Ekologickou daň musí hradit každý vlastník vozidla, který chce registovat vozidlo splňující ekologickou normu nižžší než Euro 3. Od platby daně jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a dědicové, stejně tak jako od registračního poplatku.Pokud však dojde k prodeji vozidla, tak první vlastník po výše uvedených osobách musí daň při registraci vozidla odvést v její plné výši. Hradí tak nejen registrační poplatek, ale i ekologickou daň odpovídající emisní normě, kterou jeho vozidlo splňuje.