Banner

Registr vozidel

Povinné ručení

TIP! Pro přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel budete potřebovat povinné ručení - zelenou kartu. Udělejte si přehledné porovnání povinného ručení s akčními slevami. Zelenou kartu k přepisu od nás obdržíte obratem včetně pojistných smluv. V případě, že chcete maximální ochranu Vašeho vozidla, vyberte si z nabídky havarijního pojištění.

Úvodní stránka Nejčastější dotazy Registrace nového vozidla dovezeného ze zahraničí z EU
Banner
Registrace nového vozidla dovezeného ze zahraničí z EU Tisk

Registrace nového vozidla dovezeného ze zahraničí z EU

Vozidlo pořízené za úplatu z jiného členského státu do tuzemska jakoukoliv osobou (tj. plátcem, neplátcem nebo soukromou osobou) je dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o DPH vždy předmětem daně v tuzemsku a před vlastní registrací vozidla musí být tato daň uhrazena.

Zákon o DPH účinný od 1. 5. 2004 zavádí v souladu s předpisy platnými v EU zvláštní režim týkající se pořízení nových dopravních prostředků. Pořízení nového dopravního prostředku (auto, loď, letadlo) za úplatu z jiného členského státu jeho následné registraci v rámci ČR předchází platba DPH na místně příslušném finančním úřadě.

Pro přihlášení do evidence je osobní automobil považován za nový dopravní prostředek, pokud má najeto méně než 6 000 km nebo je mladší 6 měsíců. Touto lhůtou se rozumí doba, která uplynula od data prvního uvedení do provozu (většinou jde o datum první registrace vozidla k silničnímu provozu).

DPH je při pořízení nového dopravního prostředku z EU, pokud má být následně vozidlo přihlášeno do evidence v ČR, povinen přiznat nejen plátce DPH, ale i soukromá osoba, občan. Osoba, která je i není plátcem a pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského státu a hodlá jej dále registrovat na území ČR, je povinna podat daňové přiznání, resp. předložit „Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku“, ke kterému přiloží doklad o pořízení nového dopravního prostředku a to do 10 dnů od pořízení nového dopravního prostředku. Po vyměření daně správcem zaplatí daň do 25 dnů ode dne vyměření.

Jakmile je tedy daň uhrazena a vlastník má k dispozici hlášení o pořízení nového dopravního prostředku potvrzené příslušným finančním úřadem, může na dovozovém pracovišti přihlásit vozidlo do evidence. Před vlastní registrací vozidla je rovněž nutné sjednat povinné ručení a předložit originál zelenou kartu. Pokud je budoucím vlastníkem právnická osoba, tak je nutné navíc doložit ověřený doklad o činnosti dané společnosti (např. výpis z OR) a není-li přítomen jednatel tak jím podepsanou plnou moc k zastupování ve věci registrace vozidla do registru vozidel ČR.

Upozornění!!! Od ledna 2011 není možné registrovat nové vozidlo dovezené ze zahraničí a splňující pouze emisní normu Euro 4. Tento typ vozidla by musel být zadán výrobcem v seznamu vozidel Ministerstva dopravy jako v doprodeji. Od roku 2011 je tedy možné přihlásit do evidence pouze ta dovezená vozidla, která splňující emisní normu Euro 5 a nebo jsou oficiálně zadána jako typ v doprodeji.

 

Objednávka PřepiServis

Objednávka služeb PřepiServis v Praze

Telefon  773 663 331

Pondělí - Čtvrtek: 9:00-13:00

Email  info[]registr-vozidel.cz

english  English friendly

        read more...

Dokumenty ke stažení

Změnu vlastníka lze realizovat v zastoupení pouze na základě OVĚŘENÉ plné moci

Plná moc

Generální plná moc

PřepiServis

Jak jednoduše Přepiservis funguje:

  • Kontaktujete nás telefonicky, emailem či vyplníte jednoduchý on-line formulář
  • Zašlete nám, popř. osobně předáte požadované doklady v originálu či kopii
  • Dle Vašich časových možností dohodneme termín předání dokumentů
  • Vše zajistíme za vás a dle dohody Vám předáme hotovou zásilku

Povinné ručení online | Povinné ručení porovnání | Havarijní pojištění | Důchod | Recepty | Povinné ručení | Pojištění vozidel | Dopravní inspektoráty | Texty písní | Pojištění | Levné letenky | Poviné ručení |