V dubnu prošla sněmovnou novela azylového zákona, který ukládá povinnost ukrajinským uprchlíkům registrovat své ukrajinské vozidlo. Od října bude s největší pravděpodobností možné registrovat auta ve vlastnictví uprchlíků, kteří zde mají povolený pobyt na základě víza strpění.

Všechny změny pro Vás monitorujeme, abychom Vám vždy předali aktuální informace a vyřídili za Vás vše potřebné. Neváhejte a kontaktujte nás.

Přihlášení auta na vízum strpění od října 2023

V závěrečném čtení prošla sněmovnou povinnost evidovat, resp. přihlásit do registru vozidel vozidla ukrajinských uprchlíků.

Evidence provozovatelů vozidel s ukrajinskou poznávací značkou má podle schválené úpravy bezpečnostního výboru zlepšit postižitelnost dopravních přestupků, které s nimi řidiči spáchají. Nejčastěji páchaným přestupkem je překročení nejvyšší povolené rychlosti, neoprávněné zastavení či stání. Zákon pro tyto případy stanoví objektivní odpovědnost provozovatele automobilu. Povinnost se nebude týkat vozidel používaných v mezinárodním provozu.

Obecní úřady mají spustit evidenci ukrajinských vozidel podle novely azylového zákona od října tohoto roku. Tyto osoby pak mají mít na přihlášení auta čas do konce roku. Ukrajinci, kteří v Česku získají dočasnou ochranu nebo vízum za účelem strpění, by měli mít na zaevidování automobilu sedm pracovních dnů.

Co se týče ukrajinských vozidel, platí pro ně podmínka dovozu vozidla ze třetí země a tou je stáří maximálně 8 let od prvního data registrace. Pokud by mělo vozidlo evropskou homologaci, pak limit stáří vozidla není stanoven.

Podle odhadů České kanceláře pojistitelů (ČKP) jezdí v ČR osmatřicet tisíc ukrajinských aut, z nichž čtyři tisíce nejsou pojištěny. Podle dat ministerstva vnitra bylo k 1. dubnu v ČR celkem 325 tisíc Ukrajinců s dočasnou ochranou, která umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Dvě třetiny dospělých uprchlíků tvoří ženy, téměř třicet procent jsou děti.

Uprchlíci z Ukrajiny nově budou muset svá auta přihlásit do evidence vozidel. Za jízdu s neregistrovaným autem by jim od ledna hrozila pokuta ve výši až 30 tisíc korun. Registr vozidel má evidenci spustit od října, lidé pak budou mít na zápis čas do konce roku 2023.