Dnem 1.1.2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která umožňuje přidělení či rezervaci registračních značek na přání a též možnost zažádat o vydání tabulky s registrační značkou k umístění na nosiče kol, nebo v případě poškození tabulky s registrační značkou jako náhrada za ni, resp. registrační značky na přání. O značky se žádá na odborech dopravy úřadů podle trvalého bydliště či sídla (registr vozidel). Obecně lze říci, že si můžete zvolit kombinaci čísel a velkých písmen bez diakritiky, avšak kromě písmen G, CH,O, Q, W. Dále nelze u značky na přání volit slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. Ve výluce jsou rovněž speciální znaky jako např. vykřičník, otazník, paragraf atd. Registrační značka na přání naopak musí obsahovat alespoň jednu číslici. K úspěšnému zaregistrování značky je nezbytné vytvořit unikátní kombinaci písmen a číslic. Proces schvalování prochází přes centrální databázi, která sdružuje již rezervované značky na přání v rámci celé republiky. K datům v této databázi pak mají přístup pracovníci registru vozidel ve všech regionech. Není tedy možné, aby existovala stejná značka na přání pro různé vlastníky. Vždy půjde o jedinečnou písmennou a číselnou kombinaci.

V Praze je pak pouze jediné pracoviště evidence vozidel, které vede celou agendu vystavování značek na přání. Značky na přání nelze získat na počkání. Celý proces jejich vystavení je zdlouhavější (jedná se o několik návštěv na příslušném pracovišti registru vozidel). Rozhodování podléhá postupu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Časová náročnost vystavení značky na přání souvisí mimo jiné se zajištěním dodávek vyrobených registračních značek od výrobce a dodržením stanovených lhůt k jejich vydání.

Správní poplatek za rezervaci registrační značky na přání činí 500,- Kč, v případě změny vlastníka nebo provozovatele, při zápisu zániku nebo vyřazení vozidla z provozu a při přidělení vývozní registrační značky, kdy si přeje vlastník vozidla rezervovat registrační značku na přání na jiné vozidlo činí správní poplatek 300,- Kč. Správní poplatek za vydání registrační značky na přání činí 5 000,- Kč za každou tabulku a je splatný po nabytí právní moci vydaného kladného rozhodnutí.

Značka na přání je přenositelná, můžete ji použít na další své vozidlo, vždy ale pouze na jedno. Značka je vázána na konkrétní osobu, nelze ji tedy například prodat další osobě.

V případě zájmu o vyřízení značek na přání nás prosím kontaktujte telefonicky 773 663 331, popř. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Cena služby za vyřízení je 3000 Kč + příslušné správní poplatky.