Kdo musí vozidlo přihlásit do registru vozidel?

Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo, přípojné vozidlo nebo zvláštní vozidlo je povinen tato vozidla přihlásit k registraci, s výjimkou osob, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 185 dnů v příslušném kalendářním roce.