V Praze došly registrační značky. Nově budou mít auta registrovaná v Praze na SPZ o písmeno navíc. Nahradí tak číslo na čtvrté pozici SPZ.

Registrační značky jsou již ve výrobě a registr je již začal vydávat. První SPZ nové série má podobu 1AA A000.

Stávající podoba registračních značek vstoupila v platnost v roce 2002. Registrační značka byla dosud tvořena na levé straně číslem série, písmenem odkazujícím na jeden ze čtrnácti krajů a dalším číslem nebo písmenem. Praha s největším počtem registrovaných aut stávající formát SPZ již vyčerpává. Poslední původní registrační značka má znění 9AZ 9999.

Nová pražská registrační značka 1AA A000

Pražská SPZ

Jedná se o změnu pouze znění nikoliv formátu SPZ a ta umožní vytvoření dalších pěti milionů kombinací, což by mělo hlavnímu městu vystačit na několik let. Ostatní kraje změnu zatím nepotřebují, neboť jim zůstává dostatečné množství kombinací.

Přejete si pražskou SPZ? Máte zájem o nové znění SPZ, neváhejte a kontaktujte nás.