Veterán Triumph

Od září platí novinky pro veterány

Přinášíme Vám přehled hlavních novinek při registraci veterána a jednoduchý návod, jak při registraci historického vozidla postupovat.

Přehled hlavních změn od září 2023:

  • Veterány lze registrovat v jakémkoli kraji bez ohledu na trvalé bydliště či sídlo vlastníka
  • Lhůta pro testování veteránů se prodlužuje na pět let
  • Veteránská vozidla musí nově absolvovat technickou prohlídku na STK, kde bude posuzována jejich technická způsobilost

Dle novely zákona 56/2001Sb. a vyhlášky 355/2006Sb čeká provozovatele historických automobilů od 1. 9. 2023 několik důležitých novinek. Nejenže si budou moci registrovat historické vozidlo na jednom ze 14 míst obcí s rozšířenou působností v jednotlivých krajích bez ohledu na trvalé bydliště či sídlo, navíc se prodlužuje lhůta u testování veteránů ze dvou na pět let. Další novinkou je, že veteránská vozidla musí absolvovat technickou prohlídku na STK.

Zásadní změnou je, že nově mají provozovatelé historických vozidel povinnost projít technickou kontrolou na STK. Nejdříve je nutné se dostavit na autoklubovou testovací komisi pro ověření historické původnosti vozidla. Pak projít STK a následně je možné registrovat vozidlo do registru historických a sportovních vozidel. Technická prohlídka bude samozřejmě přihlížet k různému stupni technického pokroku vzhledem k času uvedení vozidla do provozu.

Za tímto účelem byly vytvořeny tři kategorie veteránů:

  1. novodobá historická vozidla (od 1. 7. 1972)
  2. poválečná vozidla (od 1. 7. 1953 do 30. 6. 1972)
  3. předválečná a válečná vozidla (do 30. 6. 1953)

Veteránské kluby pak nadále budou provádět testování na historickou původnost vozidel.

Vozidlo, které nebude mít platnou testovací původnost a technickou kontrolu, nemůže být zapsáno v registru sportovních a historických vozidel.

Jednotlivé části novely vstoupily již v platnost od března 2023 jako např. prodloužení platnosti evidenční kontroly z 30 dní na 1 rok a to i zpětně a jiné ještě vstoupí jako např. zrušení velkých technických průkazů a nahrazení tohoto dokladu k vozidlu malým technickým průkazem, který bude obsahovat podrobnější informace o vozidle.

Více informací o změnách v registru vozidel naleznete v podrobném článku.

Přejete si zaregistrovat veterána či historické vozidlo. Máte zájem o veteránské značky nebo běžné bílé SPZ? Neváhejte a kontaktujte nás.