Co vše je součástí povinné minimální výbavy? Tisk
Automobily:
• náhradní elektrické pojistky, pokud jsou v elektrické instalaci používány, po jedné od každého užitého druhu,
• po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,
• příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,
• klíč na matice (šrouby) kol,
• náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry,
• lékárnička pro poskytnutí první pomoci,
• přenosný výstražný trojúhelník,
• výstražná reflexní vesta.

Doporučená výbava:
• vlečné lano předepsané délky, s oky pro snadné uchycení a s předepsaným označením červeným praporkem,
• kanystr (alespoň 5l) s rezervou paliva,
• zásoba vody (cca 2-3 l), pokud možno destilované,
• ruční hasicí přístroj,
• 1-2 kolové šrouby nebo matice,
• bateriová svítilna,
• pracovní rukavice.

Motocykly:
• jedna náhradní pojistka,
• po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovek používaných pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí k jejich výměně,
• příslušný druh lékárničky pro poskytnutí první pomoci.

Přívěsy:
• náhradní kolo (ráfek s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru) upevněné v držáku. Neplatí pro přívěsy kategorie O1 (do 750 kg), OT1 (přívěsy za traktor do 1 500 kg) a požární přívěsy,
• přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem; jednonápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny.