace. Jedná se o závazný dokument, který slouží k ochraně obou stran před případným podvodem. Rozhodně věnujte jejímu prostudování dostatek času, abyste později nelitovali.

Vzor kupní smlouvy na auto ke stažení

Co by měla kupní smlouva obsahovat

Kupní smlouva je nejdůležitějším dokumentem při koupi či prodeji vozidla. Při jejím sepsání dbejte na to, aby obsahovala všechny důležité informace.

Náležitosti kupní smlouvy na auto:

Identifikace prodávajícího a kupujícího se nachází hned v úvodu kupní smlouvy.

 • Jméno, příjmení/název společnosti
 • Adresa bydliště či sídla právnické osoby
 • Datum narození/RČ/IČ

V bodě číslo I kupní smlouvy pak prodávající prohlašuje, že nezamlčel žádné informace o vozidle a že auto není předmětem zástavy, pohledávky třetích stran, není také odcizeno nebo na něj není vypsána exekuce.

Bod číslo II pak obsahuje informace o vozidle:

 • Značka a typ vozu
 • Datum první registrace
 • Rok výroby
 • Motorizace
 • VIN
 • SPZ (registrační značka)
 • Barva
 • Počet najetých kilometrů vozidla

Dále je možné uvést v tomto bodě kupní smlouvy i další informace o výbavě auta a seznam příslušenství prodávaného vozidla (náhradní klíče, servisní kniha, sada zimních kol, nosiče na kolo, třetí značka na nosič kol apod.).

V bodě III je uvedena kupní cena včetně způsobu úhrady (u bankovního převodu doplňte do smlouvy datum, do kterého je kupující povinen kupní cenu uhradit). U kupní ceny nezapomeňte na uvedení měny.

V bodě IV by měl být detailní popis technického stavu vozidla, tj. vady karoserie, poškození interiéru, nefunkční prvky výbavy, závady pohonného ústrojí, stav brzdové soustavy apod. (čím detailnější popis, tím lépe). Jedná se o závady na vozidle, o kterých musí prodávající kupujícího informovat a co nejpřesněji je určit. V opačném případě totiž může kupující vůz u prodávajícího reklamovat.

Nezapomeňte, že v případě reklamace ojetého vozidla je zásadním dokumentem právě kupní smlouva. Pokud prodáte vozidlo s vadou, která není uvedená v kupní smlouvě (ač jste o ní kupujícího ústně informovali), může kupující tuto vadu po koupi reklamovat a vymáhat na vás její opravu.

V dalších částech smlouvy může být uvedeno, jakým způsoben bude převedeno vlastnictví vozu, tj. kdo bude vozidlo na registru vozidel přihlašovat. Dále pak kdo bude hradit poplatek za registraci auta a za provedení evidenční prohlídky, pokud je nutné ji realizovat. Rovněž může být definováno, kdo bude převod auta na registru vozidel realizovat a k tomuto účelu bude vyhotovena plná moc s úředně ověřeným popisem. Rovněž zde může být uvedena informace o zrušení původního pojištění a o povinnosti sjednání nového povinného ručení již po podpisu smlouvy, nejpozději např. do pěti pracovních dnů.

Pozor na podvodníky!

Každý den zodpovídáme dotazy řady klientů, kteří uvěřili kupujícímu, že vozidlo dle dohody na registru vozidel přepíše a on tak neučinil. Na původního vlastníka začnou chodit pokuty či se ozve ČKP s dluhem na pojištění.

Jako prodávající NIKDY NEDÁVEJTE Z RUKY DOKLADY A PLNOU MOC! Raději si převod vozidla zajistěte po vlastní ose, nebo svěřte vyřízení do rukou profesionálů.

Naše společnost Vás při převodu zastoupí, vše vyřídí v rekordně krátkém čase a dohodnutým způsobem Vám předá doklady. Nic pro nás není problém. Klienti nám doklady zasílají nejen z Čech, ale i ze zahraničí, netrváme na osobním kontaktu. Vše řešíme na základě poskytnutých dokumentů. Rovněž doklady pak zašleme kamkoliv po ČR i mimo naše hranice. Ušetříte si tak mnoho starostí s případným nekorektním jednáním kupujícího, který nezamýšlel již při koupi vozidlo na sebe převést. Tato situace je dle současné legislativy velmi obtížně řešitelná. Kontaktujte nás, vyhnete se tak zbytečným komplikacím, jsme tu pro vás každý den.

Převod auta a ukončení povinného ručení

Po řádném uhrazení kupní ceny a podpisu kupní smlouvy by měl následovat převod auta na registru vozidel a to nejpozději do 10 pracovních dní od data podpisu kupní smlouvy.

Podrobné informace k převodu auta naleznete zde.

Nově evidenční kontrola či technická kontrola pro účely převodu platí celý jeden rok od data realizace. Více informací naleznete v podrobném článku.

S prodejem vozidla dále souvisí ukončení původního povinného ručení prodávajícího a sjednání nového povinného ručení kupujícím. Převod auta automaticky neznamená ukončení pojištění auta, musíte informovat svou pojišťovnu a podat výpověď z důvodu změny vlastníka vozidla, často se přikládá kopie velkého technického průkazu, kde je již uveden nový vlastník. Nový vlastník vozidla by měl uzavřít povinné ručení co nejdříve - ideálně ještě v den prodeje vozidla. Tím se obě strany vyhnou komplikacím, které nastávají v případě nepojištění vozidla.

Rádi Vám připravíme srovnávací nabídku pojištění Vašeho vozidla, spolupracujeme se všemi pojišťovnami. Neváhejte nás kontaktovat.

Kupujete vozidlo, pozor na exekuce?

Před vlastním nákupem auta si prověřte jeho vlastníka. Kontrolu lze provést na základě rodného čísla, IČ nebo jména a data narození v Centrální evidenci exekucí provozované Exekutorskou komorou ČR.

Dle údajů Exekutorské komory České republiky představuje celkový počet nařízených exekucí k 1. 6. 2023 více než 4 miliony. Pokud si koupíte auto od osoby v exekuci, může vám být zabaveno exekutorem bez ohledu na platnou kupní smlouvu a uhrazenou kupní cenu. Následně můžete škodu vymáhat po prodávajícím, což bývá v této situaci dosti problematické.