Banner

Povinné ručení

TIP! Pro přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel budete potřebovat povinné ručení - zelenou kartu. Udělejte si přehledné porovnání povinného ručení s akčními slevami. Zelenou kartu k přepisu od nás obdržíte obratem včetně pojistných smluv. V případě, že chcete maximální ochranu Vašeho vozidla, vyberte si z nabídky havarijního pojištění.

Banner
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení) Tisk

Vozidlo zaniká jen při splnění zákonem stanovených podmínek.

Jak postupovat při trvalém vyřazení vozidla?

Žádost o trvalé vyřazení vozidla je nutné podat osobně či v zastoupení na příslušný úřad.

CHCI, ABY VŠE ZA MĚ ZAJISTIL PŘEPISERVIS:

  PřepiServis Dokumenty
1. Kontaktujte nás telefonicky, emailem či vyplňte jednoduchý on-line formulář On-line formulář
2. Přiložte podepsaný originál plné moci Plná moc
3. Potřebné dokumenty můžete předat osobně, zaslat poštou či kurýrní službou
 • velký technický průkaz (dále jen "TP") v originálu
 • osvědčení o registraci vozidla (dále jen "ORV"), tj. malý technický průkaz v originálu
 • registrační značka (dále jen "RZ")
 • doklady vlastníka / provozovatele, u PO – FO podnikatelů výpis z obchodního či živnostenského rejstříku v kopii
 • souhlas vlastníka vozidla, je-li odlišný od provozovatele (plná moc)
 • doklad o ekologické likvidaci
4. Vámi vybranou službu za Vás na registru silničních vozidel zajistíme obratem
5. Hotové doklady Vám předáme dle dohody (osobně, poštou či kurýrem). Platbu lze realizovat v hotovosti či dobírkou Objednávka služby

CHCI SI ZAJISTIT VŠE SÁM:

  Svépomocí Dokumenty
1. Vyplníte formulář pro vyřazení vozidla z RSV Žádost o vyřazení vozidla v RSV ke stažení
2. Přiložíte originál velkého technického průkazu vozidla Originál velkého TP vozidla
3. Přiložíte originál osvědčení o registraci vozidla a tabulky s registrační značkou
 • originál ORV
 • tabulky s RZ
4. Zajistíte souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele Souhlas vlastníka vozidla, plná moc
5. Doložíte doklady vlastníka Právnická osoba:
výpis z obchodního rejstříku ne starší 12 měsíců ke dni, kdy je úkon v registru požadován, v originálu nebo v ověřené kopii.
OSVČ dle předmětu podnikání:
 • živnostenský list
 • koncesní listina
 • osvědčení k výkonu činnosti
 • rozhodnutí o registraci apod
Vždy v originálu či v ověřené kopii.
Občan ČR: občanský průkaz
Cizinec:
 • doklady pouze v ! originále ! (např. doklad o přechodném/trvalém pobytu, RČ a pas)
6. Doložíte doklady provozovatele, je-li odlišný od vlastníka
 • plná moc
 • ostatní doklady stejně jako u vlastníka
7. Přiložíte doklad o ekologické likvidaci
 • doklad o ekologické likvidaci
8. Navštívíte osobně příslušný úřad, získáte pořadové číslo a vystojíte frontu Všechny výše uvedené dokumenty

§ 13 a § 14 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění zákona č. 103/2004 Sb. - trvalé vyřazení vozidla

 1. trvalé vyřazení vozidla na vlastní žádost vlastníka: s účinností od 1. května 2004 dochází v případě trvalého vyřazení vozidla na vlastní žádost vlastníka vozidla rovněž k povinnosti předložit doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků. V případě tuzemského subjektu se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, které byl krajským úřadem vydán souhlas k provozování zařízení ke sběru anebo zpracování vybraných autovraků podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"). Pouze tato zařízení tuzemských subjektů mající výše uvedený souhlas jsou oprávněna zpracovávat resp. likvidovat vybrané autovraky. Čestné prohlášení o tom, že vozidlo je mimo veřejné komunikace již nebude postačovat. Díly a součásti takto zlikvidovaného vozidla lze použít k opravám ostatních vozidel shodného typu.
 2. zániku vozidla: doklad o likvidaci vozidla není předkládán úřadu (a ani úřadem není vyžadován) jen při trvalém vyřazení z důvodu zániku vozidla, nebo při nesplnění povinnosti do stanovené lhůty (v současnosti 14 dnů) po zániku pojištění odpovědnosti sjednat nové pojištění odpovědnosti, nebo uložit osvědčení o registraci vozidla a registrační značku příslušnému úřadu do takzvaného depozita. Z vozidla se stává soubor náhradních dílů, nebo se vozidlu musí znovu schválit jeho technická způsobilost.
 3. odcizení vozidla: odcizená vozidla nelze trvale vyřadit z registru.

Postup při ekologické likvidaci a trvalém vyřazení vybraného autovraku: dle zákona o odpadech jsou sběr a likvidaci povinni zajistit výrobci a dovozci těchto automobilů na vlastní náklady a pro tuto činnost uzavřít smlouvy s osobami oprávněnými ke sběru a likvidaci autovraků. Na základě takto uzavřené smlouvy je povinna oprávněná osoba převzít vozidlo bezúplatně a rovněž bezúplatně vystavit potvrzení o převzetí. Takto uzavřené smlouvy s výrobci a dovozci vlastní jen minimální počet oprávněných osob v České republice, z toho vyplývá, že ne všechny oprávněné osoby (vrakoviště) mají tuto povinnost. Toto se však vztahuje pouze na kompletní autovraky, které neobsahují části neschválené výrobcem a odpad nemající původ ve vybraném vozidle. Na základě takto předaného vozidla oprávněné osobě obdrží poslední vlastník potvrzení o převzetí autovraku k ekologické likvidaci, se kterým lze vozidlo trvale vyřadit z provozu na dopravním úřadu.

Postup při ekologické likvidaci a trvalém vyřazení ostatních motorových vozidel: ekologická likvidace ostatních vozidel probíhá podobně jako v předešlém odstavci. S tím rozdílem, že tyto vozidla nemá povinnost oprávněná osoba odebírat zdarma. Zde záleží na dohodě předávajícího a oprávněné osoby, a to s ohledem na kategorii vozidla a jeho kompletnosti.

 

Objednávka PřepiServis

Objednávka služeb PřepiServis v Praze

Telefon  773 663 331

Pondělí - Čtvrtek: 9:00-13:00

Email  info[]registr-vozidel.cz

english  English friendly

        read more...

Dokumenty ke stažení

Změnu vlastníka lze realizovat v zastoupení pouze na základě OVĚŘENÉ plné moci

Plná moc

Generální plná moc

PřepiServis

Jak jednoduše Přepiservis funguje:

 • Kontaktujete nás telefonicky, emailem či vyplníte jednoduchý on-line formulář
 • Zašlete nám, popř. osobně předáte požadované doklady v originálu či kopii
 • Dle Vašich časových možností dohodneme termín předání dokumentů
 • Vše zajistíme za vás a dle dohody Vám předáme hotovou zásilku

Povinné ručení online | Povinné ručení porovnání | Havarijní pojištění | Důchod | Recepty | Povinné ručení | Pojištění vozidel | Dopravní inspektoráty | Texty písní | Pojištění | Levné letenky | Poviné ručení |