Jak získá vozidlo status „historické“?

Historickým vozidlem nebo sportovně historickým vozidlem je vozidlo, kterému byl Ministerstvem dopravy vydán na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, registrační průkaz historického vozidla a kterému byla ministerstvem vydána zvláštní registrační značka pro historické vozidlo.