Dle novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích dochází k řadě změn. První z nich vstupují v platnost od 1. 3. 2023. Níže naleznete přehled novinek týkající se registrace vozidel od března tohoto roku.

Co nás od 1. 3. 2023 na registru vozidel čeká:

  • Nově bude platit evidenční prohlídka po dobu jednoho roku od vystavení a to i zpětně - platnost evidenční prohlídky aut se prodlužuje na rok.
  • Protokol o evidenční kontrole bude pouze v elektornické podobě (digitální).
  • Protokol o technické prohlídce bude rovněž nahrazovat protokol o evidenční kontrole a opět bude platit jeden rok ode dne vystavení (i zpětně).
  • Převod auta po ukončení leasingu bude možný bez evidenční kontroly.
  • Ztáta velkého technického průkazu bude zatížena správním poplatkem ve výši 500 Kč (dříve 100 Kč).
  • Ztáta malého technického průkazu bude zatížena správním poplatkem ve výši 500 Kč (dříve 100 Kč).
  • Po dobu jednoho měsíce před vlastní registrací vozidla bude možné rezervovat SPZ na VIN vozidla (nebo číslo podvozku).
  • Prodlužuje se doba rezervace značky na přání ze 3 měsíců na 6 po sobě jdoucích měsíců.
  • Nová auta budou prodávána bez velkého technického průkazu, ten bude vydán až při přihlášení auta na registru vozidel.

Všechny změny pro Vás monitorujeme, abychom Vám vždy předali aktuální informace a vyřídili za Vás vše potřebné. Neváhejte a kontaktujte nás.

Evidenční kontrola

Při převodu auta bylo dosud nutné absolvovat evideční kontrolu pokaždé, když šlo o přepis auta a protokol o evidenční konrole byl starší 30 dní. Jakmile uplynulo 30 dní a nebylo vozidlo s daným protokolem přepsáno, musel majitel vozidla evidenční kontrolu provést na STK znovu. Novelou zákona se prodlužuje platnost evidenční prohlídky na rok a dokonce i zpětně (tj. lze použít např. evidenční prohlídku realizovanou s vozidlem před necelým rokem). Navíc už se protokol o evidenční prohlídce nemusí předkládat v papírové podobě, ale bude ke kontrole úřadu v digitální formě.

Protokol o evideční kontrole lze pro účely převodu vozidla nahradit i protokolem o pravidelné technické kontrole. Platí pro něj stejné pravidlo, nesmí být starší jednoho roku a prodloužení platnosti platí i zpětně.

Přepis auta po skončení leasingu

Dosud se jednalo o stejný proces jako u převodu vozidla, tj. dokládala se evideční kontrola, zelená karta a správní poplatek u osobních automobilů činil 800 Kč. Nově půjde jen o zápis změny v registru silničních vozidel. Nebude se dokládat ani evidenční kontrola, ani zelená karta. Ke změně dojde na základě předložení technických průkazů, žádosti o změnu v registru silničních vozidel a plné moci od leasingové společnosti k přepisu auta, resp. změně vlastníka vozidla (v současné době zasílá většina leasingových společností plnou moc do datové schránky registru vozidel dle bydliště či sídla provozovatele). Správní poplatek bude činit pouze 50 Kč.

Ztráta technických průkazů

Ztáta velkého technického průkazu byla dosud zpoplatněna správním poplatkem ve výši 100 Kč, nově bude vybírán správní poplatek ve výši 500 Kč.

Ztáta malého technického průkazu byla dosud zpoplatněna správním poplatkem ve výši 100 Kč, nově bude vybírán správní poplatek ve výši 500 Kč.

Rezervace SPZ na jeden měsíc

Novela zákona rovněž přináší úlevu zejména pro dopravce, kteří mohou ještě před vlastní registrací vozidla, zažádat o přidělení registrační značky. Mohou tak realizovat potřebná povolení pro provoz daného vozidla v předstihu. Řada povolení pro provoz jsou vázána na existující registrační značku. Ta byla dosud vydávána v okamžiku vlastní registrace auta. Začít vyřizovat tato povolení tedy mohli až poté, co bylo vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel a registrační značka mu byla přidělena. Do doby, než potřebná povolení získají, však nemohou vozidlo využívat. Nyní bude možné již měsíc před vlastní registrací auta provést rezervaci SPZ a žádat o potřebná povolení pro provoz vozidla předem. Pokud do jednoho měsíce od počátku rezervace registrační značky, nebude provedeno přihlášení auta do registru vozidel, rezervace značky zaniká. Rezervace SPZ na měsíc je zatížena správním poplatkem ve výši 200 Kč.

Rezervace značky na přání na 6 měsíců

Nově je rovněž prodloužena doba, po kterou si lze v registru vozidel rezervovat značku na přání z původních 3 měsíců na 6 měsíců.

Nová auta bez velkého technického průkazu

Rovněž od března budou nová vozidla předáváná pouze s C.O.C. listem a nebude vydáván čistopis velkého technického průkazu. Velký technický průkaz vlastník vozidla obdrží až při přihlášení auta na registru vozidel. Dosud to bylo tak, že prodejce předal klientovi nejen doklad o koupi, C.O.C. list, ale i čistopis velkého technického průkazu. Do techničáku pak úřad zapsal registrační údaje dle vyplněné žádosti a doložených dokladů.