Jedním z nejčastěji realizovaných úkonů na registru vozidel je změna majitele nebo provozovatele vozidla.

Pokud vozidlo prodáte nebo ho někomu darujete, je třeba navštívit registr vozidel, buď osobně, nebo pověřit třetí osobu. Registr vozidel (po předložení velkého a malého technického průkazu, evidenční kontroly, která nesmí být starší třiceti dnů, zelené karty a plné moci s ověřeným podpisem nezúčastněné osoby) zapíše nového vlastníka či provozovatele do velkého technického průkazu vašeho vozidla a vydá vám malý technický průkaz se jménem kupujícího.

Dříve byl přepis vozidla složitější, nejprve se muselo vozidlo odhlásit z prodejce a pak přepsat na kupujícího v místě jeho bydliště či sídla. Odhlášení a přihlášení tedy nemuselo probíhat současně, ale ve dvou krocích, nyní hned probíhá registrace vozidla na jinou osobu v jednom kroku.

Pakliže návštěvou registru hodláte někoho pověřit, zvažte tento krok pečlivě. Ne vždy se můžete na pověřenou stranu spolehnout a po čase můžete zjistit, že změna vlastníka neproběhla. Z našich zkušeností víme, že se toto děje poměrně často. Prodávající dá kupujícímu plnou moc a ten pak vozidlo nepřevede, i když to slíbil. Prodávající pak nemá možnost bez dokladů a bez evidenční kontroly vozidlo přepsat. Doufali jsme, že novela zákona vyřeší tuto situaci bez součinnosti prodávajícího či kupujícího. V praxi registr vozidel nepřepíše vozidlo bez evidenční kontroly a bez dokladů – tedy spíše se bez součinnosti podaří vozidlo přepsat kupujícímu, než-li prodávajícímu.

Přejete si přihlásit vozidlo bez starostí a s garancí převodu? Kontaktujte nás emailem nebo telefonicky, rádi Vás zastoupíme.

Provedeme Vás celým procesem od převodu až po ukončení povinného ručení původního vlastníka. Vše podrobně vysvětlíme a garantujeme Vám celý proces změny vlastníka. Nemusíte mít tak obavu, že prodávající či kupující nedodrží své slovo a tím se dostanete do problémů např. s ČKP (Českou kanceláří pojistitelů).