Kdo je vlastník a kdo provozovatel vozidla?

Vlastník i provozovatel vozidla jsou osoby zapisované do registru vozidel. Provozovatel je osoba, která vozidlo nemusí vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, hradí náklady provozu vozidla atd.

Je-li provozovatel jinou osobou než vlastník, potom se i tento odlišný provozovatel zapisuje se do registru vozidel.

Jak změny vlastníka, tak i změny provozovatele podléhají oznamovací povinnosti na registru vozidel.