Máte nové vozidlo a chcete ho přihlásit do registru vozidel? Nemáte velký technický průkaz? Níže naleznete jednoduchý návod jak na registraci.

Od 1. Března 2023 výrobci automobilů a jejich akreditovaní zástupci přestali vydávat osvědčení o registraci vozidla, část II. (velký technický průkaz), tzv. velký techničák. Kupující obdrží pouze CoC list (Certificate of Conformity – prohlášení o shodě) a doklad o nabytí daného vozidla.

K této změně došlo změnou zákona 56/2001 Sb., která vyšla ve sbírce zákonů dne 23. prosince 2022 pod číslem 432/2022 Sb.

CoC list je následně nezbytné předložit v originálu na příslušném registru vozidel, kde má k registraci nového auta dojít.

Výše uvedený zákon ukládá výrobcům, resp. prodejcům povinnost vložit údaje o vozidle do systému registru vozidel. Až při vlastní registraci auta, úředník vytiskne velký technický průkaz, zapíše informace o vlastnictví vozidla a vydá novou SPZ.

Máte s registrací problém? Údaje o vozidle se v systému nenacházejí? Kontaktujte prodejce a ten musí údaje opakovaně nahrát. Vše by mělo být vyřešeno v řádu několika minut.

Z registru vozidel pak odchází vlastník či pověřená osoba s novým velkým technických průkazem (velký techničák), osvědčením o registraci (malý techničák) a novou registrační značkou dle místa registrace (SPZ).

Chcete se vyhnout problémům při registraci. Rádi za Vás vše vyřešíme a v rekordně krátkém čase předáme nový technický průkaz a s SPZ. Chcete vědět více, neváhejte a kontaktujte nás.

CoC list pouze v originálu

Výrobce CoC listem dokládá, že konkrétní vozidlo dosahuje uvedených technických parametrů zjištěných dle stanovených postupů a norem.

Od března 2023 je při prodeji vozidla předáván kupujícímu pouze CoC list, velký technický průkaz vydává až registr vozidel při registraci auta na úřadě.

Originál CoC list slouží k první registraci vozidla v kterémkoliv státě EU. Je vydán vždy pouze jeden. Jeho kopie jsou pak označeny jako „kopie“ či „duplikát“ a k registraci je použít již nelze!

Tímto narůstá i význam CoC listu, bez něhož není registrace vozidla možná.

CoC list je opatřen řadou ochranných prvků, aby bylo předcházeno padělání dokladu.