Banner

Problémy s registrací vozidel v Itálii

V Itálii došlo ke změnám v registraci vozidel ze zahraničí. Proces je komplikovanější než dříve. Standardně by mělo být vozidlo nejdříve „odhlášeno“ v ČR (před odjezdem z ČR je tedy nezbytné zajistit evidenční kontrolu, mít k dispozici technické průkazy, značky a na registru vozidel provést na základě žádosti tzv. trvalý vývoz vozidla), následně je možné s převozní značkou vycestovat do zahraničí. Velmi často se toto nedělo. Mnoho vlastníků vozidel a hlavně Čechů žijících v Itálii se proto ocitlo ve svízelné situaci, kdy jim úřad odmítá vozidlo v zahraničí registrovat, jestliže není odhlášeno v ČR.

Pokud se tento problém týká i Vás, neváhejte a kontaktujte nás na tel. 773 663 331 či e-mailu: info@registr-vozidel.cz. Vyřešíme vše na českém registru vozidel za Vás tak, abyste mohli vozidlo bez problémů v Itálii zaregistrovat.

Prodloužení platnosti známek STK u motocyklů o dva roky

Po novele zákona o pozemních komunikacích musí od 1. 10. 2018 motocykly na STK pouze jednou za 4 roky a zcela nové motorky čeká první STK až po šesti letech. Dosud byla v platnosti povinnost provést pravidelnou technickou prohlídku každé 2 roky.

Novela zákona umožňuje prodloužení stávající STK Vašeho motocyklu. Pokud máte zájem o zajištění této služby, kontaktujte nás prosím na e-mailu: info@registr-vozidel.cz nebo na čísle 773 663 331.

POZOR NA DOPRODEJ VOZIDEL

Vážení klienti, i v tomto roce lze některá vozidla zaregistrovat pouze do 31. 8. 2018, u jiných je možnost registrace do konce tohoto roku. Kritériem je emisní norma, kterou má dané vozidlo uvedeno v technickém průkazu. Při koupi nového vozidla v ČR by Vás měl prodejce o této skutečnosti informovat. Po uvedených datech již registrace není možná. Zejména u dovozů nových vozidel ze zahraničí buďte obezřetní.

Naše společnost je Vám k dispozici a rádi Vám poskytneme náš servis při řešení úkonů na registru vozidel. Neváhejte nás kontaktovat: 773 663 331, info@registr-vozidel.cz.

S námi je šance ušetřit při převodu vozidla staršího 30 let

Pokud vlastníte vozidlo starší 30 let a plánujete ho na registru vozidel převést na jinou osobu, aniž byste měli zájem o veteránské značky, pak svěřte starost o převod vozidla nám. Kromě značné úspory Vašeho času, Vám poradíme, jak je možné při převodu ušetřit. Pro více informací nás neváhejte kontaktujte na tel. 773 663 331 či na e-mailu: info@registr-vozidel.cz.

Nucený převod – zklamání

Minulý rok vstoupil v platnost zákon, který měl umožnit převod vozidla v případě, že kupující či prodávající nespolupracuje. Přinášíme Vám první naše poznatky z praxe. Doufali jsme, že tato novela bude stát na straně poškozeného a umožní mu zákonně vyřešit dosud neřešitelnou situaci. Poškozený se obrátí na registr vozidel a úřad dotčené osoby vyzve k doložení potřebných dokumentů. Následně pak na základě dostupných podkladů registr převod dokončí. Praxe však ukázala následující:

Pokud se obrátíte na úřad s rozšířenou působností se žádostí o převod vozidla na nového vlastníka s tím, že druhá strana (tedy kupující či prodávající) nespolupracuje, pak od Vás registr žádá doložení dokladů k vozidlu. Je nutné, abyste měli k dispozici velký a malý technický průkaz, evidenční kontrolu, alespoň kupní smlouvu. Avšak tyto doklady může doložit téměř vždy jen kupující (abyste mohli absolvovat evidenční kontrolu, musíte doložit velký a malý technický průkaz i vozidlo samotné). Pokud tedy nemáte potřebné doklady a navíc už k dispozici nemáte ani vozidlo, pak se Vám převod ani díky novele zákona nepodaří. Úředník registru vozidel Vám sdělí, že pokud nemůžete předložit evidenční kontrolu, pak převod bude zamítnut.

Celou věc pro Vás budeme i nadále sledovat a informovat Vás, pakliže se něco změní. Naše doporučení stále trvá: při prodeji vozidla realizujte nejdříve převod na registru vozidel a až následně předejte doklady kupujícímu, vyhnete se tak problémům v případě, že kupující přestane komunikovat.

Pokud nechcete v budoucnu tyto problémy řešit, využijte náš profesionální servis. Rychle a hladce vyřídíme převod za Vás a nemusíte se tak obávat problémů v budoucnosti. Kontaktujte nás telefonicky či emailem (773 663 331 či info@registr-vozidel.cz).

POZOR! ČKP opět bude vybírat poplatky za nepojištěná vozidla

Dne 4.9.2017 podepsal prezident republiky novelu zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Dle této novely, která nabyde účinnosti od 1. ledna 2018, se obnoví povinnost hradit příspěvky za vozidla bez tzv. povinného ručení. Povinnost bude rozšířena tak, aby pojištění muselo mít každé vozidlo vedené v registru vozidel, s výjimkou vozidel zapsaných jako vyřazená, vyvezená do zahraničí, zaniklá nebo odcizená.

Nově bude snížen tzv. regres, tedy maximální částka, kterou může ČKP vymáhat po vinících dopravních nehod, kteří nemají povinné ručení. Tato částka bude nově omezena na jednu třetinu způsobené škody, maximálně však 300 tisíc Kč. To se netýká viníků, kteří způsobí nehodu schválně nebo pod vlivem drog či alkoholu.

Trvalý vývoz bez evidenční kontroly končí 30. 5. 2017

Pokud převádíte vozidlo do zahraničí a nemáte již možnost realizovat s vozidlem evidenční kontrolu, neváhejte a obraťte se na nás. Vývoz za Vás zajistíme v co nejkratším možném termínu. Dne 28. 5. 2017 přijímáme poslední doklady pro zajištění trvalého vývozu bez evidenční kontroly. Jednejte bez odkladu - Váš tým PřepiServis, 773 663 331, info@registr-vozidel.cz.

Převod vozidla na míru Vám zajistí PřepiServis

Toužíte po hladkém průběhu převodu Vašeho vozidla? Zakoupili jste vozidlo a nyní tápete jak postupovat s jeho registrací? Dostali jste se do patové situace, neboť druhá strana nespolupracuje a vozidlo není stále převedeno? Vyhněte se jednoduše zbytečnému stresu. Nechte jednat profesionály. Obraťte se na naši společnost a my za Vás vše vyřídíme k Vaší plné spokojenosti. Osobní kontakt ani návštěva registru není nutná, veškeré podklady lze zasílat poštou či kurýrný službou. Hotové doklady se k Vám vrací obratem. Šetřete své nervy a kontaktujte nás. Jsme zde pro Vás - Váš tým PřepiServis, 773 663 331, info@registr-vozidel.cz.

Nucený převod (Zákon 63/2017 Sb.)

V červnu 2017 vstoupí v platnost celá řada novinek v oblasti registrace vozidel. Nově se otevírá šance pro vlastníky vozidel, kteří z důvodu nečinnosti jedné ze stran nemohou dokončit převod svého vozidla.

Například: dva známí se domluví na převodu vozidla. Nový vlastník slíbí původnímu, že vše zajistí, vezeme si doklady k převodu vozidla včetně ověřené plné moci (či naopak). Z různých důvodů tak neučiní. Původní (nový) vlastník zjistí, že vozidlo není převedeno a má velmi omezené možnosti, jak dotyčného k převodu "donutit". Nyní se však situace mění. Novela dává šanci těmto vlastníkům danou situaci elegantně vyřešit.

V zákoně je přímo uvedeno: Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka. O podání žádosti podle odstavce 1 vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Evidenční kontrola a trvalý vývoz od června 2017

Nově bude mít protokol o evidenční prohlídce platnost 30 dní, nikoliv pouze 14 jak tomu bylo doposud.

Prodej vozidla do zahraniční a jeho převod, tzv. trvalý vývoz a registrace na nového vlastníka v zahraničí byla ztížena, neboť se nyní musí předkládat i protokol o evidenční kontrole. Často docházelo k tomu, že vozidlo v době převodu již bylo v zahraničí. Nezbytné je ještě před vlastním vývozem vozidla realizovat evidenční kontrolu. Bez tohoto dokumentu není možné trvalý vývoz realizovat.

Registrační značky na přání (zajišťuje PřepiServis, kontaktujte nás)

Dnem 1.1.2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která umožňuje přidělení či rezervaci registračních značek na přání a též možnost zažádat o vydání tabulky s registrační značkou k umístění na nosiče kol, nebo v případě poškození tabulky s registrační značkou jako náhrada za ni, resp. registrační značky na přání. O značky se žádá na odborech dopravy úřadů podle trvalého bydliště či sídla (registr vozidel). Obecně lze říci, že si můžete zvolit kombinaci čísel a velkých písmen bez diakritiky, avšak kromě písmen G, CH,O, Q, W. Dále nelze u značky na přání volit slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. Ve výluce jsou rovněž speciální znaky jako např. vykřičník, otazník, paragraf atd. Registrační značka na přání naopak musí obsahovat alespoň jednu číslici. K úspěšnému zaregistrování značky je nezbytné vytvořit unikátní kombinaci písmen a číslic. Proces schvalování prochází přes centrální databázi, která sdružuje již rezervované značky na přání v rámci celé republiky. K datům v této databázi pak mají přístup pracovníci registru vozidel ve všech regionech. Není tedy možné, aby existovala stejná značka na přání pro různé vlastníky. Vždy půjde o jedinečnou písmennou a číselnou kombinaci.

V Praze je pak pouze jediné pracoviště evidence vozidel, které vede celou agendu vystavování značek na přání. Značky na přání nelze získat na počkání. Celý proces jejich vystavení je zdlouhavější (jedná se o několik návštěv na příslušném pracovišti registru vozidel). Rozhodování podléhá postupu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Časová náročnost vystavení značky na přání souvisí mimo jiné se zajištěním dodávek vyrobených registračních značek od výrobce a dodržením stanovených lhůt k jejich vydání.

Správní poplatek za rezervaci registrační značky na přání činí 500,- Kč, v případě změny vlastníka nebo provozovatele, při zápisu zániku nebo vyřazení vozidla z provozu a při přidělení vývozní registrační značky, kdy si přeje vlastník vozidla rezervovat registrační značku na přání na jiné vozidlo činí správní poplatek 300,- Kč. Správní poplatek za vydání registrační značky na přání činí 5 000,- Kč za každou tabulku a je splatný po nabytí právní moci vydaného kladného rozhodnutí.

Značka na přání je přenositelná, můžete ji použít na další své vozidlo, vždy ale pouze na jedno. Značka je vázána na konkrétní osobu, nelze ji tedy například prodat další osobě.

V případě zájmu o vyřízení značek na přání nás prosím kontaktujte telefonicky 773 663 331, popř. emailem. Cena služby za vyřízení je 3000 Kč + příslušné správní poplatky.

Vlastníte vozidlo, které bylo do 30.12.2014 uloženo do tzv. „depozitu“ (dočasně vyřazeno)?

Jednejte rychle. Do konce roku 2015 musíte učinit některé kroky v registru vozidel, aby Vaše vozidlo nezaniklo či aby Vás nečekala sankce.

Dle novely zákona č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která vešla v platnost 1. ledna 2015 a změnách některých souvisejících zákonů, pojem „vyřazení z provozu“ nahradil předchozí pojem „dočasné vyřazení vozidla“ nebo tzv.depozit.

Vlastníte vozidlo, které bylo dočasně vyřazeno z provozu v registru vozidel před 30. červnem 2013 a které chcete někdy v budoucnu ještě zprovoznit?

V tomto případě se musíte dostavit do konce roku 2015 na příslušný Městský úřad, odbor dopravy (tzv. registr vozidel) dle Vašeho trvalého pobytu či sídla společnosti a oznámit pomocí příslušného formuláře, na jaké adrese se Vaše vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití. Pokud tento termín nestihnete, vozidlo administrativně v registru vozidel zanikne a už nikdy nepůjde legální cestou uvést zpět do provozu (článek II zákona č.239/2013 Sb., odstavec 4 písmeno a/).

V pozdějších případech dočasného vyřazení (tedy od 1. července 2013) máte rovněž povinnost ohlásit na příslušném registru vozidel adresu a účel využití vyřazeného vozidla do konce roku 2015, ale pokud oznámíte tyto údaje vyřazeného vozidla později, nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce do výše 50 000 Kč!

U silničních vozidel vyřazených z provozu v registru vozidel od 1.1.2015 platí, že „trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. „ Dle již zmíněné novely zákona „O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“ platné od 1. 1. 2015 je vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu dále i povinen:
- zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí a
- neodstraňovat podstatné části vyřazeného vozidla, zejména karoserie s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

Nesplnění povinností je považováno dle novely zákonač. 56/2001Sb., §83 za přestupek a dle §83a, potažmo dle §84 za správní delikt, za které se ukládá pokuta do 50 000 Kč.

Pokud dojde ke změně místa uložení či účelu využití daného vozidla je vlastník povinen tuto skutečnost registru vozidel oznámit bez zbytečného odkladu.

Odpovědnost právnických osob za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán. Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzických osob nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

Dočasná úprava pracovní doby společnosti PřepiServis

Vážení klienti,

v období dočasné úpravy provozní doby pro Vás budeme k dispozici na infolince od 9:00 - 13:00, ve stejném čase bude možné osobně předat doklady v sídle společnosti.

Preferujeme zasílání dokladů poštou či kurýrní službou. Rozsah služeb a doba vyřízení se nemění.

Děkujeme za pochopení.

Neotálejte s přihlášením Vašeho vozidla

Dle novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích musí být všechna vozidla vedená v polopřevodu (odhlášce) přihlášena nejpozději do 30. 6. 2015. V případě, že tak vlastník vozidla neučiní, vozidlo zanikne a už nebude možné ho dále provozovat.

Nenechávejte přihlášení na poslední chvíli. Kontaktujte nás (+420 773 663 331) a my za Vás vše zajistíme rychle a profesionálně. Váš PřepiServis tým

NOVELA ZÁKONA č. 56/2001 – ZÁSADNÍ ZMĚNY REGISTRACE VOZIDEL PO 1.1.2015

V lednu 2015 vstoupí v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Zahrnuje řadu změn, mimo jiné dojde ke zjednodušení administrativy spojené s převodem vozidla. Dále měl zákon umožnit získání registrační značky na přání a rovněž stanovit větší dohled nad STK. Tyto části však byly odloženy až na leden 2016.

Celý článek...

Jinde EXPRES za příplatek u nás STANDARD bez příplatku!

Jednou z mnoha výhod spolupráce se společností PřepiServis je rychlost vyřízení dokladů na pražských registrech vozidel bez expresního příplatku. Standardní doba předání dokumentů je následující den od jejich převzetí.

Jak na to?

Po konzultaci s Vámi, Vám zašleme souhrn dokumentů potřebných pro vyřízení Vašeho požadavku včetně plné moce k zastupování. Dokumenty můžete zaslat poštou či kurýrní službou nebo je doručit osobně do naší kanceláře. Zástupci společnosti Přepiservis zajistí Vámi požadovaný úkon na registru vozidel a doklady důkladně překontrolují. Vyřízené dokumenty Vám zašleme zpět na určenou korespondenční adresu nebo předáme osobně v naší kanceláři.

Přesvědčte se sami o kvalitě a užitečnosti našich služeb.

Poslanecký návrh na zrušení poplatků do garančního fondu zvýší cenu povinného ručení

V České republice se od roku 2009 vybírají příspěvky do garančního fondu. Tyto příspěvky slouží jako kompenzace lidem, které nabouralo nepojištěné vozidlo. Vybírá je Česká kancelář pojistitelů (dále ČKP) od majitelů vozidel, kteří mají své vozidlo zaregistrované a zároveň nepojištěné. Pokud se na takového motoristu přijde, je nucený platit příspěvek za každý den, kdy jeho vozidlo nebylo pojištěno.

Příspěvky za nepojištěná vozidla jsou dražší než samotné povinné ručení

Výše příspěvku se stanovuje podle druhu vozidla, pohybuje se od 20 – 300,- Kč za každý nepojištěný den. Pro představu, s vozidlem Škoda Felicia ušetříte při řádném placení povinného ručení minimálně 1100,- Kč za měsíc. (zdroj: ČPK)

Motoristé bez řádně sjednaného povinného ručení, kteří zapříčiní nehodu, splatí podle ČPK asi 30% z nákladů nepojištěných škod. Garanční fond slouží k uhrazení zbytku škod, které způsobilo nepojištěné vozidlo. Kompenzuje rozdíly mezi výší škody a zaplacenou částkou viníkem.

Poctiví motoristé budou doplácet na hříšníky

Poslanecký návrh na zrušení těchto příspěvků byl podpořen sněmovním hospodářským výborem. Česká asociace pojišťoven je však proti. Jelikož by došlo pravděpodobně ke zdražení pojistek a tím by poctiví majitelé pojištěných vozidel doplatili na neplatící hříšníky.

Zdražení již proběhlo

Kvůli novému občanskému zákoníku pojišťovny zdražily povinné ručení zhruba o více jak 10%. Dopady nového občanského zákoníku pojišťovny vyhodnocují a předpokládají další zdražení v letošním i příštím roce. Se zrušením příspěvků nepojištěných vozidel může cena povinného ručení vzrůst ještě výše.

Pracoviště registru vozidel a řidičů se od 15. 9. stěhuje na novou adresu

Celý odbor dopravněsprávních agend (přepážky registru řidičů a vozidel)se stěhuje z budovy Škodova paláce do nových prostor v Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4. Od pondělí 15. září 2014 budou opět oba registry v plném provozu dle úředních hodin.

Registr vozidel: Po a St: 7:45 - 17:00, Út a Čt: 7:00 - 15:30, Pá: 7:00 - 11:00.

Registr řidičů: Po a Čt: 7:00 - 19:00, Pá: 7:00 - 11:00.

Oddělení techniků: Po a St: 7:45 - 17:00, Út a Čt: 7:00 - 15:30.

Sankce ČKP nejsou vždy oprávněné

Letošní rozsudek Ústavního soudu, pomůže desetitisícům lidí, kteří museli platit povinné ručení, i když jejich vozidlo leželo rozebrané v garáži, či stálo na zahradě. Ústavní soud ostře odsoudil praxi, kdy ČKP (Česká kancelář pojistitelů) vymáhala dlužné povinné ručení i za vozidla, která byla nepojízdná, či je lidé v uvedené době vůbec nevlastnili. Hlavním vodítkem je pouze záznam v registru silničních vozidel o posledním vlastníkovi vozidla bez ohledu na jeho aktuální stav.

Případ vymáhání dlužné částky za nezaplacené povinné ručení se stal mnoha majitelům nepojízdných vozidel, nyní můžou žádat o vrácení peněz.

Majitelka vozidla doložila ČKP foto dokumentaci o nepojízdnosti svého nabouraného vozidla, i přesto musela dlužnou částku se sankcemi zaplatit. ČKP nebrala na stav vozidla zřetel.

Až případ majitele nepojízdného vozidla, který se vzepřel a odmítl ČKP zaplatit, změnil po soudních procesech přístup ČKP. Po prohraném sporu u Obvodního soudu v Praze se majitel vozidla odvolal k soudu Ústavnímu. Soudci Ústavního soudu uznali navrhovatelovu argumentaci, že auto nepoužíval, takže nemusel platit. I když šlo v tomto případě o menší peněžní obnos necelých dvou tisíc korun, Ústavní soud případ řešil a dokonce rozhodl, že jeho nález má být precedentem pro podobné případy.

Na základě tohoto rozsudku jednala i majitelka nabouraného vozidla, znovu zaslala fotodokumentaci na ČKP a její žádosti o navrácení peněz bylo vyhověno.

Pokud jste v minulosti řešili podobný případ i u Vašeho vozidla a byli jste nuceni uhradit dlužnou částku na povinném ručení, tak po výše uvedeném rozsudku můžete mít právo na její vrácení.

Registrační značka na přání

Řidiči se od roku 2015 dočkají možnosti, legálně si pořídit registrační značku dle vlastního přání. Zjednodušit se mají také pravidla pro převod vozidel.

Za každou registrační značku řidiči zaplatí 5 tisíc korun, takže značka na přání vyjde na jedno vozidlo na 10 tisíc korun. Registrační značka bude přenositelná na jiné vozidlo. Ve značce na přání nebudou moci být vulgární ani nijak hanlivé výrazy. Přípustná ale budou například křestní jména nebo různé přezdívky typu "Jagr 68".

Zjednoduší se také administrativa při převodu vozidla. Bude platit zásada: „jeden registr - jeden úřad - jedna žádost“. Dosud bylo nutné zajistit při převodu mezi kraji nejdříve odhlášení v místě bydliště či sídla prodávajícího a následné přihlášení v kraji kupujícího. Podle novely si v těchto případech předají úřady spisy mezi sebou a vše bude možné zajistit na jednom úřadě. Záleží pak pouze na tom, jak se domluví prodávající a kupující, zda půjdou převod vyřídit společně, jeden zmocní druhého nebo oba zmocní jednoho člověka. Úprava by měla zamezit tzv. polopřevodům, kdy původní vlastník automobil odhlásil a nový už nepřihlásil. Což působí problémy se stanovením odpovědnosti v situacích, pokud takové vozidlo havaruje, je na něm dluh na povinném ručení či nezaplacená pokuta.

Odvod ekologické daně

Do konce září 2013 byly převody vozidel po vlastníkovi (držiteli průkazu ZTP a dědici) osvobozeny od úhrady ekologické daně, pokud jí bylo vozidlo zatíženo. Další vlastník uhradil pouze registrační poplatek a daň již odvádět nemusel. Od 1. 10. 2013 již tato úleva neplatí. První vlastník po výše uvedených osobách musí daň při registraci vozidla v plné výši odvést. Hradí tak nejen registrační poplatek, ale i ekologickou daň odpovídající emisní normě, kterou jeho vozidlo splňuje.

Trvalé vyřazení vozidla z evidence

Do 30. 9. 2013 bylo možné vyřadit vozidlo na základě čestného prohlášení, ve kterém bylo mimo jiné uvedeno, že zanikl jeho účel využití jako motorového vozidla a nyní slouží k jinému účelu (např. sklad materiálu). Po novele zákona o odpadech je možné vozidlo vyřadit pouze po předložení osvědčení o ekologické likvidaci vozidla spolu s velkým, malý technickým průkazem a registrační značkou.

Nová služba Přepis kurýr: Praha 5 a Praha 6!

Abychom urychlili a zlepšili naše služby v oblasti registrace vozidel, připravili jsme pro Vás pro tento rok novinku. Od dubna bude možné objednat kurýrní službu pro Prahu 5 a 6 přímo přes naši společnost. Dokumenty pro jakýkoliv úkon na registru vozidel si u Vás vyzvedneme, do jednoho dne vyřídíme a vyhotovené doklady odvezeme v dohodnutý čas zpět.

Více informací a cena služby...

Změna úředních hodin - registr vozidel Praha Bohdalec a Praha Vysočany

S platností od 2. dubna 2013 dochází na odloučených pracovištích registru vozidel, v Praze 10 - Bohdalci,Nad Vršovskou horou 88 a v Praze 9 - Vysočanech,Na Výběžku 11, ke změně úředních hodin takto:

Bohdalec Vysočany
pondělí a středa pondělí a středa
7:45 - 12:15 hod 8.45 - 13:15 hod
12:45 - 17:00 hod 13:45 - 18:00 hod
úterý a čtvrtek úterý a čtvrtek
7:00 - 11:30 hod 7:00 - 11:30 hod
12:00 - 15:30 hod 12:00 - 15:30 hod
pátek - zavřeno pátek - zavřeno

Od dubna 2013 bude nově možné vložit značky do depozitu, resp. vozidlo dočasně vyřadit rovněž na pracovišti ve Vysočanech. Dosud byl depozit pouze na Bohdalci.

13.12.2012 hrozí výpadky na registrech vozidel

Dnes večer by mělo dojít k napojení registru vozidel na základní registry státní samosprávy. Po zkušenostech lze předpokládat totální kolaps systému v řádu několika hodin či dnů. Budeme se snažit zajistit vyřízení objenávek registrace vozidel, odhlášení a přihlášení vozidel a dalších úkonů standardně do druhého dne, ale vše bude záviset na funkčnosti registru. Pro aktuální informace ohledně termínu realizace zakázek nás prosím kontaktujte.

Aktuální situace na registru vozidel

23.8.2012 8:30 Systém registrace vozidel funguje, nicméně s výpadky tisků a dalších chyb. Očekávejte prosím průběžně pomalejší zpracování.

23.8.2012 14:30 Systém registrace vozidel opět spadl a nefunguje. Registr se zatím nepodařilo zprovoznit (16:00).

9.8.2012 9:00 Systém registrace vozidel funguje. Zakázky klientů Přepiservisu jsou stále odbavovány do druhého dne.

30.7.2012 9:00 Systém registru vozidel funguje. Nicméně provoz komlikují výpadky systému. Nefunguje tedy na 100%.

26.7.2012 8:00 Systém registru vozidel přes ranní výpadek funguje.

25.7.2012 17:00 Systém registru vozidel přes den fungoval s občasnými výpadky celé aplikace. Všichni klienti Přepiservisu byli odbaveni do 1 dne.

25.7.2012 10:30 Systém registru vozidel se rozjel.

25.7.2012 8:00 Systém registru vozidel nefunguje správně. V tuto chvíli lze uskutečnit úkony odhlášení vozidla, duplikát malého technického průkazu, trvalé vyřazení vozidla, trvalý vývoz auta a vystavení nové registrační značky za ztracenou. Nefunguje to nejdůležitejší: převody aut a registrace nových vozidel.

24.7.2012 10:00 Systém registru vozidel funguje správně. V tuto chvíli lze uskutečnit všechny úkony, včetně přihlášení vozidla do evidence.

24.7.2012 8:00 Systém registru vozidel nefunguje správně. Nelze vozidla přihlásit. Omezeně funguje odhlášení vozidla, trvalý vývoz, náhodně se povede změna adresy.

23.7.2012 12:00 Systém registru vozidel nefunguje

23.7.2012 8:10 Systém registru vozidel padá, funguje pouze odhlášení vozidla z evidence

23.7.2012 8:00 Všechny úkony na registru vozidel fungují

 

Služby Přepiservisu fungují rychle i po změně systému

Rádi bychom Vás informovali, že i přes nepříznivou situaci na registrech vozidel vyřizujeme přihlášení aut, odhlášení z evidence a další úkony spojené s registrem vozidel obratem, nejčastěji do druhého dne. Nově rozšiřujeme nabídku služeb pro firemní klienty. Pro nabídku zajištění služeb spojenou s agendou registru vozidel volejte Ing. Dianu Žalčíkovou +420 773 663 331.

Od 29. 6. – 8. 7. 2012 budou registry vozidel z důvodu přechodu na nový systém mimo provoz.

Registraci vozidel v České republice čeká výluka. Od konce června do 8.7. (plán) nebude možné provádět přihlášení vozidel do evidence, odhlášení vozidel ani žádné jiné úkony na registrech vozidel.

Registrace vozidel od 1.7.2012

Co tedy může reálně nastat? Koupíte si nový vůz a nebudete ho moci zaregistrovat a tudíž ani provozovat. Ztratíte technický průkaz, ale nebude kdo, by Vám vystavil nový, opět nemůžete vozidlo užívat. Prodáte vozidlo, ale jeho odhlášení bude nemožné, tudíž ani nový vlastník si ho nebude moci přihlásit. Jednoduše řečeno, veškeré úkony dnes realizované na registru vozidel, nebudou díky nefunkčnosti centrálního registru proveditelné.

Celý článek...

Chystané změny v odvodu ekologické daně

Ministerstvo průmyslu chce omladit vozový park v České republice tím, že zpřísní ekologickou daň. Cílem tohoto opatření je odrazení řidičů od provozu, resp. koupě starších vozů a jejich následné registrace, která bude zatížena zmiňovanou ekologickou daní. Ministerstvo průmyslu se zavedením této daně snaží motivovat lidi k nákupu novějších vozů.

V současnosti musí daň odvést každý řidič, který registruje vozidlo vyrobené před rokem 2000. Nově by však tuto daň odváděli i majitelé vozů s datem výroby před rokem 2006. To je zcela zásadní krok v zavádění ekologické daně. Tato novela by měla vstoupit v platnost od roku 2013.

Celý článek...

Car registration – foreigners

If you are a foreigner, have a permanent or temporary residency in the Czech Republic (given by Immigration police) and want to register your car in the Czech Republic, change address, name in your car registration book, get new plates etc. at Vehicle Registry you have to have your birth registration number (called rodné číslo). Without this number you are not able to do any changes at Vehicle Registry. This number is assigned by Ministry of the Interior (previously Immigration police). The whole procedure could last about one month.

Read more...

Pozor na falešné pracovníky registru vozidel v Praze

Během tohoto roku se objevilo několik případů na registru vozidel v Praze, kdy došlo k neoprávněnému obohacení několika osob.

Registr vozidel má stanovené úřední hodiny, ve kterých odbavuje jednotlivé klienty. Bohužel se však někteří klienti dostavili na registr mimo úřední hodiny (např. v pátek není v rámci Prahy registr pro veřejnost k dispozici). Tato osoba se pak snadno stala obětí „podvodníka“, který čekal v budově registru a tzv. si odchytávala tyto osoby s příslibem registrace, resp. vyřízení toho, co daný klient potřeboval zajistit. Představil se jako zaměstnanec registru a přislíbil, že danou věc vyřídí, neboť zde pracuje. Bohužel mnozí mu uvěřili a on z nich vylákal značné sumy na zaplacení poplatků (v některých případech to bylo i 2000,- Kč od jedné osoby).

Celý článek...

 

Registrace vozidel

Potřebujete-li přihlásit vozidlo do evidence motorových vozidel (tj. na příslušném registru vozidel), budete si muset obstarat několik nezbytných dokumentů.

Pokud potřebujete přepsat auto na nového vlastníka, je nutné provést nejdříve odhlášení vozidla a pokud se jedná o tentýž kraj, je možné provést rovnou i jeho přihlášení (v opačném případě je nutné nejdříve provést odhlášení a při přihlášení v jiném kraji navíc odevzdat registrační značky). Vzhledem k novele zákona o povinném ručení a přísnému vymáhaní dlužného pojistného ze strany ČKP (Česká kancelář pojistitelů), doporučujeme, aby byla vždy sepsána kupní smlouva s přesným vymezením podmínek pro odstoupení jedné ze smluvních stran. Původní vlastník by si měl ohlídal, že vozidlo bylo skutečně odhlášeno na nového provozovatele a tím na něj přecházejí i veškeré povinnosti k vozidlu (mimo jiné hradit povinné ručení). Vlastní registraci vozidla nemusíte zajišťovat osobně, ale můžete na základě neověřené plné moce pověřit třetí osobu. Vždy však bude nutné pro přihlášení vozidla předložit velký a malý technický průkaz, zelenou kartu v originálu (u společnosti PřepiServis je možné objednat si jak službu přepsání vozidla, tak i zajištění povinného ručení dle individuálních potřeb), protokol o evidenční prohlídce (znějící již na nového vlastníka a jeho bydliště) a v neposlední řadě doklad totožnosti. Pokud je vozidlo vedeno na firmu, tak odpovídající doklad (např. výpis z OR v originále či ověřené kopii apod.) a v případě, že za firmu jedná třetí osoba, tak musí mít k dispozici plnou moc podepsanou odpovědnou osobou dle výpisu z OR (např. jednatelem společnosti).

 

Seznam pracovišť registrů vozidel v Praze

Registr vozidel Praha

Objednávka PřepiServis

Objednávka služeb PřepiServis v Praze

Telefon  773 663 331

Pondělí - Čtvrtek: 9:00-13:00

Email  info[]registr-vozidel.cz

english  English friendly

        read more...

Dokumenty ke stažení

Změnu vlastníka lze realizovat v zastoupení pouze na základě OVĚŘENÉ plné moci

Plná moc

Generální plná moc

PřepiServis

Jak jednoduše Přepiservis funguje:

  • Kontaktujete nás telefonicky, emailem či vyplníte jednoduchý on-line formulář
  • Zašlete nám, popř. osobně předáte požadované doklady v originálu či kopii
  • Dle Vašich časových možností dohodneme termín předání dokumentů
  • Vše zajistíme za vás a dle dohody Vám předáme hotovou zásilku

Registrace vozidel

Usnadníme Vám veškeré administrativní náležitosti spojené s registrací vozidla a veškerou agendou registru vozidel. Zastoupíme Vás v jednání s příslušnými institucemi, které se zabývají evidencí motorových vozidel. To vše za příznivé ceny.

Povinné ručení porovnání

TIP! Pro přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel budete potřebovat povinné ručení - zelenou kartu. Udělejte si přehledné porovnání povinného ručení s akčními slevami. Zelenou kartu k přepisu od nás obdržíte obratem včetně pojistných smluv. V případě, že chcete maximální ochranu Vašeho vozidla, vyberte si z nabídky havarijního pojištění.


Povinné ručení online | Povinné ručení porovnání | Havarijní pojištění | Důchod | Recepty | Povinné ručení | Pojištění vozidel | Dopravní inspektoráty | Texty písní | Pojištění | Levné letenky | Poviné ručení |