Kde mohu vozidlo zaregistrovat?

Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností.