Banner

Povinné ručení

TIP! Pro přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel budete potřebovat povinné ručení - zelenou kartu. Udělejte si přehledné porovnání povinného ručení s akčními slevami. Zelenou kartu k přepisu od nás obdržíte obratem včetně pojistných smluv. V případě, že chcete maximální ochranu Vašeho vozidla, vyberte si z nabídky havarijního pojištění.

Úvodní stránka Další úkony nabytí vozidla dědictvím
Banner
Registrace vozidla nabytého dědictvím Tisk

Jedná se o registraci vozidla již evidovaného v České republice, nabytého rozhodnutím soudu v dědickém řízení. Vozidlo nabyté dědictvím se vždy registruje na dědice i v případě následného prodeje novému majiteli. Přímý dědic je osvobozen od případné platby Ekologické daně. Při registraci dědic dokládá protokol o evidenční kontole ne starší 30dní od vydání, společně s dědickým usnesením.

Jak postupovat při registraci vozidla nabytého dědictvím?

Žádost o registraci vozidla nabytého dědictvím je nutné podat osobně či v zastoupení na příslušný úřad.

CHCI, ABY VŠE ZA MĚ ZAJISTIL PŘEPISERVIS:

PřepiServis Dokumenty
1. Kontaktujte nás telefonicky, emailem či vyplňte jednoduchý on-line formulář On-line formulář
2. Přiložte podepsaný originál plné moci Plná moc s úředně ověřeným podpisem
3. Potřebné dokumenty můžete předat osobně, zaslat poštou či kurýrní službou
 • velký technický průkaz (dále jen "TP") v originálu
 • osvědčení o registraci vozidla (dále jen "ORV"), tj. malý technický průkaz v originálu
 • protokol o evidenční kontrole vozidla ne starší 30ti dní od data vydání protokolu
 • dědické usnesení v originálu
 • platná zelená karta v originálu
 • doklady vlastníka / provozovatele, u PO – FO podnikatelů výpis z obchodního či živnostenského rejstříku v kopii
 • souhlas vlastníka vozidla, je-li odlišný od provozovatele (plná moc)
4. Dle Vašich individuálních potřeb Vám zajistíme nejlepší sazby pojištění vozidla (povinné ručení včetně havarijního pojištění) přes pojišťovací makléřství Srovnávač.cz
5. Vámi vybranou službu za Vás na registru silničních vozidel zajistíme obratem
6. Hotové doklady Vám předáme dle dohody (osobně, poštou či kurýrem). Platbu lze realizovat v hotovosti či dobírkou Objednat službu

CHCI SI ZAJISTIT VŠE SÁM:

  Svépomocí Dokumenty
1. Vyplníte formulář pro přihlášení vozidla do RSV Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel ke stažení
2. Přiložíte originál velkého technického průkazu vozidla Originál velkého TP vozidla
3. Přiložíte originál osvědčení o registraci vozidla Originál ORV
4. Zajistíte evidenční prohlídku Protokol o evidenční kontrole vozidla ne starší 30ti dní od data vydání protokolu
5. Přiložíte usnesení soudu ve věci dědického řízení s vyznačením právní moci Usnesení soudu v originálu
6. Zajistíte pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla Zelená karta
7. Doložíte doklady nového vlastníka Právnická osoba:
výpis z obchodního rejstříku ne starší 12 měsíců ke dni, kdy je úkon v registru požadován, v originálu nebo v ověřené kopii.
OSVČ dle předmětu podnikání:
 • živnostenský list
 • koncesní listina
 • osvědčení k výkonu činnosti
 • rozhodnutí o registraci apod
Vždy v originálu či v ověřené kopii.
Občan ČR: občanský průkaz
Cizinec:
 • doklady ((např. doklad o přechodném/trvalém pobytu, RČ a pas)
8. Doložíte doklady provozovatele, je-li odlišný od vlastníka
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem
 • ostatní doklady stejně jako u vlastníka
9. Navštívíte osobně příslušný úřad, získáte pořadové číslo a vystojíte frontu Všechny výše uvedené dokumenty
 

Objednávka PřepiServis

Objednávka služeb PřepiServis v Praze

Telefon  773 663 331

Pondělí - Čtvrtek: 9:00-13:00

Email  info[]registr-vozidel.cz

english  English friendly

        read more...

Dokumenty ke stažení

Změnu vlastníka lze realizovat v zastoupení pouze na základě OVĚŘENÉ plné moci

Plná moc

Generální plná moc

PřepiServis

Jak jednoduše Přepiservis funguje:

 • Kontaktujete nás telefonicky, emailem či vyplníte jednoduchý on-line formulář
 • Zašlete nám, popř. osobně předáte požadované doklady v originálu či kopii
 • Dle Vašich časových možností dohodneme termín předání dokumentů
 • Vše zajistíme za vás a dle dohody Vám předáme hotovou zásilku

Povinné ručení online | Povinné ručení porovnání | Havarijní pojištění | Důchod | Recepty | Povinné ručení | Pojištění vozidel | Dopravní inspektoráty | Texty písní | Pojištění | Levné letenky | Poviné ručení |