Banner

Registr vozidel

Povinné ručení

TIP! Pro přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel budete potřebovat povinné ručení - zelenou kartu. Udělejte si přehledné porovnání povinného ručení s akčními slevami. Zelenou kartu k přepisu od nás obdržíte obratem včetně pojistných smluv. V případě, že chcete maximální ochranu Vašeho vozidla, vyberte si z nabídky havarijního pojištění.

Úvodní stránka Nejčastější dotazy Sankce za nepojištěná vozidla
Banner
Sankce za nepojištěná vozidla Tisk

Sankce za nepojištěná vozidla

Sankce za nepojištěná vozidla jsou tady, od ledna se vozidlo bez pojistky značně prodraží, na svou nepoctivost řidiči konečně doplatí

Počínaje 1. lednem 2009 nastanou krušné chvíle majitelům motorových vozidel, kteří nemají v pořádku zákonné pojištění odpovědnosti – povinné ručení. Za nepojištěné vozidlo přicházejí obrovské sankce. Tento významný krok umožnila novela zákona o povinném ručení, která platí od června tohoto roku. V nepříjemné situaci se mohou ocitnout ne vlastní vinnost desítky tisíc motoristů, někdy i ne vlastní vinou.

Každé vozidlo zapsané v registru silničních vozidel musí mít ze zákona uzavřeno účinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení. Tato zákonná povinnost se vztahuje jak na vozidla aktivně používaná, tak na vozidla nepoužívaná (např. pokud máte v dílně rozebraný starý motocykl, na kterém léta nejezdíte, stále je však zapsán v registru vozidel a máte jeho RZ, i na něj musíte mít sjednáno povinné ručení).

Jak bude probíhat kontrola nepojištěného vozidla?

Česká kancelář pojistitelů (dále jen „ČKP“), která dostává informace o pojištěných vozidlech od jednotlivých pojišťoven, porovná záznamy pojistek s údaji o registrovaných vozidlech (databáze registrů vozidel pověřených obcí). Vlastníci vozidel, kteří nemají platné pojištění, budou vystaveni pokutě za přestupek ve výši 5.000 – 40.000 Kč a úhradě sankčního poplatku za každý nepojištěný den.

Jaké poplatky budou vybírány a kdo je spravuje?

K vybírání příspěvků za nepojištěná vozidla je od ledna 2009 zákonem zmocněna Česká kancelář pojistitelů. Příspěvek se hradí za každý den, kdy není vozidlo pojištěno a bude vkládán do tzv. garančního fondu. Denní sazba je dána novelou zákona č. 168/1999 Sb. a u osobních vozidel činí 50-70 Kč, podstatně vyšší je u vozidel nákladních, kde činí až 300 Kč. Celkový příspěvek se vypočte takto: počet dní x denní sazba + náklady uplatnění = příspěvek za nepojištěné vozidlo, kde náklady uplatnění jsou dány zákonem a představují zejména tisk dopisu, poštovné, zpracování plateb, atd.

Řidiči nepojištěných vozidel způsobí ročně kolem 5 tisíc nehod, což odpovídá škodám v hodnotě cca 450 miliónu Kč ročně. Z garančního fondu jsou vypláceny zákonné kompenzace poškozeným, kteří utrpěli při takovýchto nehodách škodu. Do tohoto fondu plynou příspěvky všech pojišťoven, které nabízejí jako jeden ze svých produktů povinné ručení. V praxi to tedy znamená, že poctiví řidiči doplácejí na ty nepoctivé (nepojištěné) zejména v ceně svého povinného ručení. Novela zákona povede k tomu, že ti, kdo se nepojistí, budou povoláni k odpovědnosti a uhrazení adekvátního příspěvku do garančního fondu dle zveřejněného sazebníku včetně příslušných nákladů za celé období, kdy provozovali vozidlo bez zákonného pojištění (datováno od 1. 1. 2009). Povinné ručení by tak mohlo po úspěšném zavedení změn z toho důvodu zlevnit. Jaké budou sankce a tresty?

„Pokud bude vozidlo provozováno bez povinné ručení, vystavuje se jeho majitel či provozovatel riziku hned několika sankcí najednou“, upozorňuje Miroslav Stejskal z Dolnorakouské pojišťovny. Pokud bude zastaven policií ČR a nebude schopen doložit, že má sjednané účinné povinné ručení (tj. předložit platnou zelenou kartu), bude mu dle zákona udělena pokuta (sankce ze strany státu; pokuta náleží místně příslušnému úřadu, který přestupek řešil) a následně bude vyzván k uhrazení „dluhu“ u ČKP (sankce sloužící ke krytí škod způsobených nepojištěnými vozidly) – takto tedy bude postižen rovnou dvakrát. Pokud však dotčená osoba v daném termínu nereaguje na výzvu a ani neuhradí příspěvek (ten narůstá každým dnem, kdy je vozidlo nepojištěno) či nepředloží „důkazy“, které by ji zprostily povinnosti hradit, vystavuje se nebezpečí, že tato pohledávka u ČKP bude předána inkasní společnosti. Od této fáze se vymáhaná částka navyšuje o náklady spojené s vymáháním. Pokud ani tato činnost nebude mít jasný výsledek, pak může pokračovat vymáhání podáním žaloby u soudu. Samozřejmě i náklady prohraného soudního sporu navýší celkovou částku příspěvku. Tím, že „dlužník“ uhradí sankční příspěvek na ČKP nezbavuje se povinnosti sjednat si povinné ručení a uhradit pokutu za přestupek, pokud chce vozidlo nadále provozovat.

Jak se zachovat v případě, že si nejsem jist, zda nepatřím mezi „dlužníky“?

1. Je třeba ověřit si, zda máte vozidlo, pojištěno. Pokud nikoliv je nutno jej urychleně pojistit, popř. vyřadit z registru silničních vozidel.
2. Je nutno ověřit, zda Vaše pojistná smlouva nevykazuje chybné nebo neúplné údaje (např. RZ, VIN vozidla, číslo technického průkazu), které by mohly být důvodem k tomu, že je Vaše vozidlo považováno za nepojištěné. Hlášení změn identifikačních údajů pojistiteli je vždy plně ve Vaší kompetenci, zákonná povinnost pro nahlášení je stanovena na 15 dní.
3. Pokud vozidlo nepoužíváte, ověřte si, zda je vozidlo řádně zapsáno v registru vozidel jako dočasně vyřazené z provozu. Pouze v takovém případě nemusíte platit pojištění. Pokud vozidlo používáte, byť jen občas, pak musí být pojištěno.
4. V registru vozidel si zjistěte, zda na sebe nemáte vedeno nějaké starší vozidlo, které již, podle Vás, nevlastníte (takovým vozidlem muže být např. i starší vůz z dědictví, odstavený na zahradě či ve stodole apod.). Pokud vyplyne, že na sebe máte vedeno takové vozidlo, musíte dát do pořádku zápis v registru vozidel (bylo-li vozidlo prodáno, pak oznámit změnu zapisovaných údajů - v tomto případě změnu vlastnictví, pokud vůz neexistuje nebo jej opravujete, pak trvale či dočasně vyřadit).
5. V případě nejasností volejte Call centrum České kanceláře pojistitelů: 221 772 773.

Přehlednou nabídku většiny pojišťoven nabízející povinné ručení naleznete na srovnavac.mesec.cz, kde si můžete velmi jednoduše jednotlivé nabídky srovnat a sjednat pojištění za nejvýhodnějších podmínek na trhu.

Pozor na zmatky a nové fronty na registrech

I řidič s uzavřeným povinným ručením může být potencionálně vystaven nebezpečí, že bude zařazen mezi tzv. „dlužníky“ u ČKP. Tato situace může nastat, pokud klient pojišťuje vozidlo a nemá ještě přidělenou registrační značku (poměrně častý jev). Zákon mu zároveň ukládá povinnost informovat nejpozději do 15 dnů svého pojistitele a sdělit mu tento chybějící údaj.

Bohužel však na mnoha registrech je řidič nucen čekat mnohem delší dobu na vydání nové registrační značky, než co by odpovídalo výše uvedené lhůtě. Taková smlouva nemůže být tedy v interních systémech pojišťoven kompletně zpracována a předána na ČKP, která vede evidenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla všech pojistitelů oprávněných tento typ pojištění nabízet. Dojde tedy k tomu, že se budou lišit údaje z Centrálního registru vozidel od údajů vedených v evidenci ČKP. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že může být na vlastníka či provozovatele takového vozidla nahlíženo jako na osobu provozující vozidlo bez pojištění odpovědnosti a tudíž může být potencionálně vystaven značné finanční újmě. Co si myslíte o těchto sankcích a jakou máte zkušenost s vydáváním značek na registru vozidel? Dočkáme se spíše zmatků a dalších front na registrech vozidel? Diskutejte pod článkem.
 

Objednávka PřepiServis

Objednávka služeb PřepiServis v Praze

Telefon  773 663 331

Pondělí - Čtvrtek: 9:00-13:00

Email  info[]registr-vozidel.cz

english  English friendly

        read more...

Dokumenty ke stažení

Změnu vlastníka lze realizovat v zastoupení pouze na základě OVĚŘENÉ plné moci

Plná moc

Generální plná moc

PřepiServis

Jak jednoduše Přepiservis funguje:

  • Kontaktujete nás telefonicky, emailem či vyplníte jednoduchý on-line formulář
  • Zašlete nám, popř. osobně předáte požadované doklady v originálu či kopii
  • Dle Vašich časových možností dohodneme termín předání dokumentů
  • Vše zajistíme za vás a dle dohody Vám předáme hotovou zásilku

Povinné ručení online | Povinné ručení porovnání | Havarijní pojištění | Důchod | Recepty | Povinné ručení | Pojištění vozidel | Dopravní inspektoráty | Texty písní | Pojištění | Levné letenky | Poviné ručení |